Hodnocení průběžných zpráv o činnosti UNCE za období let 2012–2013

Humanitní a společenské vědy


Pořadové číslo

Fakulta

Hlavní řešitel

Spol. fakulta

Název projektu

Kategorie

204001

PedF

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

0

Centrum výzkumu základního vzdělávání

B+

204002

FF

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

ETF, FHS, HTF

Univerzitní cntrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

A

204003

PřF

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

0

Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století

B

204004

PřF

doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.

PřF, CTS

Příroda a kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě

B+

204005

CERGE

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

FSV

Center for Advanced Economic Studies

A

204006

PF

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

0

Výzkumné centrum pro lidská práva

B

204007

FSV

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

FF, FHS

Centrum pro výzkum kolektivní paměti

B

204008

KTF

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

0

Transcendence a její interpretace v teologii umění

B+

204009

FHS

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.

0

Centrum fenomenologického výzkumu

BPřírodní a lékařské vědy


Pořadové číslo

Fakulta

Hlavní řešitel

Spol. fakulta

Název projektu

Kategorie

204010

3. LF

prof. MUDr. Petr Widimský, Csc.FESC.


0

Genetické, patofyziologické a epidemiologické aspekty kardiovaskulárních chorob


B

204011

1.LF

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.


0

Centrum pro studium vzácných geneticky podmíněných onemocnění


B+

204012

2.LF

doc. MUDr. Ondřek Hrušák Ph.D.


0

Vývoj a regulace leukocytů se zaměřením na dětský věk


A

204013

PřF

prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.


1.LF

Mechanismy reprogramování komplexních buněčných odpovědí


B+

204014

MFF

prof. RNDr. Josef Málek, CSc.,DSc.


0

Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky


B+

204015

3.LF

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


0

Univerzitní centrum pro výzkum energetického metabolismu


B+

204016

PřF

doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.


CTS

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity


A

204017

PřF

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.


1.LF

Molekulární interakce mezi parazity a hostiteli a nové strategie boje proti parazitálním infekcím


B+

204018

PřF

prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.


0

Centrum supramolekulární chemie


A

204019

FaF

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.


LF HK

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém


B+

204020

MFF

doc. RNDr. Marek Wolf,CSc.


0

Výzkum Země a vesmíru metodami teoretické, počítačové a experimentální fyziky


B

204021

1. LF

doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.


0

Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buňek


B

204022

1.LF

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.


0

Struktura, organizace a dynamika chromatinu


B

204023

MFF

prof. RNDr.Václav Holý, CSc.


0

Fyzika kondenzovaných látek a funkčních materiálů


B+

204024

1. LF

prof. MUDr. David Cibula, CSc.


0

Výzkum možností individualizace léčby a snižování její morbidity s využitím moderních diagnost. metod v gynekologii


B

204025

PřF

doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.


0

Moderní technologie pro identifikaci a optimalizaci nádorových léčiv nové generace


B

204026

FaF

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.


0

Studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění


B

24027

MFF

prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.


0

Centrum moderní informatiky


BLegenda

A: excelentní centrum

B+: centrum směřující k excelenci

B: velmi dobré centrum s drobnými připomínkamiZpět na stránku UNCE


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám