Usnesení AS UK, kterým se vyhlašuje volba kandidáta na funkci rektora UK

AS UK vyhlasil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy a schvalil harmonogram volby:


Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

Představování kandidátů

Volba kandidáta

čtvrtek 21. září 2017, do 18:00 hod.,


čtvrtek 12. října 2017 a

pátek 20. října 2017,  


v případě neúspěšné volby:


Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

Představování kandidátů

Volba kandidáta

pátek 3. listopadu 2017, do 18:00 hod.,


pátek 24. listopadu 2017 a

pátek 1. prosince 2017,


a zmocnil předsedu AS UK, aby o této skutečnosti písemně informoval děkany a předsedy Akademických senátů fakult UK, ředitele součástí UK, a zároveň je požádal, aby v tomto smyslu informovali členy akademické obce.


Ostatní usnesení AS UK ze dne 31. března 2017
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám