prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

prorektorka pro zahraniční záležitosti

zahranici@prorektor.cuni.cz

+420 224 491 650


Rektorát UK

Odbor zahraničních vztahů

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1Příslušné hlavní agendy:

 • Meziuniverzitní dohody, strategická partnerství

 • Zahraniční agenda, veškeré zahraniční mobility

 • Zastupování UK v zahraničí, univerzitní uskupení

 • Spolupráce ve vztahu k MZV, zastupitelským úřadům, EK, EP atd.

 • Agendy vztahující se k ÚJOP UK


Profesní životopis:

Vystudovala na FF UK a Sorbonne Université francouzskou filologii a slovanské literatury (doktorát v cotutelle 2001) a následně přednášela na Ústavu románských studií, kde dlouhodobě vedla oddělení francouzštiny. Vědecky se zaměřuje na současné frankofonní literatury, Hegel studies, sociokritiku, postkoloniální teorie a vztahy mezi literaturou a kinematografií. V letech 2014 až 2018 byla proděkankou pro zahraničí na FF UK, kde stála u zrodu projektu KREAS a strategických partnerství s KU Leuven, Brown University a dalších. Je autorkou čtyř individuálních monografií a řady článků v impaktovaných a recenzovaných časopisech. Angažuje se v oblasti mezinárodní spolupráce (4EU+, CEACS) a ve volných chvílích organizuje mezinárodní letní univerzity pro Vzdělávací nadaci Jana Husa.


Pracovní zkušenosti:

 • od března 2023 – prorektorka Univerzity Karlovy pro zahraniční záležitosti

 • 2014 až 2018 – proděkanka pro zahraničí Filozofické fakulty UK

 • od 2002 – působí v Ústavu románských studií FF UK, nejprve odborná asistentka, pak docentka (2013) a profesorka (2022)

 • 2006 až 2008 – vědecká pracovnice Katedry románských jazyků FF ZČU v Plzni

 • 1998 až 2000 – lektorka českého jazyka a literatury na École Normale Supérieure (Paříž)


Dosažené vzdělání:

 • 2022 – profesorka (románské literatury, UK)

 • 2012 – docentka (francouzská filologie, UK)

 • 2002 – Ph.D. v cotutelle (románské literatury na FF UK, slovanské literatury na Sorbonne Université)

 • 1998 – Mgr. (francouzština, FF UK)


Výuková činnost:

Léta vyučuje na FF UK, vedoucí 25 obhájených Bc. prací, 36 Mgr. a čtyř Ph.D. disertací. Pravidelně přednáší na Sorbonne Université, Université Libre de Bruxelles, Università degli Studi di Milano a Varšavské univerzitě.


Zahraniční stáže:

Pravidelné –Sorbonne Université, University of Cambridge, Université du Québec à Montréal

Jednorázové – Università degli Studi di Milano, Université de Reims Champagne-Ardenne, Université de Picardie Jules Verne, Université Clermont-Auvergne, Université Libre de Bruxelles

Od 2018 – odborná spolupráce v rámci 4EU+ (Flagship II), kde koordinuje projekt Dimension francophone


Publikační a tvůrčí činnost:

122 publikací (z toho 76 evidovaných na Web of Science nebo Scopus) v mezinárodních impaktovaných časopisech a sbornících

6 knih (autorka či spoluautorka kapitol)

2 učebnice


Popularizační činnost:

➤ popularizační přednášky (Kampus Hybernská, krajská centra vzdělávání, městské knihovny)

➤ literární kavárny ve Francouzském institutu

➤ vystupování v médiích (ČT1, ČT24, Vltava, Proglas, Radio France International, France Culture)

➤ recenze pro literární přílohy Lidových novin a Práva

➤ spoluorganizace mezinárodní doktorandské soutěže Moje disertace za 180 vteřin

➤ členství v komisi dotačního programu F. X. Šalda podporujícího české překlady odborné literatury, ale i beletrie, dětské literatury a komiksu


Vybrané granty:

 • 2018 až 2023 – Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (operační program CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734), klíčový pracovník, vedoucí pracovního balíčku WP1.3

 • 2020 až 2022 – Grantový projekt GAČR 20–14919S: Centrum a periferie: proměny postkoloniální situace v románských literaturách Ameriky, Afriky a Evropy, členka řešitelského kolektivu

 • 2017 až 2018 – Grantový projekt Projekt ACTIF (Action pour l’innovation francophone) 2017- 051278ULB, Rayonnement de la Francophonie, řešitelka

 • 2014 až 2016 – Grantový projekt GAČR 14–01821S: Pokus o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století, spoluřešitelka


Vědecký profil (ORCID):

https://orcid.org/0000-0002-1417-8374


Osobní stránky:

https://urs.ff.cuni.cz/vyucujici/francouzstina/eva-voldrichova-berankova/


Motto:

„Problémy nemůžeme nikdy vyřešit, dokud budeme uvažovat stejně, jako když jsme je vytvářeli.“ (Albert Einstein)

Zájmy, koníčky:

Ráda tráví svůj čas s rodinou, cestuje a chodí do opery. Stará se o dvě kočky. Na zahradě pěstuje vše možné od brambor po ovocné stromy a překvapuje sousedy svými kulinárními experimenty v uzbeckém kotlíku.


prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. – foto ke stažení (.jpg; 2.62 MB)


Poslední změna: 3. duben 2023 15:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám