Prorektoři UK od roku 1990

Jméno

Období 

Funkce  

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

2019–2022

Prorektor pro vnější vztahy

prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.

2006–2010

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.

1994–1997

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči

o studenty)

prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. 

1997–2000

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči

o studenty)

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.

2022–2023

Prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

MUDr. Josef Fontana, Ph.D.

2023–

Prorektor pro strategii a rozvoj

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 

2006–2009

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

2014–2022

Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

2014–2022 

Prorektor pro rozvoj

prof. PhDr. Mojmír Horyna

2006–2010 

Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

2010–2014 

Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

1994–2006 

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

2014–2022

Prorektor pro vědeckou činnost

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

1997–2000 

Prorektor pro vnější vztahy

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

2014–2018

Prorektor pro vnější vztahy

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

2014–2022

Prorektorka pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

2000–2003 

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

2022–

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

prof. Markéta Křížová, Ph.D.

2022–2023

Prorektorka pro zahraniční záležitosti

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

2022–

Prorektor pro akademické kvalifikace

prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.

2000–2006 

Prorektorka pro sociální zabezpečení studentů (péči

o studenty)

prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc.

1990–1994

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

1990–1994

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

2022–

Prorektorka pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc.

1990–1994

Prorektor pro rozvoj

prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

2010–2011

Prorektorka pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti

prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc.

1990–1994

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

1997–2000

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.

1994–1997

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Josef Petráň, DrSc.

1990–1994

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči

o studenty)

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

1997–2000

Prorektor pro studijní záležitosti

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

2022–

Prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

prof. Martin Prudký, Dr.

2010–2014

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

2014–2022

Prorektorka pro evropskou problematiku

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

2014–2022

Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

2022–

Prorektor pro informační technologie

prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

2003–2006

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.

2000–2006

Prorektorka pro studijní záležitosti

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

2006–2022

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

2003–2014

Prorektor pro vnější vztahy

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

2003–2014

2014–2015

Prorektor pro rozvoj

Prorektor pro koncepci studia

prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

2010–2014

Prorektor pro investiční výstavbu

prof. PhDr. Jaroslav Vacek, Csc.

1994–1997

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

2022–

Prorektor pro vnější vztahy

prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

2023–

Prorektorka pro zahraniční záležitosti

prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

2009–2014

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.

2000–2003

Prorektor pro vnější vztahy

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

2000–2003

Prorektor pro rozvoj

prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc.

2014–2022

Prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

1994–2000

Prorektor pro rozvojPoslední změna: 17. leden 2024 10:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám