Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK

 • čj. 110/2017

 • AS UK doručeno 12. dubna 2017.

Harmonogram projednávání

19. května 2017

12:00 hod.

lhůta pro předložení stanovisek fakult a součástí

23. května 2017   

12:00 hod.

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

30. května 2017

lhůta pro předložení stanoviska Legislativní komise AS UK

2. června 2017

projednání Akademickým senátem UK

Stanoviska fakult a součástí

 • ÚVT - bez připomínek

 • Koleje a menzy - bez připomínek

 • KTF - bez připomínek

 • FTVS - bez připomínek

 • CERGE - bez připomínek

 • FaF - bez připomínek

 • LF HK - bez připomínek

 • MFF - bez připomínek

 • FaF - bez připomínek

 • PřF - bez připomínek

 • PedF - bez připomínek

 • FF - bez připomínek

 • FHS - bez připomínek

 • FHS - bez připomínek

Pozměňovací návrhy členů AS UK

 • Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.

Stanovisko legislativní komise AS UK

 • Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k dílčí změně Přílohy č. 2 Statutu UK (čj. 110/2017). Přijato poměrem hlasů 6 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).
Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám