P17 - Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Fakulta sociálních věd, Právnická fakulta, Filozofická fakultaVědní oblast:

společenské vědyRada programu (stav k 31. 12. 2016):

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (koordinátor)

prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.

doc. Michel Perottino, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.Anotace:

Cílem programu je vytvořit vysoce kvalifikovaný a na mezinárodních standardech postavený výzkum sociální a politické dynamiky současného světa spojený s rozvojem jednotlivých společenskovědních oborů i mezioborové spolupráce. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je pracovištěm k tomu jednoznačně disponovaným, jak ukázaly průběh, výsledky a hodnocení Výzkumného záměru z let 2005–2011, který tento trend zahájil. Rozvoj oborů a posilování mezioborové spolupráce bude probíhat v prostoru vymezeném následující tabulkou:

Základní vědy

Politologie

Sociologie

Průřezové vědní obory

Teritoriální a mezinárodní studia

Veřejná a sociální políitika

Mediální studia

Program se samozřejmě otevře také vůči „spojeneckým“ vědním oborům, především ekonomii, právu, veřejné správě a moderním a soudobým dějinám.


Po obsahové stránce je úkolem programu 1. Identifikovat důležité výzvy, příležitosti a hrozby objevující se v českém, evropském i globálním kontextu; 2. Zkoumat chování a zájmy aktérů, kteří jim čelí v proměnách politického, teritoriálního, administrativního, sociálního a komunikačního prostoru; 3. Kultivovat odpovídající teoretická východiska a metodologické instrumentárium.

Základním předpokladem fungování programu je personální, kvalifikační a finanční stabilizace výzkumného týmu fakulty, založená na navazující spolupráci seniorů, postdoců a doktorandů, selektivní podpoře týmů a vědců dosahujících excelentních výsledků a na racionálním řízení projektu.

Organizace a management programu musí stát na efektivní spolupráci Rady programu a Koordinátora programu s vedoucími pracovišť a na všestranné podpoře fakultního aparátu.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám