Edice Václava Havla

Na základě opatření rektora č. 11/2014 vznikla Edice Václava Havla. Edice reflektuje široký záběr humanistického odkazu Václava Havla zaměřeného na člověka, občana a společnost z hledisek kulturních, společenských, náboženských a politických. Edice  zejména zprostředkovává zkušenost s totalitou ve střední Evropě dvacátého století, zkušenosti s transformací totalitního režimu v demokratickou společnost a odezvy této zkušenosti pak dále konfrontuje se situací v současném světě.

Edice je koordinována ediční radou, kterou jmenuje rektor.

Složení

Předseda

  • doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., CTS

Tajemník

  • Mgr. Martin Janeček

Členové

  • doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D.

  • prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., FF UK

  • prof. Dr. Marek Nekula, Universität Regensburg

  • prof. PaedDr. Miroslav Vaněk,, Ph.D., ÚSD AV

  • prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c., CZP UK


Poslední změna: 30. září 2019 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám