Dílčí změna Statutu UK

AS UK doručeno dne 28. 8. 2014, čj. 174a/2014


Průvodní dopis J.M. pana rektora

Harmonogram projednávání

29. září 2014

12:00 hod.

lhůta pro předložení stanovisek fakult a součástí

6. října 2014

12:00 hod.

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

7. října 2014

lhůta pro předložení stanoviska legislativní komise

10. října 2014

projednání Akademickým senátem UK

Stanoviska fakult a součástí

 • Koleje a menzy - čj. 180/2014 - bez připomínek

 • Agentura RVŠ - čj. 181/2014 - bez připomínek

 • Správa budov a zařízení - čj. 185/2014 - bez připomínek

 • FaF - AS - čj. 194/2014 - bez připomínek

 • FF - čj. 199/2014 - bez připomínek, s podněty na jiné změny

 • FTVS - čj. 200/2014 - bez připomínek

 • FHS - čj. 201/2014 - bez připomínek

 • 1. LF - LK AS - čj. 202/2014 - bez připomínek, s podnětem na jinou změnu

 • MFF - čj. 203/2014 - bez připomínek

 • 1. LF - děkan - čj. 204/2014 - bez připomínek

 • CERGE - čj. 205/2014 - bez připomínek

 • 3. LF - čj. 208/2014 - bez připomínek

 • PřF - čj. 209/2014 - bez připomínek

 • FSV - čj. 210/2014 - bez připomínek

 • FaF - děkan - čj. 214/2014 - bez připomínek

Stanoviska členů AS UK

Stanovisko legislativní komise AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám