Druhy a výše poplatků v akademickém roce 2013/14

V akademickém roce 2013 / 2014

za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok (za započatých 6 měsíců)

za další studijní program

(za rok)


přijímací řízení 2014/15

(v ČJ / v  AJ)


za studium v anglickém jazyce (za rok)


KTF

9.500 Kč2.600 Kč530 Kč


490 Kč

v elektronické

podobě

ETF

9.200 Kč

2.000 Kč

500 Kč

2.500 EUR

HTF

10.000 Kč

2.000 Kč

500 Kč

PF

10.000 Kč

2.600 Kč

533 Kč

6.000 USD

1. LF

22.500 Kč  

všeobecné lékařství


23.990Kč

zubní lékařství


18.800 Kč

specializace ve zdravotnictví


14.800 Kč

ošetřovatelství

2.660 Kč

530 Kč / 20 EUR


325.000 Kč (zahájení st. 2013/2014)

13.600 EUR (zahájení st. 2011/2012)

14.100 EUR (zahájení st. 2009/2010)

12.200 EUR (zahájení st. 2007/2008

všeobecné lékařství


360.000 Kč (zahájení st. 2013/2014)

15.150 EUR (zahájení st. 2011/2012)

15.650 EUR (zahájení st.2009/2010)

13.800 EUR (zahájení st. 2007/2008)

zubní lékařství


38.000 Kč

dr. studium  prez.


25.000 Kč

dr. studium komb.

2. LF

22.500 Kč

všeobecné lékařství18.800 Kč

specializace ve zdravotnictví14.800 Kč

ošetřovatelství

2.660 Kč530 Kč


245.000 Kč 

275.000 Kč (úhrada po 31.10)

1. ročník


265.000 Kč

315.000 Kč (úhrada po 31.10)

1. ročník přes agenturu


285.000 Kč

315.000 Kč (úhrada po 31.10)

2.až 6. ročník

3. LF

22.500 Kč

všeobecné lékařství


18.800 Kč

specializace ve zdravotnictví


14.800 Kč

ošetřovatelství

2.600 Kč530 Kč / 20 EUR


290.000 Kč 

při úhradě do 31.10.2013


300.000 Kč 

při úhradě do 30.11. 2013


305.000 Kč 

úhrada ve 2 splátkách

LF P

22.000 Kč  

všeobecné lékařství, stomatologie


23.250Kč

zubní lékařství

2.500 Kč500 Kč260.000 Kč

všeobecné lékařství


320.000 Kč

zubní lékařství, stomatologie


LF HK

22.380 Kč

všeobecné lékařství


23.940 Kč

zubní lékařství


18.600 Kč

specializace ve zdravotnictví


14.700 Kč ošetřovatelství


2.660 Kč

500 Kč


290.000 Kč

všeobecné lékařství


320.000 Kč

zubní lékařství


2.000 Kč

dr. studium

FaF

18.800 Kč

 2.600 Kč

530 Kč


100 Kč

dr. studium

6.800 EUR

mgr.studium


4.000 EUR

dr.studium

FF

11.000 Kč

filologie,anglistika-amerikanistika,překlad.,čeština v kom.neslyš.,učitelství pro SŠ


9.500 Kč

ostatní studijní programy

2.500 Kč


520 Kč


260 Kč

pro studijní obory povinně dvouoborové110.000 Kč

bc. a nav.mgr. studium


70.000 Kč

dr. studium


PřF

20.550 Kč

spec.chem.- biol obory, chemie,biochem.KaTA


17.000 Kč

biologie,geologie


13.150 Kč demograf.,geograf., ekologie a ochrana prostředí


2.500 Kč


530 Kč

bc. studium


470 Kč

v elektronické

podobě


520 Kč

mgr. studium


460 Kč

v elektronické

podobě


510 Kč

dr. studium


450 Kč

v elektronické

podobě

6.900 EUR

bc. studium


7.900 EUR

mgr. studium


820 - 5.500 EUR

dr. studium


MFF

21.000 Kč

fyzika


17.400 Kč

matematika


13.200 Kč

informatika


10.200 Kč

učitelství

2.600 Kč


530 Kč / 20 EUR


500 Kč

v elektronické podobě


3.000 EUR (občané EU)

bc., nav.mgr. studium


5.000 EUR (ostatní)

bc., nav.mgr. studium


6.000 EUR

dr. studiumPedF

10.400 Kč 

pedagogika, psychologie


11.800 Kč 

ostatní studijní programy

2.660 Kč

530 Kč


6.500 EUR


FSV

14.000 Kč


1.000 Kč


500 Kč


450 Kč

v elektronické

podobě


350 Kč

konání formou NSZ


450 Kč

konání formou NSZ a její 2. části na FSV

bc. studium:

6.000 EUR

o.EaF


nav.mgr studium:

6.000 EUR

o.IEaPS, o.GS, o.EaF, o.ISS, o.TS, o.PaSP, o.CFaS


6.800 EUR

o.CECS


7.000 EUR

o.ES


7.800 EUR

o.B,EaCES


500 EUR

dr. studium

FTVS

18.800 Kč

specializace ve zdravotnictví


14.800 Kč

TVaS


11.800 Kč

učitelství

2.600 Kč

530 Kč

200.000 Kč

specializace ve zdravotnictví


180.000 Kč

TV a sport


187.000 Kč

dr. studium

FHS

9.000 Kč

humanit.st.; soc.polit.a soc.práce; historické vědy; filozofie


12.000 Kč

ekologie a ochrana prostředí


10.000 Kč

mediální a komunikační studia

1.450 Kč


530 Kč


400 Kč

v elektronické podobě


2.000 EUR

studijní programy v A a dr. studium v N a F


700 EUR

nav. mgr. studijní programy v N
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám