Prorektoři UK od roku 1990

Jméno

Období 

Funkce  

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

2019 - 2022

Prorektor pro vnější vztahy

prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

2006 - 2010

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.

1994 - 1997

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči

o studenty)

prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. 

1997 - 2000

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči

o studenty)

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.

2022 -

Prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 

2006 - 2009

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

prof. JUDr.Aleš Gerloch, CSc.

2014 - 2022

Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

2014 - 2022 

Prorektor pro rozvoj

prof. PhDr. Mojmír Horyna

2006 - 2010 

Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

2010 - 2014 

Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

1994 - 2006 

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

2014 -  2022

Prorektor pro vědeckou činnost

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

1997 - 2000 

Prorektor pro vnější vztahy

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

2014 - 2018

Prorektor pro vnější vztahy

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

2014 - 2022

Prorektorka pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

2000 - 2003 

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

2022 -

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

2022 -

Prorektorka pro zahraniční záležitosti

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

2022 -

Prorektor pro akademické kvalifikace

prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.

2000 - 2006 

Prorektorka pro sociální zabezpečení studentů (péči

o studenty)

prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc.

1990 - 1994

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

1990 - 1994

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

2022 -

Prorektorka pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc.

1990 - 1994

Prorektor pro rozvoj

prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

2010 - 2011

Prorektorka pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti

prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc.

1990 - 1994

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Miloslav Pánek, DrSc.

1997 - 2000

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.

1994 - 1997

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Josef Petráň, DrSc.

1990 - 1994

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči

o studenty)

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

1997 - 2000

Prorektor pro studijní záležitosti

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

2022 -

Prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

prof. Martin Prudký, Dr.

2010 - 2014

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

2014 - 2022

Prorektorka pro evropskou problematiku

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

2014 - 2022

Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

2022 -

Prorektor pro informační technologie

prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

2003 - 2006

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.

2000 - 2006

Prorektorka pro studijní záležitosti

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

2006 - 2022

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

2003 - 2014

Prorektor pro vnější vztahy

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

2003 - 2014

2014 - 2015

Prorektor pro rozvoj

Prorektor pro koncepci studia

prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

2010 - 2014

Prorektor pro investiční výstavbu

prof. PhDr. Jaroslav Vacek, Csc.

1994 - 1997

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

2022 -

Prorektor pro vnější vztahy

prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

2009 - 2014

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.

2000 - 2003

Prorektor pro vnější vztahy

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

2000 - 2003

Prorektor pro rozvoj

prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc.

2014 - 2022

Prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

1994 - 2000

Prorektor pro rozvojPoslední změna: 23. únor 2022 11:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám