Prorektoři UK od roku 1990

Titul před jménem

Jméno

Příjmení

Titul za jménem

Rok

Funkce

prof.

Miroslav

Bárta

, Dr.

2019 -

Prorektor pro vnější vztahy

prof. RNDr. 

Jan 

Bednář

, CSc.

2006 - 2010

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. 

Petr 

Blahuš

, DrSc.

1994 - 1997

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči o studenty)

prof. RNDr. 

Petr 

Čepek

, CSc.

1997 - 2000

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči o studenty)

prof. RNDr. 

Bohuslav 

Gaš

, CSc.

2006 - 2009

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

prof. JUDr.

Aleš 

Gerloch

, CSc.

2014 - 

Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

prof. RNDr.

Jan 

Hála

, DrSc.

2014 - 

Prorektor pro rozvoj

prof. PhDr. 

Mojmír 

Horyna


2006 - 2010

Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

prof. PhDr.

Ivan 

Jakubec

, CSc.

2010 - 2014

Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace (akademické kvalifikace)

prof. MUDr. 

Pavel 

Klener

, DrSc.

1994 - 2006

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

doc. RNDr. 

Jan 

Konvalinka

, CSc. 

2014 -

Prorektor pro vědeckou činnost 

prof. MUDr. 

Josef 

Koutecký

, DrSc.

1997 - 2000

Prorektor pro vnější vztahy

prof. PhDr. 

Martin 

Kovář

, Ph.D.

2014 - 2018

Prorektor pro vnější vztahy

doc. MUDr. 

Milena 

Králíčková

, Ph.D.

2014 -

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. 

Jiří 

Kraus

, DrSc.

2000 - 2003

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. RNDr. 

Eva 

Kvasničková 

, CSc.

2000 - 2006

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči o studenty)

prof. MUDr. 

Zdeněk 

Lojda

, DrSc.

1990 - 1994

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. JUDr. 

Karel 

Malý

, DrSc.

1990 - 1994

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

prof. PhDr.

Jaroslav 

Mihule

, CSc.

1990 - 1994

Prorektor pro rozvoj

prof. MUDr. 

Sylvie 

Opatrná

, Ph.D.

2010 - 2011

Prorektor pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti

prof. RNDr. 

Josef 

Pacák

, DrSc.

1990 - 1994

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr.

Miloslav 

Pánek

, DrSc.

1997 - 2000

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. RNDr. 

Zdeněk 

Pertold

, CSc.

1994 - 1997

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. 

Josef 

Petráň

, DrSc.

1990 - 1994

Prorektor pro sociální zabezpečení studentů (péči o studenty)

prof. PhDr. 

Miloslav 

Petrusek

, CSc.

1997 - 2000

Prorektor pro studijní záležitosti

doc. ThDr. 

Martin 

Prudký


2010 - 2014

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. PhDr. 

Lenka 

Rovná

, CSc. 

2014 -

Prorektor pro evropskou problematiku

prof. PhDr. Ing. 

Jan 

Royt

, Ph.D.

2014 -

Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost 

prof. MUDr. 

Josef

Stingl

, CSc.

2003 - 2006

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

doc. RNDr.

Jaroslava 

Svobodová

, CSc.

2000 - 2006

Prorektor pro studijní záležitosti

prof. MUDr. 

Jan 

Škrha

, DrSc., MBA

2006 -

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

doc. PhDr. 

Michal 

Šobr

, CSc.

2003 - 2014

Prorektor pro vnější vztahy

prof. PhDr. 

Stanislav 

Štech

, CSc.

2003-2014

2014 - 2015

Prorektor pro rozvoj


Prorektor pro koncepci studia

prof. RNDr. 

Milan 

Tichý

, DrSc.

2010 - 2014

Prorektor pro investiční výstavbu

prof. PhDr. 

Jaroslav 

Vacek

, Csc.

1994 - 1997

Prorektor pro zahraniční styky (a mobilitu)

prof. RNDr. 

Petr 

Volf

, CSc.

2009 - 2014 

Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost (vědu a výzkum)

doc. JUDr. 

Vladimír 

Vopálka

, CSc.

2000 - 2003

Prorektor pro vnější vztahy

prof. MUDr. 

Petr 

Widimský

, DrSc.

2000 - 2003

Prorektor pro rozvoj

prof. PaeDr. 

Radka 

Wildová

, CSc.

2014 - 

Prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

doc. Ing. 

Ivan 

Wilhelm

, CSc.

1994 - 2000

Prorektor pro rozvoj

Poslední změna: 15. říjen 2021 10:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám