Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Hodnotící komise působila v letech 2018 – 2023 coby poradní orgán rektora, který byl zřízený na základě Pravidel podpory zájmové činnosti studentů. Jejím úkolem bylo posuzovat žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultách. Změnou vnitřního předpisu, platnou od 1. 8. 2023, zanikla.

Související odkazy

Informace související se žádostí o finanční i nefinanční podporu zájmové činnosti na UK najdete zde případně zde.


Studentské žádosti o finanční podporu zájmové činnosti, pravidelnou či jednorázovou, jsou projednávány na zasedání Sociální komise Akademického senátu univerzitu. Informace o jejím zasedání naleznete v kalendáři termínů AS UK.
Poslední změna: 12. září 2023 10:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám