Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2016


1. LF P - Jednací řád AS (čj. 344/2015)

úplné znění s vyznačenými změnami

návrh změny JŘ AS LFP

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 11. ledna 2016.

Schváleno AS UK dne 22. ledna 2016.

2. LF P - Jednací řád Vědecké rady (čj. 345/2015)

úplné znění s vyznačenými změnami

návrh změny JŘ VR LFP

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 11. ledna 2016.

Schváleno AS UK dne 22. ledna 2016.

3. FaF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 338/2015)

AS UK doručeno dne 18. prosince 2015

AS FaF schválil dne

nová Pravidla pro organizaci studia FaF

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 11. ledna 2016.

přepracovaný návrh

Schváleno AS UK dne 22. ledna 2016.

4. 1. LF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 14/2016)

AS 1. LF schválil dne 11. ledna 2016

AS UK doručeno dne 26. ledna 2016

návrh změny

úplné znění s revizemi

Legislativní komise uplatnila připomínky na svém zasedání dne 5. dubna 2016.

5. MFF - Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 15/2016)

AS MFF schválil dne 13. ledna 2016

AS UK doručeno dne 26. ledna 2016

návrh změny

úplné znění s revizemi

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 5. dubna 2016.

Schváleno AS UK dne 8. dubna 2016 s výhradou legislativně technické opravy.

6. 1. LF - Statut a Pravidla přijímacího řízení (čj. 52a/2016 a 52b/2016)

AS 1. LF schválil dne 8. února 2016

AS UK doručeno dne 19. února 2016

návrh změny Statutu

návrh změny Pravidel přijímacího řízení

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 5. dubna 2016.

Schváleno AS UK dne 8. dubna 2016.

7. PedF - Příloha č. 1 Pravidel pro organizaci studia (čj. 53/2016)

AS PedF schválil dne 26. ledna 2016

AS UK doručeno dne 19. února 2016

návrh změny

úplné znění s revizemi

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 5. dubna 2016.

Schváleno AS UK dne 8. dubna 2016.

8. 1. LF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 57/2016)

AS 1. LF schválil dne 8. února 2016

AS UK doručeno dne 3. března 2016

návrh změny

Legislativní komise uplatnila připomínky na svém zasedání dne 5. dubna 2016.

9. FF - Rigorózní řád (čj. 60/2016)

AS FF schválil dne 10. března 2016

AS UK doručeno dne 17. března 2016

návrh změny

úplné znění s revizemi

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 5. dubna 2016.

Schváleno AS UK dne 8. dubna 2016.

10. FSV - Jednací řád Vědecké rady (čj. 96/2016)

AS FSV schválil dne 5. dubna 2016

AS UK doručeno dne 26. dubna 2016

návrh změny

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 31. května 2016.

Schváleno AS UK dne 3. června 2016.

11. 3. LF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 102/2016)

AS 3. LF schválil dne 12. dubna 2016

AS UK doručeno dne 2. května 2016

návrh změny

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 31. května 2016.

Schváleno AS UK dne 3. června 2016 s výhradou legislativně technické opravy.

12. 1. LF - Pravidla pro organizaci studia - čl. 11 (čj. 104a/2016)

AS 1. LF schválil dne 9. května 2016

AS UK doručeno dne 9. května 2016

návrh změny

návaznost na čj. 57/2016

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 31. května 2016.

Schváleno AS UK dne 3. června 2016.

13. 1. LF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 104b/2016)

AS 1. LF schválil dne 9. května 2016

AS UK doručeno dne 9. května 2016

návrh změny

návaznost na čj. 14/2016

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 31. května 2016.

Schváleno AS UK dne 3. června 2016.

14. dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK - Organizační řád (čj. 106/2016)

Podklady

AS UK neschválil dne 3. června 2016.

15. PedF - Změna pravidel pro přiznávání stipendií (čj. 107/2016)

AS PedF schválil dne 3. května 2016

AS UK doručeno dne 9. května 2016

návrh změny

úplné znění s revizemi

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 31. května 2016.

Schváleno AS UK dne 3. června 2016 s výhradou legislativně technické opravy.

16. FSV - Pravidla pro organizaci studia (čj. 108a/2016)

AS FSV schválil dne 4. května 2016

AS UK doručeno dne 9. května 2016

návrh změny

úplné znění s revizemi

důvodová zpráva

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 31. května 2016.

Schváleno AS UK dne 3. června 2016 s výhradou legislativně technické opravy.

17. FSV - Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 108b/2016)

AS FSV schválil dne 4. května 2016

AS UK doručeno dne 9. května 2016

návrh změny

úplné znění s revizemi

důvodová zpráva

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 31. května 2016.

Schváleno AS UK dne 3. června 2016 s výhradou legislativně technické opravy.

18. FF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 111/2016)

AS FF schválil dne 12. května 2016

AS UK doručeno dne 16. května 2016

návrh změny

změny v revizním režimu

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 31. května 2016.

Schváleno AS UK dne 3. června 2016.

19. FHS - Volební a jednací řád akademického senátu (čj. 112a/2016)

AS FHS schválil dne 12. listopadu 2015

AS UK doručeno dne 20. května 2016

návrh změny

Legislativní komise uplatnila připomínky na svém zasedání dne 31. května 2016.

20. FHS - Statut (čj. 112b/2016)

AS FHS schválil dne 12. listopadu 2015

AS UK doručeno dne 20. května 2016

návrh změny

Legislativní komise uplatnila připomínky na svém zasedání dne 31. května 2016.

21. FTVS - Návrh přílohy č. 3 Statutu - Organizační řád (čj. 147/2016)

AS FTVS schválil dne 21. června 2016

AS UK doručeno dne 20. července 2016

návrh změny

Legislativní komise uplatnila připomínky na svém mimořádném zasedání dne 21. října 2016.

22. Nový Statut UK (čj. 189a/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele, schváleného pozměňovacího návrhu F) a schválených korigovaných pozměňovacích návrhů B) a O).

23. Nová Příloha č. 1 Statutu UK (čj. 189b/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

24. Nová Příloha č. 2 Statutu UK (čj. 189c/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění zvolené alternativy modifikace předkladatele.

25. Nová Příloha č. 3 Statutu UK (čj. 189d/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

26. Nová Příloha č. 4 Statutu UK (čj. 189e/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016.

27. dílčí změna Zásad používání a ochrany univerzity (čj. 189f/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

28. Nový Volební řád AS UK (čj. 189g/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění korigované modifikace předkladatele.

AS UK schválil dne 9. prosince 2016 opravu schváleného Volebního řádu AS UK.

29. Nový Jednací řád AS UK (čj. 189h/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele a schváleného korigovaného pozměňovacího návrhu B) k návrhu Statutu UK.

30. Nový Grantový řád UK (čj. 189ch/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

31. dílčí změna Edičního řádu UK (čj. 189i/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

32. dílčí změna Řádu pro udělování medailí UK (čj. 189j/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016.

33. Nová Pravidla pro hospodaření UK (čj. 189k/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění zvolené alternativy modifikace předkladatele.

34. Nová Pravidla pro správu majetku UK (čj. 189l/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

35. Nový Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK (čj. 189m/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

36. dílčí změna Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (čj. 189n/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

37. Nový Jednací řád Vědecké rady UK (čj. 189o/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

38. Nový Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK (čj. 189p/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění opravené modifikace předkladatele.

39. Nový Řád výběrového řízení UK (čj. 189r/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

40. Nový Řád přijímacího řízení UK (čj. 189s/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

41. Nový Řád celoživotního vzdělávání UK (čj. 189t/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

42. Nový Rigorózní řád UK (čj. 189u/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

43. Nový Stipendijní řád UK (čj. 189v/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK neschválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele a schváleného korigovaného pozměňovacího návrhu.

AS UK schválil dne 9. prosince 2016 ve znění modifikace předkladatele a schváleného korigovaného pozměňovacího návrhu B).

44. Nový Řád imatrikulací a promocí UK (čj. 189w/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

45. Nový Disciplinární řád pro studenty UK (čj. 189x/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 21. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění modifikace předkladatele.

46. Nový Studijní a zkušební řád UK (čj. 189y/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 22. listopadu 2016.

AS UK schválil dne 25. listopadu 2016 ve znění korigované modifikace předkladatele, schválených pozměňovacích návrhů Y), ZZR),  ZZU) a ZZV) a schválených korigovaných pozměňovacích návrhů ZN) a ZZC).

47. Nový Řád rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy (č. j. 195a/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 6. prosince 2016.

AS UK schválil dne 9. prosince 2016 ve znění korigované modifikace předkladatele a schváleného korigovaného pozměňovacího návrhu ZL).

48. Nový Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy (č. j. 195b/2016)

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 6. prosince 2016.

AS UK schválil dne 9. prosince 2016 ve znění korigované modifikace předkladatele.

49. Nový Akreditační řád Univerzity Karlovy (č. j. 195c/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 6. prosince 2016.

AS UK schválil dne 9. prosince 2016 ve znění korigované modifikace předkladatele a schválených korigovaných pozměňovacích návrhů L) a U).

50. dílčí změna Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (č. j. 195d/2016)

Podklady

Legislativní komise doporučila ke schválení dne 6. prosince 2016.

AS UK schválil dne 9. prosince 2016 ve znění korigované modifikace předkladatele.Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám