Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Hodnotící komise vyhodnocuje žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě.

Hodnotící komise má sedm členů, z nichž každý musí být členem akademické obce jiné fakulty. Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává rektor na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté.

Hodnotící komise od března 2021

Pavel Linzer

PF

Karolína Švandová

FF

Bc. Petr Kobylka

FSV

Kateřina Grygarová

3. LF

Mgr. Tatiana Baďurová 

FHS

Martin Polívka

LFP

František Zajíc

MFF

Kontakt

Hodnotící komisi lze kontaktovat na e-mailu

Administrativní podpora

Mgr. Silvie Nedvědová (UK Point)


Související odkazy

Informace související se žádostí o finanční i nefinanční podporu zájmové činnosti na UK najdete zde případně zde.


Studentské žádosti o finanční podporu tzv. univerzitní, pravidelnou či jednorázovou, jsou projednávány na zasedání Sociální komise. Informace o jejím zasedání naleznete v kalendáři termínů AS UK.
Poslední změna: 28. červenec 2021 11:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám