Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Hodnotící komise vyhodnocuje žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě. Hodnotící komise má sedm členů, z nichž každý musí být členem akademické obce jiné fakulty. Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává rektor na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté.

Složení komise

Předseda

Tomáš Sychra (3. LF)

Členové

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Mgr. Jan Kretschmer (PřF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Michal Říha (PF)

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)

David Půlpán (FTVS)

Administrativní pracovník

Mgr. Silvie Nedvědová (IPSC UK)

Kontakt

Hodnotící komisi lze kontaktovat na .

Funkční období

2017 - 2019, březen

Harmonogram jednání a zápisy z období 2018 / 2019

Datum jednání

Zápis

18. 3. 2019

Zápis z jednání 18. 3. 2018

5. 11. 2018

Zápis z jednání 5. 11. 2018

20. 3. 2018

Zápis z jednání 20. 3. 2018


Související odkazy

Informace související se žádostí o finanční i nefinanční podporu zájmové činnosti na UK najdete zde případně zde.


Studentské žádosti o finanční podporu tzv. univerzitní, pravidelnou či jednorázovou, jsou projednávány na zasedání Sociální komise. Informace o jejím zasedání naleznete v kalendáři termínů AS UK.
Poslední změna: 5. duben 2019 16:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám