Hodnotitelské komise

Aktuální složení komisí pro období 2017-2020

Komise pro humanitní obory

Komise pro medicínské a přírodovědné obory

KTF

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

LF1

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

ETF

Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c.

LF2

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

HTF

PhDr. Lena Arava–Novotná, Th.D.

LF3

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

PF

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

LFP

Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

FF

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

LFHK

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

PedF

Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

FTVS

Doc. PhDr. Dagmar Pavlů, CSc.

FSV

Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

FaF

Prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.

FHS

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.

ÚDAUK

Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

MFF

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.

CTS

Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.

CŽP

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Dr.h.c.

CERGE

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, M.A., Ph.D.

VR UK

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Pozorovatelé AS UK v komisích

Komise pro humanitní obory

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

2010-2013

Komise pro humanitní obory

Doc. Petr Sláma, Th.D.

2014-dosud

Komise pro medicínské a přírodovědné obory

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

2010-dosud

Složení komisí v minulosti

Komise pro humanitní obory


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

KTF

Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

xKTF

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


x

x

x

x

x

x

ETF

Prof. ThDr. Pavel Filipi

x

x

x

ETF

Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c.x

x

x

x

x

HTF

PhDr. Lena Arava–Novotná, Th.D.

x

x

x

x

x

x

x

PF

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

x

x

x

x

x

x

x

FF

Prof. PhDr. Mojmír Horyna

xFF

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.


x

x

x

x

x

x

PedF

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

x

x

x

x

x

x

x

FSV

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

x

x

x

FSV

Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
x

x

x

x

FHS

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D.

x

x

x

FHS

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
x

x

x

x

ÚDAUK

Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

x

x

x

x

x

x

x

CTS

Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.

x

x

x

x

x

x

x

CERGE

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, M.A., Ph.D.

x

x

x

x

x

x

x

Komise pro medicínské a přírodovědné obory


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

LF1

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

x

x

x

x

x

x

x

LF2

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

x

x

x

x

x

x

x

LF3

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

x

x

x

x

x

x

x

LFP

Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.

x

x

x

x

x

x

x

LFHK

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

x

x

x

x

x

x

x

FTVS

Doc. PhDr. Jan Karger

x

x

x

x

xFTVS

Doc. PhDr. Dagmar Pavlů, CSc.


x

x

FaF

Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

x

x

x

x

x

x

x

PřF

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.

x

x

x

x

x

x

x

MFF

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

x

x

x

x

x

x

x

CŽP

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., Dr.h.c.

x

x

x

x

x

x

x

VR UK

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

x

x

x

x

x

x

x


Zpět na hlavní stranu Soutěže monografií


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám