Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2017


1. Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FTVS UK (č.j. 403/2017)


AS UK doručeno dne 20. prosince 2017.

AS UK má projednat dne 19. ledna 2018.


návrh (word)

návrh (pdf)


2. Dílčí změna Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (č.j. 399/2017)


AS UK doručeno dne 15. prosince 2017.

AS UK má projednat dne 19. ledna 2018.


Podkladové materiály


3. Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 400/2017)


AS UK doručeno dne 15. prosince 2017.

AS UK má projednat dne 19. ledna 2018.


Podkladové materiály


4. Dílčí změna Akreditačního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 401/2017)


AS UK doručeno dne 15. prosince 2017.

AS UK má projednat dne 19. ledna 2018.


Podkladové materiály


5. Návrh Vnitřního mzdového předpisu (č. j. 369/2017)


AS UK doručeno dne 10. listopadu 2017.

AS UK má projednat dne 15. prosince 2017.


Podkladové materiály6. FHS - Statut a Jednací řád vědecké rady (č.j. 361/a a b/2017)


AS UK doručeno elektronicky dne 26. října 2017.

AS UK má projednat dne 10. listopadu 2017.


Návrhy ke stažení


7. Dílčí změna přílohy č. 1 Statutu UK – Organizační řád - Osamostatnění Arcibiskupského semináře (č. j. 358/2017)


AS UK doručeno dne 22. září 2017.

AS UK má projednat dne 10. listopadu 2017.


Návrh ke stažení


Pozmeňovací návrh č. j. 368/2017 ke stažení

předkladatel: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Návrh spočívá v uvedení novely do souladu s legislativními pravidly.


Legislativní komise AS UK projednala pozměňovací návrh č. j. 368/2017 předkladatele doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D.

Legislativní komise AS UK považuje pozměňovací návrh č. j. 368/2017 za přípustný a doporučuje tento pozměňovací návrh přijmout.

Přijato konsenzuálně.


Legislativní komise AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Přílohy č. 1 Statutu UK (čj. 358/2017) ve znění pozměňovacího návrhu č. j. 368/2017.

Přijato konsenzuálně.


8. 1. Dílčí změna přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 254/2017)

AS UK doručeno dne 28. srpna 2017.

AS UK má projednat dne 6. října 2017.


Podkladové materiály


9. HTF - Statut, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií, Volební řád AS, Jednací řád AS, Jednací řád VR, Disciplinární řád, Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky (č. j. 197/1 až 8/2017)

AS HTF schválil dne 3. května 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 3. června 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 218/1 až 7/2017)

(Statut, JŘ AS, JŘ VR, POS, PPS, DŘ, RIGO)


10. MFF - Statut, Pravidla hospodaření, Pravidla pro organizaci studia, Disciplinární řád, Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky, Pravidla pro přiznávání stipendií, Volební řád AS, Jednací řád AS, Jednací řád VR, Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (č.j. 178/a až i/2017)

AS MFF schválil dne 24. května 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 26. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j.217/a až i/2017)

(Statut, Pravidla hospodaření, POS, PPS, RIGO, VŘ AS, JŘ AS, DŘ, JŘ VR, HabŘ)


11. Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 167/b/2017)

AS UK doručeno dne 18. května 2017.

AS UK má projednat dne 23. června 2017.


Podkladové materiály


12. Dílčí změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (č.j. 167/a/2017)

AS UK doručeno dne 18. května 2017.

AS UK má projednat dne 23. června 2017.


Podkladové materiály


13. FF - Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (č.j. 173/d/2017)

AS FF schválil dne 10. května 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 12. května 2017.


návrh změny vnitřního předpisu


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 216/a a b/2017)

(Hodnoc, POS)


14. FTVS (II. balík) - Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 150/a/2017), Pravidla pro organizaci studia (čj. 150/b/2017)

AS FTVS schválil dne 16. května 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 18. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 222/1 až 7/2017)

K PŘEDBĚŽNÉ KONZULTACI (Statut, JŘ AS, VŘ AS, JŘ VR, DŘ, POS, PPS)


15. ETF - Statut, Disciplinární řád, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií, Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky (č. j. 135/a až e/2017)

AS ETF schválil dne 25. dubna 2017.

AS UK doručeno dne 9. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 184/a až e/2017)

(Statut, POS, PPS, DŘ, RIGO)


16. FaF (II. balík) - Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 131/a/2017), Pravidla pro organizaci studia (čj. 131/b/2017), Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky (čj. 131/c/2017), Jednací řád AS (čj. 131/d/2017)

AS FaF schválil dne 26. dubna 2017.

AS UK doručeno dne 5. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 180/a až h/2017)

(Statut, JŘ AS, VŘ AS, JŘ VR, POS, PPS, RIGO, DŘ)


17. PedF - Statut, Pravidla pro organizaci studia, Disciplinární řád, Jednací řád VR, Volební řád AS, Jednací řád AS, Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky, Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 132/a až h/2017)

AS PedF schválil dne 2. května 2017.Statut, Pravidla pro organizaci studia, Volební řád akademického senátu, Jednací řád akademického senátu a Pravidla pro přiznávání stipendií.

AS PedF schválil dne 18. dubna 2017 Disciplinární řád, Jednací řád vědecké rady a Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky.

AS UK doručeno dne 5. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 186/1 až 8/2017)

(Statut, POS, PPS, VŘ AS, JŘ AS, JŘ VR, DŘ, RIGO)


18. FHS - Volební řád AS, Disciplinární řád, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií, (č. j. 134/a až d/2017)

AS FHS schválil dne 27. dubna 2017 Volební řád AS a Pravidla pro organizaci studia.

AS FHS schválil dne 20. dubna 2017 Disciplinární řád a Pravidla pro přiznávání stipendií.

AS UK doručeno dne 5. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 207/a až d/2017)

(VŘ AS, POS, PPS, DŘ)


19. LF HK - Statut, Jednací řád VR, Jednací řád AS, Volební řád AS, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií, Disciplinární řád (č. j. 129/a až g/2017)

AS LF HK schválil dne 24. dubna 2017.

AS UK doručeno dne 4. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů

POS - nová opravená verze


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 185/1 až 7/2017)

(Statut, POS, PPS, VŘ AS, JŘ AS, JŘ VR, DŘ)


20. 1. LF - Statut, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií, Pravidla přijímacího řízení, Disciplinární řád, Volební řád AS, Jednací řád AS (č. j. 126/1 až 7/2017)

AS 1. LF schválil dne 2. května 2017.

AS UK doručeno dne 3. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 174/1 až 6/2017)

(Statut, POS, PPS, PPŘ, DŘ, JŘ AS)


Jednací řád Vědecké rady 1. LF UK (č.j. 221/2017)


21. 2. LF - Statut, Volební řád AS, Jednací řád AS, Disciplinární řád, Jednací řád VR, Pravidla pro přiznávání stipendií, Pravidla pro organizaci studia (č. j. 128/a až g/2017)

AS 2. LF schválil dne 19. dubna 2017.

AS UK doručeno dne 3. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů (word)

Statut (PDF)

DŘ, JŘ AS, JŘ VR (PDF)

POS, PPS, VŘ AS (PDF)


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 213/a a b/2017)

(PPS, VŘ AS)


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 181/a až e/2017)

(Statut, JŘ AS, JŘ VR, POS, DŘ)22. FSV - Statut, Ediční řád - změna, Volební řád AS, Pravidla pro přiznávání stipendií, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky, Disciplinární řád (č. j. 125/a až g/2017)

AS FSV schválil dne 2. května 2017.

AS UK doručeno dne 3. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 183/a až d/2017, č.j. 195/a až c/2017)

(Statut, VŘ AS, POS, PPS, RIGO, DŘ, EŘ)


23. LF P - Disciplinární řád, Jednací řád AS, Jednací řád VR, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií, Statut, Volební řád AS (č. j. 122/a-g/2017)

AS LF P schválil dne 27. dubna 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 2. května 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů (word)

návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 182/a až e/2017) (č.j. 188/a a b/2017)

(JŘ AS, JŘ VR, DŘ, POS, PPS) (Statut, VŘ AS)


24. KTF - Jednací řád AS, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií, Disciplinární řád, Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky, Volební řád AS, Jednací řád Vědecké rady (č. j. 121/a až g/2017)

AS KTF schválil dne 26. dubna 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 29. dubna 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 200/a až h/2017)

(Statut, VŘ AS, JŘ AS, JŘ VR, POS, PPS, DŘ, RIGO)


25. PF - Statut, Disciplinární řád, Ediční řád, Jednací řád AS, Jednací řád VR, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií, Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky, Volební řád AS (č. j. 120/1-9/2017)

AS PF schválil dne 20. dubna 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 29. dubna 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 177/a až ch/2017)


26. PřF - Statut (č. j. 118/1/2017), Pravidla pro organizaci studia (č. j. 118/2/2017), Pravidla pro přiznávání stipendií (č. j. 118/3/2017), Volební řád AS (č. j. 118/4/2017), Jednací řád VR (č. j. 118/5/2017), Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (č. j. 118/6/2017), Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky (č. j. 118/7/2017), Disciplinární řád (č. j. 118/8/2017), JŘ AS (č. j. 136/2017)

AS PřF schválil dne 27. dubna 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 28. dubna 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


AS PřF schválil dne 27. dubna 2017.

AS UK doručeno dne 10. května 2017.

JŘ AS


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 179/1 až 9/2017)

(Statut, POS, PPS, VŘ AS, JŘ VR, JŘ AS, ŘHŘ, RIGO, DŘ)


27. 3. LF - Disciplinární řád, Statut, Jednací řád AS, Volební řád AS, Pravidla pro organizaci studia (č. j. 119/a-e/2017), Jednací řád VR (č. j. 149/c/2017)

AS 3. LF schválil dne 18. dubna 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 27. dubna 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů


AS 3. LF schválil dne 9. května 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 29. května 2017.


návrh změny - Jednací řád VR


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 194/2017, 149/b/2017, 149/d/2017, 187/2017)

(JŘ AS, VŘ AS, POS, Statut)


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 201/2017)

(DŘ)


28. FTVS - Disciplinární řád, Volební řád AS, Jednací řád AS, Jednací řád VR, Statut (č. j. 115/1 až 5 /2017)

AS FTVS schválil dne 21. března 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 27. dubna 2017.

návrh změny - Disciplinární řád


AS FTVS schválil dne 18. dubna 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 27. dubna 2017.

návrh změn ostatních vnitřních předpisů


29. FF - Jednací řád VR, Pravidla pro přiznávání stipendií, Pravidla pro organizaci studia, Statut, Rigorózní řád (č. j. 112a/2017, 112b/2017, 112c/2017, 112d/2017, 112e/2017)

AS FF schválil dne 13. dubna 2017.

AS UK doručeno (elekronicky) dne 14. dubna 2017.


návrhy změn vnitřních předpisů, návrhy změn vnitřních předpisů v revizním režimu


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 189/a až e/2017)

(Statut, POS, PPS, JŘ VR, RIGO)


30. FaF - Disciplinární řád, Jednací řád VR, Volební řád AS, Statut (č. j. 117c/2017, 117d/2017, 117b/2017, 117a/2017)

AS FaF schválil dne 22. března 2017.

AS UK doručeno (elektronicky) dne 21. dubna 2017.


návrh změny - Disciplinární řád

změny v revizním režimu - Disciplinární řád

návrh změny - Jednací řád VR

změny v revizním režimu - Jednací řád VR

návrh změny - Volební řád AS

změny v revizním režimu - Volební řád AS

návrh změny - Statut

změny v revizním režimu - Statut


31. Dílčí změna přílohy č. 2 Statutu UK

AS UK doručeno dne 12. dubna 2017.

AS UK má projednat dne 2. června 2017.

Podkladové materiály


32. FF - Disciplinární řád, Jednací řád AS, Volební řád AS (č. j. 101a/2017, 101b/2017, 101c/2017)

AS FF schválil dne 9. března 2017.

AS UK doručeno dne 30. března 2017.

návrh změny - Disciplinární řád

změny v revizním režimu - Disciplinární řád

Legislativní komise uplatnila připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu Disciplinárního řádu pro studenty FF UK (č. j. 101a/2017) na svém zasedání dne 19. dubna 2017.


návrh změny - Jednací řád AS

změny v revizním režimu - Jednací řád AS

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Jednacího řádu AS FF UK (č. j.101b/2017) s výhradou legislativně technických oprav na svém zasedání dne 19. dubna 2017.


návrh změny - Volební řád AS

změny v revizním režimu - Volební řád AS

Legislativní komise uplatnila připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu Volebního řádu AS FF UK (č. j. 101c/2017) na svém zasedání dne 19. dubna 2017.


návrhy se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UK (č.j. 173/a až c/2017)

(DŘ, VŘ AS, JŘ AS)


33. FHS - Jednací řád Akademického senátu FHS UK (čj. 9/2017)

AS FHS schválil dne 10. listopadu 2016

AS UK doručeno dne 6. ledna 2017

návrh nového znění

stanovisko J. M. pana rektora (čj. 17/2017), příloha

Legislativní komise uplatnila připomínky na svém zasedání dne 17. ledna 2017.


AS FHS schválil nové znění se zapracovanými připomínkami dne dne 9. února 2017.

znění se zapracovanými připomínkami (č. j. 72/2017)

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 14. března 2017 s výhradou legislativně technických oprav.


znění po provedení legislativně technických oprav (č. j. 102/2017)

AS UK schválil dne 31. března 2017.


34. Nová Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy (č. j. 262/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 17. ledna 2017.

AS UK schválil dne 20. ledna 2017 ve znění korigované modifikace předkladatele.Vnitřní předpisy, jejichž projednávání bylo odloženo

Návrhy vnitřních předpisů jsou v elektornické podobě ke stažení pod číslem jednacím.

1. Dílčí změna Přílohy č. 5 Statutu UK - Řád přijímacího řízení (poř. č. 8/2010)

AS UK doručeno 12. dubna 2010 - čj. 72b/2010

2. Dílčí změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (poř. č. 10/2010)

AS UK doručeno 12. dubna 2010 - čj. 72d/2010

Vnitřní předpisy, jejichž projednávání je přerušeno

Návrhy vnitřních předpisů jsou v elektronické podobě ke stažení pod číslem jednacím.

1. Volební a jednací řád AS FTVS (poř. č. 45/2008)

Akademický senát FTVS schválil 13. května 2008

AS UK doručeno 19. května 2008 - čj. 83b/2008

Legislativní komise projednala 20. května 2008

Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znení akademický senát FTVS schválil 24. ledna 2012

AS UK doručeno 13. července 2012 - čj. 123a/2012

Legislativní komise AS UK projednala 16. 10. 2012

Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

II. upravené znění akademický senát FTVS schválil 11. prosince 2012

AS UK doručeno 18. února 2013 - čj. 48a/2013

Legislativní komise AS UK projednala 12. března 2013 - Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Podkladové materiály

2. Pravidla pro organizaci studia na FTVS (poř. č. 48/2008)

Akademický senát FTVS schválil 13. května 2008

AS UK doručeno 19. května 2008 - čj. 83e/2008

Legislativní komise projednala 20. května 2008 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Podkladové materiály

3. Statut 3.LF (poř. č. 10/2009)

Akademický senát 3.LF schválil 17. února 2009

AS UK doručeno 23. dubna 2009 - čj. 54/2009

Legislativní komise projednala 18. května 2009 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Podkladové materiály

4. Pravidla pro přiznávání stipendií na HTF (poř. č. 32/2009)

Akademický senát HTF schválil 20. června 2008

AS UK doručeno 27. října 2009 - čj. 169b/2009

Legislativní komise projednala 10. ledna 2010 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Podkladové materiály

5. Jednací řád Vědecké rady FF (poř. č. 12/2011)

Akademický senát FF schválil 22. září 2011

AS UK doručeno 19. října 2011 - čj. 137/2011

Legislativní komise projednala 29. listopadu 2011 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Podkladové materiály

6. Disciplinární řád FF (poř. č. 1/2012)

Akademický senát FF schválil 12. ledna 2012

AS UK doručeno 16. ledna 2012 - čj. 4/2012

Legislativní komise projednala 13. března 2012 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Podkladové materiály


7. Pravidla pro organizaci studia na 2.LF

Akademický senát 2.LF schválil 9.května 2012

AS UK doručeno 19. června 2012 - čj. 113b/2012

Legislativní komise AS UK projednala 16. 10. 2012 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Podkladové materiály

8. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 11. února 2013

AS UK doručeno 19. února 2013 - čj. 49/2013

Legislativní komise AS UK projednala 12. března 2013 - Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila výhrady

Podkladové materiály

9. ETF - Statut čj. 139a/2014

návaznost na čj. 223a/2013 a čj. 267/2013 (LK nedoporučila v lednu 2014)

AS UK doručeno dne 30. 5. 2014

AS ETF UK schválil dne 6. 5. 2014

Statut ETF - změny Statut ETF - nové znění

Legislativní komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.


Zápisy ze zasedání Legislativní komise senátu

Zápisy ze zasedání Legislativní komise senátuPoslední změna: 14. únor 2018 10:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám