Poplatková komise

Poradní komise rektora pro posuzování žádostí studentů o úlevách na poplatcích spojených se studiem

Povinnost hradit poplatky spojené se studiem stanovuje zákon o vysokých školách v ustanovení § 58. V témže paragrafu jsou uvedeny druhy poplatků spojených se studiem a je zde též stanoven způsob vyměření poplatků a podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem. Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy konkretizuje celý postup ve věci poplatků spojených se studiem – určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků.


Z důvodu dodržení jednotnosti a spravedlnosti při poskytování úlev na poplatcích studentům ze všech 17 fakult UK bylo rektorem vydáno opatření rektora č. 25/2019 ve znění opatření rektora č. 33/2019, ve kterém jsou relevantní důvody pro poskytnutí úlevy na poplatku uvedeny. Každé odvolání studenta je přesto posuzováno individuálně a komplexně na zasedání členů poradní poplatkové komise rektora. Členové komise mají k dispozici složku se všemi materiály - kromě vlastního odvolání studenta a všech příloh, i přehled údajů k poplatku z informačního systému týkající se průběhu studia, počtu vyměřených poplatků, atd. Stanovisko z poplatkové komise je pouze doporučující pro rektora, který následně rozhodne, zda nějakou úlevu udělí či nikoliv.

Složení komise

 • doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc. (3. LF)

 • doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc. (LF HK)

 • prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. (FaF)

 • doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (FF)

 • prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (MFF)

 • prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (FSV)

 • doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. (LFP)

 • Mgr. Šárka Vohlídalová (UK Point)

Kontakt

 • Ing. Barbora Špuláková – referentka OSZS

  e-mail:

 • Ing. Vendula Hrušková – referentka OSZS

  e-mail:
Poslední změna: 21. únor 2022 08:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám