Metodická podpora a metodické materiály

Metodická podpora přípravy studijního programu návrhu studijního programu v rámci institucionální akreditace Univerzity Karlovy žádosti o akreditaci studijního programu na Národní akreditační úřad


Studijní program UK může být uskutečňován pouze na základě udělení oprávnění Radou pro vnitřní hodnocení nebo na základě akreditace udělené Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.


Náležitosti studijního programu, podmínky udělení oprávnění a akreditace studijního programu a požadavky na jeho uskutečňování jsou stanoveny zákonem o vysokých školách a rozpracovány ve vnitřních předpisech UK (viz odkaz níže).


Metodický pokyn pro přípravu studijního programu vychází z metodických dokumentů Národního akreditačního úřadu a je rozpracován v „akreditačních formulářích“


Záměrem tohoto metodického materiálu je především usnadnit zpracovatelům přípravu studijních programů a to: výběrem podstatných informací z jednotlivých dokumentů k jednotlivým tématům, výkladem určitých otázek, poskytnutím námětů, příkladů, doporučení pro přípravu studijních plánů a odpovědí na kladené otázky z fakult.


Metodická podpora přípravy studijního programu není uzavřeným dokumentem. Bude postupně doplňována a upravována na základě zkušeností z akreditačního procesu a na základě námětů a témat, která budou přicházet od jednotlivých zpracovatelů. Jakékoli další náměty, doporučení a otázky uvítáme na mailové adrese: .


Pro lepší orientaci uživatelů je původní jednotný materiál rozčleněn do jednotlivých souborů odpovídajících příslušným tématům.


Přehled základních pojmů


 • jejich definice, popis a případně používané zkratky


Garant studijního programu


 • požadavky na garanty nově schvalovaných SP,

 • požadavky na garanty SP a oborové garanty SO, akreditované do r. 2016,

 • citace příslušných dokumentů.


Studijní program a studijní plán (obecně)


 • možnosti uskutečňování SP více subjekty,

 • definice profilu SP (akademický, profesní),

 • stručný přehled základních pravidel pro tvorbu studijních plánů,

 • odpovědi na otázky fakult (profilující předmět, povinné a povinně volitelné předměty, závěrečná práce, kombinovaná forma),

 • ilustrativní příklad obecného studijního plánu.


Studijní program se specializacemi


 • stručný přehled základních pravidel,

 • doplňující poznámky (studijní plán bez specializací, zaměření, shodné předměty ve specializacích, možnost dvou specializací, stanovení specializací),

 • odpovědi na otázky fakult (výběr specializace, změna specializace, omezení předmětů společné části),

 • základní struktura studijního plánu se specializacemi,

 • struktura studijního plánu se dvěma specializacemi,

 • ilustrativní příklad studijního plánu se specializacemi.


Studijní program pro sdružené studium


 • stručný přehled základních pravidel,

 • doplňující poznámky,

 • základní struktura studijního plánu pro sdružené studium,

 • realizace studijního programu pro sdružené studium,

 • ilustrativní příklad studijního plánu se specializacemi.


Studijní program pro sdružené studium se specializacemi


 • základní pravidla pro studijní plány pro sdružené studium se specializacemi


Personální zabezpečení SP


 • garanti předmětu,

 • doplňující poznámky,

 • odpovědi na otázky fakult,

 • citace základních dokumentů.
Prezentace ze seminářů (podzim 2017)


Seminář: příprava studijních programů - vyplňování formulářů návrhu studijního programu a žádosti o akreditaci
Seminář: příprava studijních programů - struktura studijních plánů bakalářských a magisterských studijních programů

Poslední změna: 3. únor 2022 13:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám