Mgr. Martin Maňásek

Kvestor Univerzity Karlovy

martin.manasek@ruk.cuni.cz

+420 224 491 317


Rektorát UK

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1Příslušné hlavní agendy:

 • Řízení hospodaření UK

 • Jednání jménem univerzity ve věcech souvisejících s hospodařením a se správou majetku

 • Řízení vnitřní správy univerzity

 • Jednání v pracovněprávních věcech zaměstnanců rektorátu a dalších součástí UK

 • Agenda veřejných zakázek


Profesní životopis:

Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Během studií začal pracovat ve firmě DCIT (což byl vlastně první „spin-off“ založený UK pod patronací Vlády ČR s norskou firmou NIT), kde se zabýval hlavně poradenstvím při řízení softwarových projektů a informační bezpečností. Zahájil doktorské studium (softwarové systémy) na MFF UK, ale s ohledem na řadu jiných aktivit jej nedokončil. Na fakultě se věnoval výuce několika předmětů. Z DCIT přešel na Ústav výpočetní techniky UK (ÚVT), kde založil oddělení pro informační systém UK a řídil jeho postupné budování – vytvoření personálního systému, centralizace studijního informačního systému a další aplikace či centralizaci mzdového informačního systému. Podílel se na zavedení elektronické spisové služby i přípravě ekonomicko-organizačního projektu pro zavedení centrálního ekonomického systému.


Pracovní zkušenosti:

 • od července 2022 dosud – pověřen výkonem agendy kvestora UK

 • od 2021 dosud – člen dozorčí rady sdružení CESNET (nominovaný UK)

 • 2021 až 2022 – ředitel Ústavu výpočetní techniky UK

 • 2013 – poradce náměstka ministra pro oblast informačních systémů, Ministerstvo dopravy ČR

 • 2010 až 2013 – manažer kvality projektu financovaného EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • 2010 až 2021 – zástupce ředitele Ústavu výpočetní techniky UK

 • 2003 až 2014 – vedoucí oddělení pro informační systém, Ústav výpočetní techniky UK

 • 1998 až 2003 – lektor na MFF UK

 • 1996 až 2003 – IT konzultant, DCIT, a.s.


Dosažené vzdělání:

 • 1998 – Mgr. (informatika, MFF UK)


Výuková činnost:

1998 až 2003 – výuka předmětů Programování v C/C++, Softwarový projekt, Programování I (MFF UK)

vedoucí jedné obhájené magisterské práce


Publikační a tvůrčí činnost:

příspěvek „Management informační bezpečnosti, který se minul účinkem – případová studie“ na odborné konferenci IS2 – Information Security Summit, 2001 (hlavní autor K. Miko)


Motto:

„Každé zbytečné slovo je zbytečné.“ (Jára Cimrman)

Zájmy, koníčky:

Klasická hudba a sborový zpěv (v minulosti včetně organizování sborových koncertů a hudebních festivalů), rád čte sci-fi literaturu.


Mgr. Martin Maňásek – foto ke stažení (.jpg; 1.91 MB)Poslední změna: 13. únor 2023 15:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám