Kandidáti navržení pro volbu rektora UK v roce 2013

Pro volbu kandidáta na funkci rektora byli Akademickému senátu Univerzity Karlovy navrženi:

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Navrhovatel: Akademický senát Filozofické fakulty

Schváleno AS FF dne 13. června 2013

Doručeno AS UK dne 26. června 2013, čj. 149/2013

Vlastní návrh

Přílohy:

Písemný souhlas navrženého kandidáta

Životopis

Teze volebního programu

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Navrhovatel: Akademický senát Fakulty humanitních studií

Schváleno AS FHS dne 23. května 2013

Doručeno AS UK dne 27. května 2013, čj. 134/2013

Vlastní návrh

Přílohy:

Písemný souhlas navrženého kandidáta

Životopis

Teze volebního programu

Navrhovatel: Akademický senát Pedagogické fakulty

Schváleno AS PedF dne 11. června 2013

Doručeno AS UK dne 17. června 2013, čj. 147/2013

Vlastní návrh

Přílohy:

Písemný souhlas navrženého kandidáta

Životopis

Teze volebního programu

Navrhovatel: Akademický senát Husitské teologické fakulty

Schváleno AS PedF dne 24. června 2013

Doručeno AS UK dne 9. září 2013, čj. 163/2013

Vlastní návrh

Přílohy:

Písemný souhlas navrženého kandidáta

Životopis

Teze volebního programu

Podrobný volební program

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Navrhovatel: Akademický senát 1. lékařské fakulty

Schváleno AS 1.LF dne 29. dubna 2013

Doručeno AS UK dne 7. června 2013, čj. 140/2013

Vlastní návrh

Přílohy:

Písemný souhlas navrženého kandidáta

Životopis

Teze volebního programu

Další přílohy:

Výpis ze zasedání AS LF.1 UK ze dne 29. dubna 2013


Navrhovatel: Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové

Schváleno AS LFHK dne 10. září 2013

Doručeno AS UK dne 23. září 2013, čj. 167/2013

Vlastní návrh

Přílohy:

Písemný návrh navrženého kandidáta

Životopis

Teze volebního programuPoslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám