Průběh projednávání vnitnřích předpisů v roce 2011


Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2011

1. Dílčí změna Statutu UK

AS UK doručeno 4. února 2011 - čj. 35a/2011

AS UK schválil 25. března 2011


2. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (Organizačního řádu)

AS UK doručeno 4. února 2011 - čj. 35b/2011

AS UK schválil 25. března 2011


3. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

Akademický senát FSV schválil 8. února 2011

AS UK doručeno 16. února 2011 - čj. 40a/2011

Legislativní komise AS UK projednala 22. března 2011 a doporučila předložit AS UK ke schválení.

AS UK schválil 25. března 2011


4. Pravidla pro organizaci studia na FSV

Akademický senát FSV schválil 8. února 2011

AS UK doručeno 16. února 2011 - čj. 40b/2011

Legislativní komise AS UK projednala 22. března 2011 a doporučila předložit AS UK ke schválení s výhradou legislativně-technických oprav.

V případě schválení tohoto návrhu bude ukončeno projednávání návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na FSV - čj. 12/2008

AS UK schválil 25. března 2011


5. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF

Akademický senát PřF schválil 17. února 2011

AS UK doručeno 25. února 2011 - čj. 50/2011, změny zapracované do původního znění

Legislativní komise AS UK projednala 22. března 2011 a doporučila předložit AS UK ke schválení.

AS UK schválil 25. března 2011


6. Změna volebního a jednacího řádu AS 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 14. února 2011

AS UK doručeno 1. března 2011 - čj. 54/2011

Legislativní komise AS UK projednala 22. března 2011 a doporučila předložit AS UK ke schválení.

AS UK schválil 25. března 2011


7. Změna Jednacího řádu Vědecké rady FHS

Akademický senát FHS schválil 3. února 2011

AS UK doručeno 7. března 2011 - čj. 58/2011

Legislativní komise AS UK projednala 22. března 2011 a doporučila předložit AS UK ke schválení.

AS UK schválil 25. března 2011


8. Změna Pravidel pro organizaci studia na FaF

Akademický senát FaF schválil 2. března 2011

AS UK doručeno 8. dubna 2011 - čj. 82/2011, změna zapracované do původního znění, průvodní dopis

Legislativní komise projednala 18. května 2011

Kladné stanovisko s výhradou legislativně technických oprav.

AS UK schválil 20. května 2011


9. Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS

Akademický senát FHS schválil 5. listopadu 2009

AS UK doručeno 29. dubna 2011 - čj. 83/2011

Legislativní komise projednala 18. května 2011

Kladné stanovisko s výhradou legislativně technických oprav.

AS UK schválil 20. května 2011


10. Změna Pravidel pro organizaci studia na PF

Akademický senát PF schválil 28. dubna 2011

AS UK doručeno 29. dubna 2011 - čj. 84/2011

Legislativní komise projednala 18. května 2011

Kladné stanovisko s výhradou legislativně technických oprav.

AS UK schválil 20. května 2011


11. Volební a jednací řád Akademického senátu FaF

Akademický senát FaF schválil 19. května 2011

AS UK doručeno 15. července 2011 - čj. 100/2011

AS UK schválil 14. října 2011


12. Jednací řád Vědecké rady FF

Akademický senát FF schválil 22. září 2011

AS UK doručeno 19. října 2011 - čj. 137/2011

Legislativní komise projednala 29. listopadu 2011 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


13. Změna Statutu PřF

Akademický senát PřF schválil 6. října 2011

AS UK doručeno 20. října 2011 - čj. 139/2011

AS UK schválil 2. prosince 2011


14. Změna Volebního a jednacího řádu FSV

Akademický senát FSV schválil 8. listopadu 2011

AS UK doručeno 30. listopadu 2011 - čj. 176a/2011

AS UK schválil 20. ledna 2012


15. Změna Disciplinárního řádu FSV

Akademický senát FSV schválil 8. listopadu 2011

AS UK doručeno 30. listopadu 2011 - čj. 176b/2010

AS UK schválil 20. ledna 2012


Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám