Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2015

1. Dílčí změna Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (čj. 249/2014)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení ve znění modifikace a pozměňovacích návrhů dne 20. 1. 2015.

AS UK schválil dne 23. ledna 2015 ve znění modifikace předkladatele a schváleného pozměňovacího návrhu.

2. Organizační řád ÚVT (čj. 280/2014)

AS UK doručeno dne 27. 11. 2014

návrh Organizačního řádu ÚVT

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 20. 1. 2015.

AS UK schválil dne 23. ledna 2015 s výhradou LTO.

3. Organizační řád Ústřední knihovny (čj. 281/2014)

AS UK doručeno dne 27. 11. 2014

návrh Organizačního řádu Ústřední knihovny

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 20. 1. 2015.

AS UK schválil dne 23. ledna 2015 s výhradou LTO.

4. Dílčí změna Přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 305/2014)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 20. 1. 2015.

AS UK schválil dne 23. ledna 2015.

5. FF - Statut (čj. 316/2014)

AS UK doručeno dne 18. 12. 2014

AS FF schválil dne 11. 12. 2014

návrh změny čj. 316a/2014

návrh změny čj. 316b/2014

úplné znění se změnami

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 20. 1. 2015.

AS UK schválil dne 23. ledna 2015.

6. Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 325/2014)

AS UK doručeno dne

návrh Organizačního řádu

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 20. 1. 2015.

AS UK schválil dne 23. ledna 2015.

7. PedF - Volební a jednací řád AS (čj. 18/2015)

AS UK doručeno dne 9. 1. 2015

AS PedF schválil dne 6. 1. 2015

současné znění s vyznačenými změnami

navrhované úplné znění

Legislativní komise doporučila odložit.


NOVÁ VERZE návrhu předpisu čj. 36/2015

AS PedF schválil dne 22. 1. 2015

AS UK schválil na svém zasedání dne 6. února 2015.

8. FF - Rigorózní řád (čj. 19/2015)

AS UK doručeno dne 9. 1. 2015

AS FF schválil dne 12. 6. 2014

návrh změny

úplné znění se změnami a vysvětlivkami

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 20. 1. 2015.

AS UK schválil dne 23. ledna 2015.

9. ETF - Statut (čj. 69/2015)

návaznost na čj. 223a/2013, 267/2013 a 139a/2014

AS UK doručeno dne 6. 3. 2015

AS ETF UK schválil dne 3. 3. 2015

nové znění

původní znění s vyznačenými změnami

Schváleno AS UK dne 27. 3. 2015.

10. FSV - Pravidla pro organizaci studia (čj. 71a,c/2015)

AS UK doručeno dne 9. 3. 2015

AS FSV UK schválil 24. 1. 2015

navrhované změny


AS UK doručeno dne 9. 3. 2015

AS FSV UK schválil 6. 5. 2014

navrhované změny (opravená verze)


důvodová zpráva k první změně

důvodová zpráva k druhé změně

Legislativní komise uplatnila připomínky a vyslovila nesouhlasné stanovisko dne 24. 3. 2015.

11. FSV - Rigorózní řád (čj. 71b/2015)

AS UK doručeno dne 9. 3. 2015

AS FSV UK schválil dne 6. 1. 2015

nové znění

důvodová zpráva

Legislativní komise uplatnila připomínky a vyslovila nesouhlasné stanovisko dne 24. 3. 2015.

12. MFF - Příloha č. 1 Statutu, Organizační řád (čj. 76/2015)

AS UK doručeno dne 16. 3. 2015

AS MFF schválil dne 4. 3. 2015

průvodní dopis

nové znění

NOVĚ: vysvětlující dopis

NOVĚ: změny v revizním režimu

Schváleno AS UK dne 15. 5. 2015.

13. komplexní změna Volebního a jednacího řádu AS UK (čj. 93/2015)

Podklady

14. nový Ediční řád UK (čj. 94a/2015)

Podklady

15. dílčí změna Jednacího řádu Vědecké rady (čj. 94b/2015)

Podklady

16. dílčí změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (čj. 94c/2015)

Podklady

17. dílčí změna Řádu pro udělování medailí univerzity a fakult (čj. 94d/2015)

Podklady

18. PF - Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 104/2015)

AS UK doručeno dne 10. 4. 2015

AS PF schválil dne 2. 4. 2015

návrh nových Pravidel pro přiznávání stipendií na PF

UPRAVENÁ VERZE NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK LEGISLATIVNÍ KOMISE AS UK: předpis včetně podpisů

Schváleno AS UK dne 15. 5. 2015.

19. Koleje a menzy - Organizační řád (čj. 109/2015)

AS UK doručeno dne 22. 4. 2015

návrh Organizačního řádu KaM

Schváleno AS UK dne 15. 5. 2015.

20. FSV - Pravidla pro organizaci studia (čj. 113a/2015)

AS UK doručeno dne 28. 4. 2015.

AS FSV UK schválil dne 28. 4. 2015.

Bylo požádáno o projednání na květnovém zasedání AS UK.

návrh změny Pravidla pro organizaci studia FSV

revizní režim

důvodová zpráva

návaznost na čj. 71/2015

Schváleno AS UK dne 15. 5. 2015.

21. FSV - Rigorózní řád (čj. 113b/2015)

AS UK doručeno dne 28. 4. 2015.

AS FSV UK schválil dne 28. 4. 2015.

Bylo požádáno o projednání na květnovém zasedání AS UK.

nový Rigorozní řád FSV

důvodová zpráva

návaznost na čj. 71/2015

Schváleno AS UK dne 15. 5. 2015.

22. FSV - Volební a jednací řád AS FSV (čj. 112a/2015)

AS UK doručeno dne 28. 4. 2015.

AS FSV UK schválil dne 28. 4. 2015.

Bylo požádáno o projednání na květnovém zasedání AS UK.

Změna VJŘ AS FSV

Změna v revizním režimu

Schváleno AS UK dne 15. 5. 2015.

23. FSV - Statut (čj. 112b/2015)

AS UK doručeno dne 28. 4. 2015.

AS FSV UK schválil dne 28. 4. 2015.

Bylo požádáno o projednání na květnovém zasedání AS UK.

Změna Statutu FSV

Změna v revizním režimu

Schváleno AS UK dne 15. 5. 2015.

24. FSV - Volební a jednací řád AS FSV (čj. 139b/2015)

AS UK doručeno dne 11. května 2015

AS FSV UK schválil dne 28. dubna 2015

Návrh změny VJŘ AS FSV

Schváleno AS UK s výhradou legislativně technické opravy dne 26. 6. 2015.

25. FSV - Statut (čj. 139a/2015)

AS UK doručeno dne 11. května 2015

AS FSV UK schválil dne 28. dubna 2015

Návrh změny Statutu FSV

Schváleno AS UK dne 26. 6. 2015.

26. PřF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 140/2015)

AS UK doručeno dne 12. května 2015

AS PřF UK schválil dne 29. dubna 2015

nová Pravidla pro organizaci studia PřF

Schváleno AS UK dne 26. 6. 2015.

27. PF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 150/2015)

AS UK doručeno dne 18. května 2015

AS PF UK schválil dne 14. května 2015

návrh změny

úplné znění s revizemi

Schváleno AS UK dne 26. 6. 2015.

28. FTVS - Pravidla pro organizaci studia (čj. 155/2015)

AS UK doručeno dne 19. května 2015

AS FTVS UK schválil dne 12. května 2015

návrh změny

Legislativní komise AS UK uplatnila připomínky dne 22. 6. 2015.

29. dílčí změna Přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 154/2015)

Podklady

30. Organizační řád Sportovního centra (čj. 163/2015)

AS UK doručeno dne 2. 6. 2015

Organizační řád

Schváleno AS UK dne 26. 6. 2015.

31. Organizační řád Arcibiskupského semináře (čj. 162/2015)

AS UK doručeno dne 2. 6. 2015

Organizační řád

Schváleno AS UK dne 26. 6. 2015.

32. FTVS - Statut (podoba loga) (čj. 182/2015)

návrh změny

Schváleno AS UK s výhradou legislativně technické opravy dne 26. 6. 2015.

33. LF P - Pravidla pro organizaci studia (čj. 207/2015)

AS UK doručeno dne 22. 6. 2015

AS LF P schválil dne 3. 6. 2015

návrh změny

změny v revizním režimu

Legislativní komise uplatnila připomínky na svém zasedání dne 20. října 2015.

34. FHS - Statut (čj. 217/2015)

AS UK doručeno dne 8. 7. 2015

AS FHS schválil dne 18. 6. 2015

návrh změny

změny v revizním režimu

předkládací zpráva

Schváleno AS UK dne 23. října 2015.

35. dílčí změna Rigorózního řádu UK (čj. 234a/2015)

Podklady

Schváleno AS UK dne 23. října 2015 ve znění schválené modifikace.

36. dílčí změna Řádu imatrikulací a promocí (čj. 234b/2015)

Podklady

Schváleno AS UK dne 23. října 2015.

37. dílčí změna Statutu UK (čj. 234c/2015)

Podklady

Schváleno AS UK dne 23. října 2015 ve znění schválené modifikace.

38. dílčí změna Přílohy č. 8 Statutu - Pravidla hospodaření (čj. 234d/2015)

Podklady

Schváleno AS UK dne 23. října 2015 ve znění schválené modifikace.

39. dílčí změna Pravidel pro správu majetku (čj. 234e/2015)

Podklady

Schváleno AS UK dne 23. října 2015 ve znění schválené modifikace.

40. FTVS - Pravidla pro organizaci studia (čj. 237/2015)

AS UK doručeno dne

AS FTVS UK schválil dne 8. 9. 2015

návrh Pravidel pro organizaci studia

Schváleno AS UK dne 23. října 2015 s výhradou legislativně technické opravy.

41. 3. LF - Řád přijímacího řízení (čj. 273/2015)

AS UK doručeno dne 13. 10. 2015

AS 3. LF schválil dne 13. 10. 2015

návrh zrušení Řádu přijímacího řízení

Schváleno AS UK dne 23. října 2015 s výhradou legislativně technické opravy.

42. MFF - Řád CŽV (čj. 330/2015)

AS UK doručeno dne

AS MFF schválil dne 7. 10. 2015

návrh na zrušení Řádu CŽV

Schváleno AS UK dne 11. prosince 2015.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám