Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2019

1. Změna Statutu PedF (čj.325/2019), změna Volebního řádu AS PedF UK (čj.326/2019)


AS UK doručeno dne 13. ledna 2020.

AS UK má projednat dne 24. ledna 2020.


podkladové materiály ke stažení


2. Změna Statutu PřF UK (čj.31/a/2020 ), Volební řád AS PřF UK (čj.31/b/2020), změna Jednacího řádu AS PřF UK (čj.31/c/2020)


AS UK má projednat dne 24. ledna 2020.


podkladové materiály ke stažení


3. Změna Statutu PřF UK (čj. 307/a/2019), změna Volebního řádu AS PřF UK (čj. 307/b/2019), změna Jednacího řádu AS PřF UK (čj. 307/c/2019)


AS UK doručeno dne 15. října 2019.

AS UK má projednat dne 29. listopadu 2019.

Projednávání bylo přerušeno. Byla zaslána opravená verze (čj. 31/2020).


podkladové materiály ke stažení


4. Změna Jednacího řádu AS FF UK (čj. 282/2019)


AS UK doručeno dne 15. října 2019.

AS UK má projednat dne 29. listopadu 2019.


podkladové materiály ke stažení


5. Změna Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čj. 294/2019)


AS UK doručeno dne 7. listopadu 2019.

AS UK má projednat dne 29. listopadu 2019.


podkladové materiály ke stažení


6. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (čj. 192/2019)


AS UK doručeno dne 13. června 2019.

AS UK má projednat dne 21. června 2019.


podkladové materiály ke stažení


7. Pravidla pro organizaci studia na FTVS UK (čj. 165/2019)


AS UK doručeno dne 30. května 2019.

AS UK má projednat dne 21. června 2019.


Návrh ke stažení


8. Změna pravidel pro organizaci studia na PedF UK (čj. 164/2019)


AS UK doručeno dne 30. května 2019.

AS UK má projednat dne 21. června 2019.


Návrh ke stažení


9. Změna Pravidel pro organizaci studia na KTF UK (čj. 163/a/2019) a změna Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK (čj. 163/b/2019)


AS UK doručeno dne 30. května 2019.

AS UK má projednat dne 21. června 2019.


Návrhy ke stažení


10. Změna Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (čj. 161/2019)


AS UK doručeno dne 30. května 2019.

AS UK má projednat dne 21. června 2019.


Návrh ke stažení


11. Změna Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (čj. 152/2019), Změna Statutu PF UK (čj. 153/2019), Změna Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čj. 154/2019)


AS UK doručeno dne 17. května 2019.

AS UK má projednat dne 21. června 2019.


Změna Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (čj. 152/2019)

Změna Statutu PF UK (čj. 153/2019)

Změna Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čj. 154/2019)


12. Organizační řád Ústřední knihovny (čj. 151/2019)


AS UK doručeno dne 17. května 2019.

AS UK má projednat dne 21. června 2019.


Návrh ke stažení


13. Novely vnitřních předpisů UK (čj. 150/a až e/2019)

a) Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu UK

b) Dílčí změna Řádu rigorózního řízení UK

c) Dílčí změna Řádu celoživotního vzdělávání UK

d) Dílčí změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK

e) Řád výběrového řízení UK


AS UK doručeno dne 15. května 2019.

AS UK má projednat dne 21. června 2019.


Podkladové materiály


14. Změna Jednacího řádu vědecké rady PedF UK (čj. 125/2019)


AS UK doručeno dne 9. dubna 2019.

AS UK má projednat dne 17. května 2019.


Návrh ke stažení


15. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) (čj. 126/2019)


AS UK doručeno dne 10. dubna 2019.

AS UK má projednat dne 17. května 2019.


Podkladové materiály


16. Jednací řád FSV UK (čj. 122/2019)


AS UK doručeno dne 8. dubna 2019.

AS UK má projednat dne 17. května 2019.


Návrh ke stažení


17. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (čj. 104/2019)


AS UK doručeno dne 21. února 2019.

AS UK má projednat dne 5. dubna 2019.

Legislativní komise AS UK na svém zasedání dne 26. února 2019 uplatnila připomínku a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na FF UK (čj. 104/2019).


Podkladové materiály ke stažení


18. Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (čj. 103/a/2019), Volební řád akademického senátu 1. LF UK (čj. 103/b/2019), Statut 1. LF (čj. 103/c/2019)


AS UK doručeno dne 18. února 2019.

AS UK má projednat dne 5. dubna 2019.


Podkladové materiály ke stažení


19. Dílčí změna Rigorózního řádu UK (čj. 405/2018)


AS UK doručeno dne 11. prosince 2018.

AS UK má projednat dne 25. ledna 2019.


Podkladové materiály


20. Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 1/2019)


AS UK doručeno dne 11. prosince 2018.

AS UK má projednat dne 25. ledna 2019.


Podkladové materiály ke stažení

Poslední změna: 23. leden 2020 16:00 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám