prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Rektorka Univerzity Karlovy
rektorka@cuni.cz

+420 224 491 900


Rektorát UK

Kancelář rektorky

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Příslušné hlavní agendy:

 • Stojí v čele a reprezentuje Univerzitu Karlovu

 • Řídí kolegium a rozšířené kolegium rektorky či Vědeckou radu UK

 • Zastupuje UK v České konferenci rektorů a dalších orgánech

 • Jmenuje (či odvolává) prorektory a kvestora

 • Předkládá rozpočet i výroční zprávy UK


Profesní životopis:

Od 1. února 2022 je rektorkou Univerzity Karlovy. Vystudovala Lékařskou fakultu UK v Plzni, rok strávila díky Fulbrightově komisi v USA v Reproductive Endocrine Unit Massachusettské všeobecné nemocnice a Harvardovy univerzity. Po doktorátu Ph.D. se na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni věnovala gynekologii a porodnictví, embryologické vědecké práci a zároveň vyučovala v Ústavu histologie a embryologie. Na LFP UK působila následně jako proděkanka pro rozvoj a vedoucí jednoho ze dvou výzkumných programů Biomedicínského centra v Plzni. V roce 2013 se stala prorektorkou UK pro studijní záležitosti, načež funkci zastávala až do roku 2022. Má dvě dcery.


Pracovní zkušenosti:

 • od 2022 – rektorka Univerzity Karlovy

 • 2014 až 2022 – prorektorka UK pro studijní záležitosti

 • 2011 až 2022 - vedoucí Ústavu histologie a embryologie LFP UK

 • 2010 až 2014 – proděkanka pro rozvoj Lékařské fakulty v Plzni UK

 • 1996 až 2022 – lékařka Gynekologicko-porodnické kliniky LFP UK a FN Plzeň

 • od 1996 dosud – členka týmu Ústavu histologie a embryologie LFP UK


Dosažené vzdělání:

 • 2016 – profesorka (anatomie, histologie a embryologie, UK)

 • 2008 – docentka (anatomie, histologie a embryologie, LFP UK)

 • 2006 – získána specializovaná způsobilost lékaře v oboru gynekologie a porodnictví

 • 2000 – Ph.D. (doktorský studijní program anatomie, histologie a embryologie, LFP UK)

 • 2002 – atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví

 • 1996 – MUDr. (všeobecné lékařství, LFP UK)


Výuková činnost:

Dlouholetá vyučující LFP UK.


Zahraniční stáže:

2006 – stáž v Regea Institutu na Tamperské univerzitě (Finsko)

1998 až 1999 – stipendium Fulbrightovy komise v Massachusettské všeobecné nemocnici, Harvardova univerzita v Bostonu (USA)


Publikační a tvůrčí činnost:

92 vědeckých prací

citovanost dle Web of Science 1818 (bez autocitací 1716), h-index 22


Popularizační činnost:

➤ garantka soutěží FameLab a řady dalších


Vybrané granty:

 • 2007 až 2009: spoluřešitelka, IGA MZ, č. NR/9135 – 3 „Polymorfismus HLA-G a KIR genů jako potenciální marker poruch plodnosti žen - selhání embryotransferu a opakovaného potrácení“

 • 2005 až 2007: hlavní řešitelka, GA ČR, č. 301/05/0078 „Identifikace mutací v genech kódujících klíčové cytokiny embryo-endometriální komunikace u žen s idiopatickou sterilitou a opakovaným selháním léčby“

 • 2002 až 2004: hlavní řešitelka, GA ČR, č. 301/02/1232 „Identifikace a charakterizace mutací genu pro leukemický inhibiční faktor u žen s idiopatickou poruchou plodnosti“

 • 1998 až 2000: členka řešitelského kolektivu, GA AV ČR, č. A7020809/1998 „Úloha nadledvin v neuro-endokrino-imunitních vztazích“


Vědecký profil (ORCID):

https://orcid.org/0000-0003-1907-4774


Ostatní:

od 2012 dosud – čestná ambasadorka Fulbrightovy komise


Motto:

„Think globally, act locally!“ (Patrick Geddes, skotský biolog, sociolog a filantrop)

Zájmy, koníčky:

Odpočinkem je jí čas strávený s rodinou, s dcerami a manželem, nejlépe sportem, cestováním, na koncertech či v divadle.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – foto ke stažení (.jpg; 1 MB)Poslední změna: 15. červen 2023 09:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám