prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

prorektor pro informační technologie

IT@prorektor.cuni.cz

+420 224 491 277


Rektorát UK

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1Příslušné hlavní agendy:

 • Koordinace IT/IS včetně přípravy střednědobé strategie

 • Nový SIS

 • Univerzita řízená daty

 • Cloudové služby

 • Součinnost s manažerem kyberbezpečnosti a členem KR pro eGovernment a bezpečnost

 • Spolupráce s IT komisí AS UK


Profesní životopis:

Akademické putování začal na Přírodovědecké fakultě UP (magistrem v roce 2001), pokračoval na ostravské VŠB-TUO (Ph.D. v roce 2004) až zakotvil na MFF UK (docentura, profesura). Další dlouhodobější zkušenosti má z univerzit v Německu (Kostnice, Pasov) a v Chile. Roku 2006 založil na katedře softwarového inženýrství MFF UK výzkumnou skupinu SIRET, která bádá v oblasti podobnostního vyhledávání v databázích nestrukturovaných dat (například multimediálních). V letech 2013 až 2021 katedru vedl. Působil ve vědeckých radách či v panelu Grantové agentury ČR. Vedl řadu grantů základního, aplikovaného a smluvního výzkumu.


Pracovní zkušenosti:

 • od 2022 – prorektor Univerzity Karlovy pro informační technologie

 • 2012 až 2021 – vedoucí katedry softwarového inženýrství MFF UK

 • od 2010 – výuka na FIT ČVUT (docent, profesor)

 • od 2006 – vedoucí výzkumné skupiny SIRET@KSI MFF UK

 • od 2005 – postupně odborným asistentem, docentem a profesorem KSI MFF UK


Dosažené vzdělání:

 • 2019 – profesor (informatika – softwarové systémy, UK)

 • 2007 – docent (informatika – softwarové inženýrství, UK)

 • 2004 – RNDr. (informatika, MFF UK)

 • 2004 – Ph.D. (informatika – aplikovaná matematika, FEI VŠB-TUO)

 • 2001 – Mgr. (informatika, PřF UP)


Výuková činnost:

Dlouholetý vyučující MFF UK a FIT ČVUT (databázové systémy, multimedia retrieval, webové vyhledávače).


Zahraniční stáže:

2020 až 2022 – hostující profesor na Universität Passau (Německo)

2016 až 2017 – hostující profesor na Universität Konstanz (Německo)

2011 – výzkumná stáž na Universidad de Chile (Chile)


Publikační a tvůrčí činnost:

Přes 100 publikací v databázi Scopus, články v mezinárodních impaktovaných časopisech a sbornících konferencí. Na Google Scholar h-index 25, přes 1900 citací.


Popularizační činnost:

Letní workshopy VideoHunter@MFF spojující vědecko-popularizační přednášky z oblasti inteligentního vyhledávání v audio-vizuálních datech a soutěž týmů ve vyhledávání ve videu pomocí nejmodernějších nástrojů vyvíjených na MFF UK.


Vybrané granty:

 • 2022 až 2024 - řešitel GA ČR, č. 22-21696S „Deep representations of unstructured data“

 • 2021 – spoluřešitel, EyeMeter, smluvní výzkum Median a MFF UK

 • 2019 až 2021 – řešitel GA ČR, č. 19-01641S „Contextual similarity search in open data“

 • 2017 až 2019 – řešitel GA ČR, č. 17-22224S „User preference analytics in multimedia exploration models“

 • 2013 až 2014 – řešitel, smluvní výzkum Cisco a MFF UK „Finding similar events within intrusion detection systems“

 • 2011 až 2014 – řešitel GA ČR, č. P202/11/0968 „Large-scale nonmetric similarity search in complex domains“

 • 2009 až 2011 – spoluřešitel GA ČR, č. 201/09/0683 „Similarity searching in very large multimedia databases“

 • 2005 až 2007 – řešitel GA ČR, č. 201/05/P036 „Efficient metric search in large multimedia databases“


Vědecký profil (ORCID):

https://orcid.org/0000-0002-6591-0879


Osobní stránky:

http://siret.ms.mff.cuni.cz/members/skopal/home


Motto:

„Informační technologie musí být dobrým sluhou, nikoliv zlým pánem.“

Zájmy, koníčky:

Fotografování, cyklistika, vodáctví, cestování.


prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – foto ke stažení (.jpg; 2.87 MB)Poslední změna: 15. únor 2023 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám