prof. JUDr. Jan Kuklík, Ph.D.

prorektor pro akademické kvalifikace

kvalifikace@prorektor.cuni.cz

+420 224 491 111


Rektorát UK

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Příslušné hlavní agendy:

 • Agenda habilitačních a jmenovacích řízení

 • Akreditace oborů habilitačních a jmenovacího řízení

 • Mimořádní, emeritní, hostující profesoři

 • Medaile UK, Cena Josefa Hlávky, ediční činnost

 • Agendy vztahující se k CTS a Muzeu UK


Profesní životopis:

Vystudoval Právnickou fakultu UK (doktorem práv v roce 1989). V letech 1991 až 1992 studoval na St. Edmund Hall v Oxfordu. Koncem devadesátých let byl vedoucím kanceláře rektora UK. Po zisku titulu Ph.D. se roku 1999 habilitoval jako docent českých a československých právních dějin. Následně roku 2005 získal profesuru. Byl nejprve proděkanem, pak po dva mandáty v letech 2014 až 2022 i děkanem PF UK. Je autorem mnoha monografií a citovaných prací z právních dějin.


Pracovní zkušenosti:

 • od 2022 – prorektor Univerzity Karlovy pro akademické kvalifikace

 • 2014 až 2022 – děkan PF UK

 • 1999 až 2014 – proděkan PF UK

 • 1996 až 1999 – vedoucí kanceláře rektora

 • od 1995 – postupně odborný asistent, docent a profesor PF UK


Dosažené vzdělání:

 • 2005 – profesor (právní dějiny, UK)

 • 2001 – DrSc. (doktor právních věd)

 • 1999 – docent (české a československé právní dějiny, UK)

 • 1995 – Dr. (právní dějiny a teorie práva, PF UK)

 • 1989 – Mgr. a JUDr. (právo, PF UK)


Výuková činnost:

Na Právnické fakultě UK dlouhodobě přednáší historické základy českého práva a povinně volitelné předměty zaměřené na československé právní dějiny a vývoj anglické práva.


Zahraniční stáže:

Nejdůležitější zahraniční stáží v poslední době byl přednáškový pobyt na právnické fakultě University of San Francisco (USA) v průběhu podzimního semestru 2014.


Publikační a tvůrčí činnost:

Je autorem či (nejvíce s doc. Janem Němečkem) spoluautorem 20 monografií a 9 edic dokumentů k dějinám čs. zahraniční politiky a čs. exilové vlády v letech 1939-1945, autorem více než 100 vědeckých článků a učebních textů.


Popularizační činnost:

➤ vystoupení v několika dílech pořadů Historie.cs a Hyde park Civilizace (ČT24)

➤ cyklus rekonstrukcí politických procesů z 50. let v rámci festivalu Mene Tekel


Vybrané granty:

Řešitel a spoluřešitel 14 grantových projektů GA ČR (poslední věnovaný „Zápisům čs. exilové vlády v Londýně v roce 1945“), dále TAČR, NAKI I. a II. (k právnímu postavení menšin), projekt OPPA – Právo pro praxi a hlavní řešitel programu Progres Q05 věnovanému menšinové a migrační problematice.


Vědecký profil (ORCID):

https://orcid.org/0000-0001-6291-5888


Motto:

Naše maturitní třída si na pražském gymnáziu Na Vítězné pláni zvolila Sokratovo Scio me nihil scire – „Vím, že nic nevím“, k čemuž se mohu přihlásit snad s ještě větším porozuměním i dnes.

Zájmy, koníčky:

Literatura, film a cestování a hlavně Anglie – od historie, přes kulturu, černý čaj až k Premier League.


prof. JUDr. Jan Kuklík, Ph.D. – foto ke stažení (.jpg; 2.32 MB)Poslední změna: 13. únor 2023 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám