Edice Václava Havla

Na základě opatření rektora č. 11/2014 vznikla Edice Václava Havla (Václav Havel Series). Edice reflektuje široký záběr humanistického odkazu Václava Havla zaměřeného na člověka, občana a společnost z hledisek kulturních, společenských, náboženských a politických. Edice zejména zprostředkovává zkušenost s totalitou ve střední Evropě dvacátého století, zkušenosti s transformací totalitního režimu v demokratickou společnost a odezvy této zkušenosti pak dále konfrontuje se situací v současném světě.

Edice je koordinována ediční radou, kterou jmenuje rektor.

Složení

Předseda

  • doc. Ing. Ivan Havel CSc., Ph.D., CTS – do 2021

  • prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. – od 2023

Tajemník

  • Mgr. Martin Janeček

Členové

  • Ass. Prof. Marci Shore, Yale University

  • prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., FF UK

  • prof. Dr. Pavel Kolář, Universität Konstanz

  • M.A. Veronika Pehe Ph.D., ÚSD AV ČR


Poslední změna: 20. září 2023 11:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Nakladatelství Karolinum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám