Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2018

1. Dílčí změna Rigorózního řádu UK (čj. 405/2018)


AS UK doručeno dne 11. prosince 2018.

AS UK má projednat dne 25. ledna 2019.


Podkladové materiály


2. Změna Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (č.j. 316/2018)


AS UK doručeno dne 14. listopadu 2018.

AS UK má projednat dne 14. prosince 2018.


Podkladové materiály


3. Jednací řád AS ETF UK (čj. 277/b/2018) a Jednací řád VR ETF UK (čj. 277/a/2018)


AS UK doručeno dne 9. října 2018.

AS UK má projednat dne 14. prosince 2018.


Jednací řád AS ETF UK (čj. 277/b/2018) Jednací řád VR ETF UK (čj. 277/a/2018)


4. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) (čj. 298/2018)


AS UK doručeno dne 6. listopadu 2018.

AS UK má projednat dne 14. prosince 2018.


Podkladové materiály


5. Dílčí změna Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK (čj. 299/2018)


AS UK doručeno dne 6. listopadu 2018.

AS UK má projednat dne 14. prosince 2018.


Podkladové materiály


Neschváleno.


6. Změna Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čj. 399/2018)


AS UK doručeno dne 30. října 2018.

AS UK má projednat dne 14. prosince 2018.


Podkladové materiály


Legislativní komise k tomuto materiálu vyjádřila nesouhlasné stanovisko. Byl předložen opravený návrh (čj. 411/2018)7. Změna Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čj. 411/2018)


Podkladové materiály


8. Pravidla pro přiznávání stipendíí na 3. LF UK (čj. 207/2018)


AS UK doručeno dne 23. srpna 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh

Na základě konzultace s Legislativní komisí AS UK předložil předkladatel novou verzi návrhu.

Upravená verze návrhu


Pravidla pro přiznávání stipendíí na 3. LF UK (čj. 273/2018)

Návrh před legislativně technickými opravami

Návrh po provedení legislativně technických oprav


9. Změna Jednacího řádu Akademického senátu FF UK (čj. 200/2018)


AS UK doručeno dne 26. července 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh


10. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (čj. 198/a/2018) a změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK (čj. 198/b/2018)


AS UK doručeno dne 23. července 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh POS

Návrh PPS

Na základě konzultace s Legislativní komisí AS UK předložil předkladatel novou verzi návrhu.


Upravená verze návrhů

a) změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (čj. 239/a/2018)

b) změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK (čj. 239/b/2018)

Návrhy a úplná znění


11. Jednací řád Akademického senátu FSV UK (čj. 161/2018)


AS UK doručeno dne 30. května 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh


Legislativní komise vyjádřila na svém zasedání dne 9. října 2018 nesouhlasné stanovisko k návrhu Jednacího řádu Akademického senátu FSV UK (čj. 161/2018) a uplatnila k němu řadu připomínek.


12. Změna Statutu FaF UK (čj. 194/a/2018) Jednacího řádu AS FaF UK (čj. 194/b/2018)


AS UK doručeno dne 10. července 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrhy


13. Změna přílohy č. III Statutu MFF UK (čj. 160/2018)


AS UK doručeno dne 4. června 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh

Konečná formální podoba materiálu bude upřesněna.


Aktualizovaný soubor materiálů (čj. 242/2018)


14. Dílčí změna Přílohy č. 3 Statutu UK (čj. 176/2018)


AS UK doručeno dne 25. května 2018.

AS UK má projednat dne 15. června 2018.


Podkladové materiály


15. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (čj. 151/2018)


AS UK doručeno dne 9. května 2018.

AS UK má projednat dne 15. června 2018.


Podkladové materiály


16. Statut PF UK, Pravidla pro organizaci studia na PF UK, Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (čj. 143/a až c/2018), Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK (čj. 150/2018)


AS UK doručeno dne 2. května 2018.

AS UK má projednat dne 15. června 2018.


Návrhy (Statut, POS, Rigo)

Návrhy (PPS)


17. Volební řád AS ETF UK (čj. 122/2018), Jednací řád AS ETF UK (čj. 123/2018), Jednací řád VR ETF UK (čj. 124/2018)


AS UK doručeno dne 17. dubna 2018.


Návrhy


Volební řád AS ETF UK (č.j. 148/2018)

Volební řád AS ETF UK (č.j. 148/2018) byl schválen na zasedání AS UK dne 11. května 2018.


K Jednacímu řádu AS ETF UK (čj. 123/2018) a Jednacímu řádu VR ETF UK (čj. 124/2018) vyjádřila Legislativní komise AS UK dne 3. května 2018 nesouhlasné stanovisko.


18. Dílčí změna Stipendijního řádu (čj. 121/2018)


AS UK doručeno dne 16. dubna 2018.

AS UK má projednat dne 11. května 2018.


Podkladové materiály


19. Dílčí změna vnitřního mzdového předpisu (čj. 117/2018)


AS UK doručeno dne 8. dubna 2018.

AS UK má projednat dne 11. května 2018.


Podkladové materiály


20. Změna přílohy č. 1 Volebního řádu AS PedF (čj. 115/2018)


AS UK doručeno dne 6. dubna 2018.

AS UK má projednat dne 11. května 2018.


Návrh změny


21. Dílčí změna Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (čj. 57/2018)


AS UK doručeno dne 9. února 2018.

AS UK má projednat dne 2. března 2018.


Podkladové materiály

Poslední změna: 10. leden 2019 12:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám