Průběh projednávání vnitnřích předpisů v roce 2010


Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2010

1. Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS

Akademický senát FHS schválil 5. listopadu 2009

AS UK doručeno 1. února 2010 - čj. 12/2010

Legislativní komise AS UK návrh projednala 24. března 2010.

Komise konstatovala, že návrh "vyžaduje časovou, popřípadě též věcnou koordinaci se zamýšlenou novelou Stipendijního řádu UK a vrací se proto fakultě."


2. Změna Statutu FSV

Akademický senát FSV schválil 12. ledna 2010

AS UK doručeno 5. února 2010 - čj. 39a/2010

Schváleno AS UK dne 26. března 2010


3. Organizační řád Kolejí a menz


AS UK doručno 5. března 2010 - čj. 49/2010

Schváleno AS UK dne 26. března 2010


4. Změna Statutu FF

Akademický senát FF schválil 11. března 2010

AS UK doručeno 17. března 2010 - čj. 63a/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


5. Změna Volebního a jednacího řádu AS 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 15. března 2010

AS UK doručeno 23. března 2010 - čj. 64a/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


6. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 15. března 2010

AS UK doručeno 23. března 2010 - čj. 64b/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


7. Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu UK

AS UK doručeno 12. dubna 2010 - čj. 72a/2010


8. Dílčí změna Přílohy č. 5 Statutu UK (Řád přijímacího řízení)

AS UK doručeno 12. dubna 2010 - čj. 72b/2010


9. Dílčí změna Stipendijního řádu UK

AS UK doručeno 12. dubna 2010 - čj. 72c/2010

AS UK schválil 25. března 2011


10. Dílčí změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

AS UK doručeno 12. dubna 2010 - čj. 72d/2010


11. Pravidla pro přiznávání stipendií na 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 12. dubna 2010

AS UK doručeno 15. dubna 2010 - čj. 73/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


12. Disciplinární řád HTF

Akademický senát HTF schválil 5. října 2010

AS UK doručeno 20. dubna 2010 - čj. 74/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


13. Změna Pravidel pro organizaci studia na PF

Akademický senát PF schválil 29. dubna 2010

AS UK doručeno 3. května 2010 - čj. 86/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


14. Pravidla pro organizaci studia na FF

Akademický senát FF schválil 13. května 2010

AS UK doručeno 13. května 2010 - čj. 112/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


15. Pravidla pro přiznávání stipendií na LF HK

Akademický senát LF HK schválil 10. května 2010

AS UK doručeno 14. června 2010 - čj. 145/2010

Schváleno AS UK dne 3. prosince 2010


16. Pravidla pro organizaci studia v doktorském studijním programu na FTVS

Akademický senát 22. června 2010

AS UK doručeno 9. července 2010 - čj. 152/2010

Projednávání návrhu bylo ukončeno.


17. Statut KTF

Akademický senát KTF schválil 23. června 2010

Návrh zaslán ke schválení církevní autoritě

Na vědomí AS UK doručeno 17. července 2010 -čj. 154a/2010

Upravené znění návrhu Akademický senát KTF schválil 15. března 2011

Upravené znění návrhu schváleno církevní autoritou 15. dubna 2011

AS UK doručeno 18. října 2011 -  čj. 136/2011

Schváleno AS UK dne 2. prosince 2011


18. Volební a jednací řád AS KTF

Akademický senát KTF schválil 23. června 2010

AS UK doručeno 17. července 2010 -čj. 154b/2010

Schváleno AS UK dne 2. prosince 2011


19. Řád volby kandidáta na funkci děkana a postup při odvolání děkana KTF

Akademický senát KTF schválil 23. června 2010

AS UK doručeno 17. července 2010 -čj. 154s/2010

Schváleno AS UK dne 2. prosince 2011


20. Jednací řád Vědecké rady KTF

Akademický senát KTF schválil 23. června 2010

AS UK doručeno 17. července 2010 -čj. 154d/2010

Schváleno AS UK dne 15. října 2010

Schváleno AS UK dne 2. prosince 2011


21. Disciplinární řád KTF

Akademický senát KTF schválil 23. června 2010

AS UK doručeno 17. července 2010 -čj. 154e/2010

Schváleno AS UK dne 2. prosince 2011


22. Pravidla pro organizaci studia na KTF

Akademický senát KTF schválil 23. června 2010

AS UK doručeno 17. července 2010 -čj. 154f/2010

Legislativní komise projednala 12. října 2010 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


23. Řád celožitovního vzdělávání KTF

Akademický senát KTF schválil 23. června 2010

AS UK doručeno 17. července 2010 -čj. 154g/2010

Schváleno AS UK dne 15. října 2010


24. Rigorózní řád KTF

Akademický senát KTF schválil 23. června 2010

AS UK doručeno 17. července 2010 -čj. 154h/2010

Schváleno AS UK dne 15. října 2010


25. Dílčí změna Statutu UK

AS UK doručeno 21. října 2010 - čj. 171a/2010

Schváleno AS UK dne 3. prosince 2010


26. Dilčí změna Studijního a zkušebního řádu UK

AS UK doručeno 21. října 2010 - čj. 171b/2010

Schváleno AS UK dne 3. prosince 2010


27. Změna a doplnění Pravidel pro organizaci studia na FHS

Akademický senát FHS schválil 14. října 2010

AS UK doručeno 22. října 2010 - čj. 172/2010

Schváleno AS UK dne 3. prosince 2010Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám