Volba předsednictva AS UK

Volba předsedy a předsednictva AS UK v Praze

sestavil : MUDr. Michal Pelíšek

Kdy probíhá řádná volba?

Každoročně na prvním řádném zasedání AS UK, které se uskuteční po 1. únoru.

Nejprve probíhá tajná volba předsedy, poté místopředsedy a následně zbylých 4 členů předsednictva.

Kdy musí proběhnout mimořádná volba?

Na nejbližším řádném zasedání poté, co se

  • uvolnil post předsedy, který nemůže zastávat místopředseda (neplatí po 30. listopadu, funkci předsedy pak zastává nejstarší člen předsednictva)

  • snížil celkový počet členů předsednictva pod pět (neplatí po 30. listopadu)

Kdo předkládá návrhy a kdo může být zvolen?

Návrhy na členy předsednictva může podat pouze člen nebo skupina členů AS.

Předsedou AS UK může být zvolen kterýkoliv člen senátu z řad akademických pracovníků. Místopředsedou či dalším členem předsednictva může být zvolen kterýkoliv člen senátu. Funkce člena předsednictva je neslučitelná s funkcí tajemníka Akademického senátu UK.

Jak probíhá volba?

Volba je tajná a zvolen je kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti rozhodne los.

Může být v předsednictvu více zástupců 1 fakulty?

Nemůže, blíže viz Jednací řád AS UK čl. 36 odst. 1.


Poslední změna: 21. prosinec 2023 14:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám