Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2020

2. Změna Jednacího řádu VR 3.LF UK (č.j.258/2020)


AS UK doručeno dne 14. prosince 2020.


Podkladové materiály


3. Změna Jednacího řádu AS MFF UK (č.j. 246/2020)


AS UK doručeno dne 25. listopadu 2020.


Podkladové materiály


4. Změna vnitřních předpisů UK - Rigorózní řád, Studijní a zkušební řád (č.j. 221/2020)


AS UK doručeno dne 30. října 2020.


Podkladové materiály


5. Změna vnitřních předpisů na PF UK (č.j. 220/2020)


AS UK doručeno dne 27. října 2020.


Podkladové materiály - Změna Jednacího řádu VR


Podkladové materiály - Změna Pravidel pro organizaci studia


6. Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK (č.j. 216/2020)


AS UK doručeno dne 18. října 2020.


Podkladové materiály


7. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 213/2020)


AS UK doručeno dne 7. října 2020.


Podkladové materiály


8. Změna Jednacího řádu AS FSV UK (č.j. 194/2020)


AS UK doručeno dne 23. září 2020.


Podkladové materiály


9. Dílčí novely vnitřních předpisů UK - Statut, Stipendijní řád (č.j. 181/2020)


AS UK doručeno dne 27. srpna 2020.


Podkladové materiály


10. Volební řád AS HTF UK (č.j. 179/2020)


AS UK doručeno dne 25. srpna 2020.


Podkladové materiály


12. Změna Volebního řádu AS 2. LF UK (č.j. 171/2020)


AS UK doručeno dne 23. července 2020.


Podkladové materiály


13. Změna Statutu PedF UK (č.j. 170/2020)


AS UK doručeno dne 16. července 2020.


Podkladové materiály


14. Pravidla pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 143/2020)


AS UK doručeno dne 15. června 2020.


Podkladové materiály


15. Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (č.j. 134/2020)


AS UK doručeno dne 10. června 2020.


Podkladové materiály


16. Změna příloh Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 103/2020)


AS UK doručeno dne 26. května 2020.


Podkladové materiály


17. Změny vnitřních předpisů FF UK (č.j. 105/2020)


Podkladové materiály


18. Změna Statutu FaF UK, Volební řád AS FaF UK (č.j. 104/2020)


AS UK doručeno dne 28. dubna 2020.


Podkladové materiály


19. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu UK


AS UK doručeno dne 6. května 2020.


Podkladové materiály


20. Dílčí novela Rigorózního řádu UK


AS UK doručeno dne 6. května 2020.


Podkladové materiály


21. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)


AS UK doručeno dne 6. května 2020.


Podkladové materiály


22. Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově


Podkladové materiály


23. Změna Statutu 2. LF UK (čj. 99/2020)


AS UK doručeno dne 3. března 2020.


podkladové materiály ke stažení


Legislativní komise AS UK doporučila návrh formulovat jako novelu.


24. Změna Jednacího řádu Akademického senátu PF UK (čj. 98/2020)


AS UK doručeno dne 6. března 2020.


podkladové materiály ke stažení25. Změna Jednacího řádu vědecké rady MFF UK (čj. 83/2020)


AS UK doručeno dne 20. února 2020.


podkladové materiály ke stažení


26. Změna Pravidel pro organizaci studia na KTF UK (čj.79/2020)


AS UK doručeno dne 13. února 2020.

AS UK má projednat dne 13. března 2020.


návrh ke stažení

znění v revizích


27. Změna Statutu PedF UK (čj. 325/2019), změna Volebního řádu AS PedF UK (čj. 326/2019)


AS UK doručeno dne 13. ledna 2020.

AS UK má projednat dne 24. ledna 2020.


podkladové materiály ke stažení


28. Změna Statutu PřF UK (čj. ), Volební řád AS PřF UK (čj. ), změna Jednacího řádu AS PřF UK (čj. )


AS UK má projednat dne 24. ledna 2020.


podkladové materiály ke stažení

Poslední změna: 11. leden 2021 15:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám