doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

kvalita@prorektor.cuni.cz

+420 224 491 278


Rektorát UK

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1Příslušné hlavní agendy:

 • Agenda akreditací: institucionální, studijních programů

 • Hodnocení kvality vzdělávací činnosti

 • Hodnocení výuky studenty a absolventy, včetně analýz uplatnění absolventů

 • Spolupráce s Národním akreditačním úřadem (NAÚ)

 • Implementace Boloňského procesu; mezinárodní studijní programy (typu joint degree/double degree/cotutelle)


Profesní životopis:

Absolvoval studium medicíny a Ph.D. studium na 3. LF UK. Jako lékař pracoval ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (diabetologie). Postdoktorskou stáž absolvoval v USA na Johns Hopkins University v rámci Fulbrightova stipendia a později byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. Na 3. LF UK vede od roku 2017 Ústav patofyziologie, tamtéž v období 2018 až 2022 pracoval jako proděkan pro rozvoj. Podílí se na výuce pregraduálních studentů a vede postgraduální studenty, je předsedou oborové rady doktorského studijního programu Preventivní medicína a epidemiologie. Ve výzkumné a grantové činnosti se spolu s kolegy a studenty zabývá vlivem tukové tkáně na rozvoj metabolických poruch, zejména v kontextu hypoxie a spánkové apnoe.


Pracovní zkušenosti:

 • od 2022 – prorektor Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávání

 • 2018 až 2022 – proděkan pro rozvoj 3. LF UK

 • od 2017 – přednosta Ústavu patofyziologie 3. LF UK

 • 2015 až 2017 – zástupce přednosty pro vědu a výzkum

 • 2013 až 2015 – vedoucí skupiny Metabolická fenotypizace, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR

 • 2010 až 2013 – postdoktorand, Johns Hopkins University, Baltimore

 • od 2003 – lékař Interní kliniky FNKV, Praha

 • od 2003 – postupně odborný asistent až docent na 3. LF UK


Dosažené vzdělání:

 • 2016 – MBA (VŠEM, Praha)

 • 2013 – docent (vnitřní lékařství, UK)

 • 2007 – Ph.D. (preventivní medicína, 3. LF UK)

 • 2003 – MUDr. (všeobecné lékařství, 3. LF UK)


Výuková činnost:

Dvacet let výuky v pregraduálním i postgraduálním studiu – zejména v oborech fyziologie, patofyziologie (se zájmem v oblasti metabolismu a hypoxie), praktická klinická výuka (vnitřní lékařství, diabetologie, endokrinologie). Ad hoc výuka v rámci celoživotního vzdělávání. Vedení postgraduálních studentů.


Zahraniční stáže:

2010 až 2013 – Johns Hopkins University, Baltimore (USA)

2004 – Bispebjerg Hospital, Kodaň, Dánsko, 2004


Publikační a tvůrčí činnost:

83 prací v impaktovaných časopisech, 2105 citací, h-index 27

1 užitný vzor


Popularizační činnost:

➤ různé popularizační články v českém tisku


Vybrané granty:

 • 2021 až 2024 – hlavní řešitel AZV ČR, č. NU21-01-00259 „Nové inhibitory lipolýzy v léčbě poruch metabolismu lipidů a glukózy při syndromu obstrukční spánkové apnoe“

 • 2018 až 2021 – hlavní řešitel GA ČR, č. 18-10144 „Hypoxií-indukované adaptace mitochondrií jako sjednocující faktor rozvoje diabetes mellitus 2. typu při syndromu spánkové apnoe“

 • 2018 až 2015 – hlavní řešitel AZV ČR, č. 15-30155A „Poruchy metabolizmu mastných kyselin při syndromu obstrukční spánkové apnoe“

 • 2013 až 2015 – hlavní řešitel GA ČR, č. 13-27735S „Poruchy v metabolismu tukové tkáně vedoucí k rozvoji diabetu u syndromu spánkové apnoe“

 • 2015 až 2018 – projekt Studentský vysokoškolský výzkum UK

 • 2012 až 2014 – Institucionální rozvojový plán UK „Laboratoř pro metabolickou fenotypizaci malých experimentálních zvířat“

 • 2011 až 2012 – American Academy of Sleep Medicine Strategic Research Award, roční grantová podpora na téma „Effects of endothelin-1 antagonists on metabolic dysfunction induced by intermittent hypoxia in a mouse model“

 • 2005 až 2006 – hlavní řešitel GA UK, č. 72/2005 „Stanovení polymerních izoforem adiponectinu ve vztahu k parametrům inzulínové rezistence a dietní intervenci u obézních žen“


Vědecký profil (ORCID):

https://orcid.org/0000-0001-9964-652X


Motto:

„Všechno se zdá nemožné, dokud to neuděláš.“

Zájmy, koníčky:

Outdoorové aktivity v horském prostředí, fotografie, dálkový přenos elektromagnetického vlnění.


doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – foto ke stažení (.jpg; 2.50 MB)Poslední změna: 13. únor 2023 14:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám