Výroční zpávy UK

Schvalování výročních zpráv

Sestavil: MUDr. Michal Pelíšek

Předkladatel

Zprávy předkládá rektor UK.

Pozměňovací návrhy

Členové AS UK mohou podat pozměňovací návrhy nejméně pět dní před zasedáním AS UK. Pozměňovací návrhy se předkládají prostřednictvím kanceláře AS UK. Pozdější pozměňovací návrhy nejsou přípustné.

Rektor k předloženým návrhům zaujme stanovisko.

Materiál projednají věcně příslušné komise

Projednávání

Úvodní slovo

Úvodní slovo pronese rektor. S bližším vysvětlením zprávy mohou vystoupit prorektoři, resp. kvestor UK.

Hlasování

Pro přijetí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných senátorů.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám