Podkladové materiály na zasedání AS UK ke dni 10.11. 2017

k bodu č. 5 Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2018

Datum vložení materiálu

6. 10. 2017

PLAN_REALIZACE_DSZ_UK_2018_AS.docx

6. 11. 2017

Souhrn návrhu modifikací Plán realizace D_SZ.docx

PLAN_REALIZACE_DSZ_UK_2018_AS_2_revize.docx


Zprávy delegátů AS UK


Rada vysokých škol

Zástupci v RVŠ za Univerzitu

 • Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (MFF)

 • Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) Zpráva

 • Mgr. Michal Zima (PřF) Zpráva

 • Štěpán Esterle (KTF) Zpráva

Zástupci v RVŠ za jednotlivé fakulty UK


 • Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (1.LF) Zpráva

 • Doc. RNDr. Hana Krásničanová, Ph.D. (2.LF)

 • MUDr. Jan Trnka, Ph.D. (3.LF)

 • MUDr. Jan Barcal, Ph.D. (LFP)

 • Doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (LFHK) Zpráva

 • PhDr. Milena Přecechtělová (ETF)

 • Doc. Dr. phil. Pavel Himl (FHS)

 • PhDr. et Ing. Petr Soukup (FSV)

 • Doc. PhDr. Viléma Novotná (FTVS) Zpráva

 • Doc. PharmDr. František Trejnar, CSc. (FarmF)

 • (FF)

 • ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)Zpráva

 • PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (KTF) Zpráva

 • PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

 • Prof. Paedr. Michal Nedělka, Dr. (PedF) Zpráva

 • JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (PF) Zpráva

 • Doc. RNDr. Jiří Blažek, PhD. (PřF) Zpráva


Fórum předsedů akademických senátů při RVŠ

 • PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda ASUK

Zpráva


Rada Kolejí a menz

 • Bc. Filip Sedlák (HTF) Zpráva

 • Mgr. Michal Zima (PřF)

 • PhDr. David Emler, Ph.D.(FSV) Zpráva


Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK


 • Bc. Miroslav Čermák (FSV) Zpráva

 • Mgr. Jan Kretschmer (PřF) Zpráva

 • Mgr. Peter Korcsok (MFF) Zpráva

 • Eliška Kryčerová (PedF),předsedkyně Zpráva

 • Michal Říha (PF) Zpráva

 • Tomáš Sychra (3.LF) Zpráva

 • Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) Zpráva


Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK


 • MUDr. Josef Fontana (3. LF) Zpráva

 • Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) Zpráva


Dozorčí rada Grantové agentury Univerzity Karlovy 

 • Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)


Technologická agentura České republiky

 • Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)


Komise pro přidělování startovacích bytů


 • Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) Zpráva

 • Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF) Zpráva


Etická komise UK

 • prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

 • Michal Říha (PF) Zpráva

 • Benjamin Roll (ETF)


Komise pro udílení cen Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

 • Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (FF, KTF)


Pozorovatel v Komisi pro humanitní obory v rámci Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK

 • Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF)


Komise rektora věnovaná otázce IT

 • Adam Kalina (2. LF)

 • Mgr. Peter Korcsok (MFF)K bodu č. 6 a 7 Vnitřní předpisy UK a fakult

Aktuálně projednávané předpisy

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám