P40 - Vývoj a studium léčiv

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Farmaceutická fakulta v Hradci KrálovéVědní oblast:

farmacieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (koordinátor)

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.Anotace:


Program vychází z dlouhodobého profilového záměru FaF UK a zahrnuje zejména:

  • syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou a biologickou aktivitou a toxicitou; farmaceuticko-chemické aspekty léčiv,

  • farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv a dalších biologicky aktivních látek včetně vývoje a validace nových metod zejména s využitím separačních postupů,

  • studium obsahových látek farmaceuticky významných rostlin, hodnocení jejich biologické aktivity a toxicity, možnosti biotechnologické produkce a jejího pozitivního ovlivnění,

  • studium účinků léčiv u experimentálně navozených patologických stavů; vývoj geneticky modifikovaných buněčných linií pro screening a preklinický vývoj aktivních molekul,

  • studium farmakokinetického profilu léčiv zejména s ohledem na interakce s transportními a biotransformačními proteiny a jejich význam v lékových interakcích; regulace genové exprese transportních a biotransformačních enzymů; příprava rekombinantních forem vybraných biotransformačních enzymů; farmakogenetika vybraných léčiv při optimalizaci a individualizaci farmakoterapie,

  • využití polymerů a speciálních lipidů pro přípravu biodegradabilních, nanočásticových lékových forem s ohledem na řízené uvolňování a cílenou biodistribucí léčiv,

  • analýzu faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu, spotřebu a potřebu léčiv.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám