prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

prorektorka pro studijní záležitosti

studijni@prorektor.cuni.cz

+420 224 491 384


Rektorát UK

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1Příslušné hlavní agendy:

 • Rozhodování o právech a povinnostech studentů

 • Stipendia, poplatky, přijímací řízení

 • Uznávání předchozího zahraničního vzdělání

 • Podpora cizojazyčných studijních programů, koordinace programů přípravy pedagogů

 • Ceny MŠMT pro studující i vyučující, Cena Arnošta z Pardubic (nejlepší pedagog a nejlepší pedagogický počin), Ceny rektorky pro nejlepší studenty a absolventy UK, Mimořádné ceny rektorky


Profesní životopis:

Vystudovala obor biochemie na PřF UK; v roce 2003 obhájila disertační práci. Mezi lety 2004 až 2006 působila na Univerzitě Tohoku v japonském městě Sendai. V současné době vyučuje na UK klinickou biochemii a dále biomedicínu na katedře biochemie. Garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní program biochemie a je členkou dvou oborových rad. Předmětem jejího vědeckého zájmu jsou především hemoproteiny. Je autorkou 48 publikací s citačním ohlasem přes 700 citací. V letech 2013 až 2022 byla proděkankou PřF UK.


Pracovní zkušenosti:

 • od 2022 – prorektorka Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti

 • 2013 až 2022 – studijní proděkanka PřF UK

 • od 2013 – docentka katedry biochemie PřF UK

 • 2006 až 2013 – odborná asistentka katedry biochemie PřF UK

 • 2004 až 2006 – postdoktorální vědecká pracovnice, Tohoku University, Sendai

 • 1999 až 2003 – vědecká pracovnice katedry biochemie PřF UK


Dosažené vzdělání:

 • 2013 – docentka (biochemie, UK)

 • 2003 – Ph.D. (biochemie, PřF UK)

 • 2001 – RNDr. (biochemie, PřF UK)

 • 1999 – Mgr. (biochemie, PřF UK)


Výuková činnost:

od 2019 – garantka bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Biochemie, PřF UK

od 2019 – členka oborové rady doktorského studijního programu Biochemie, PřF UK a Biochemie a bioorganická chemie, VŠCHT

od 2018 – lektorka a členka zkušební komise akreditovaného kvalifikačního programu „Odborné zdravotnické laboratorní metody“ pro získání nelékařské zdravotnické kvalifikace

2015 – oceněna cenou „Studentský velemlok“ pro nejlepšího přednášejícího

od 2009 – přednáší předměty Klinická a analytická biochemie, praktika a další výukové předměty

Školitelka tří úspěšně absolvovaných studentů doktorského studijního programu Biochemie a jednoho současně studujícího; vede nebo vedla více než dvacet bakalářských a deset diplomových prací.


Zahraniční stáže:

2004 až 2006 – postdoktorální vědecká pracovnice, Tohoku Univerzita, IMRAM, Sendai (Japonsko)


Publikační a tvůrčí činnost:

48 článků v recenzovaných mezinárodních časopisech

781 citací podle WoS (611 bez autocitací), h-index 14


Popularizační činnost:

➤ Popularizační přednášky například v rámci projektu www.prirodovedci.cz, Chemické úterky, Letní škola FYBICH, v rámci kurzů CŽV. Velký důraz je zejména kladen na další vzdělávání učitelů chemie.

➤ Popularizační články v časopisech Vesmír, Živa, Chemické listy pro různorodý okruh čtenářské veřejnosti.


Vybrané granty:

 • 2020 až 2023 – JPIAMR, č. 2019-087 „Prevention of antibiotic resistance by TARGEted Treatment of pneumonia in children (TARGET)“

 • 2015 až 2017 – řešitelka GA ČR., č. 15-19883S „Molecular mechanisms of intraprotein/interdomain signal transduction in model heme sensor proteins“

 • 2014 až 2015 – řešitelka IPSEN Pharma, „Comparison of the adsorption capacity and trapping effectiveness of diosmectite and charcoal on the compounds causing the 10 most frequent intoxications in acute medicine“

 • garantka čtyř GA UK studentských grantů


Vědecký profil (ORCID a ResearchID):

https://orcid.org/0000-0002-0865-8785

ResearchID E-3748-2012


Osobní stránky:

www.natur.cuni.cz/martinkova


Motto:

„Špatný systém je mrzutý, ale úplně nejhorší je systém (sebelepší), který se stále mění.“ Proto je třeba nové postupy, věci a přístupy zavádět s rozmyslem, neunáhleně a koncepčně, aby se nepodcenily žádné aspekty a nebylo třeba danou věc neustále upravovat a opravovat.

Zájmy, koníčky:

Rodina, turistika, detektivky a únikové hry.


doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – foto ke stažení (.jpg; 2.27 MB)Poslední změna: 3. leden 2024 12:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám