Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Hodnotící komise vyhodnocuje žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě. Hodnotící komise má sedm členů, z nichž každý musí být členem akademické obce jiné fakulty. Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává rektor na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté.

Složení komise

Předseda

Bc. (FF)

Členové

Daniel Slovák (2. LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Kateřina Grygarová (3. LF)

Kristýna Švárová (FSV)

Administrativní podpora

Mgr. Silvie Nedvědová (UK Point)

Kontakt

Hodnotící komisi lze kontaktovat na e-mailu

Funkční období

2019 - 2021, březen

Harmonogram jednání a zápisy z období 2018 / 2019

Datum jednání

Zápis

Per rollam

Zápis z jednání k 26. 10. 2020

Per rollam

Zápis z jednání k 22. 3. 2020

4. 11. 2019

Zápis z jednání 4. 11. 2019

18. 3. 2019

Zápis z jednání 18. 3. 2019

5. 11. 2018

Zápis z jednání 5. 11. 2018

20. 3. 2018

Zápis z jednání 20. 3. 2018


Související odkazy

Informace související se žádostí o finanční i nefinanční podporu zájmové činnosti na UK najdete zde případně zde.


Studentské žádosti o finanční podporu tzv. univerzitní, pravidelnou či jednorázovou, jsou projednávány na zasedání Sociální komise. Informace o jejím zasedání naleznete v kalendáři termínů AS UK.
Poslední změna: 7. prosinec 2020 15:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám