Přehled podpořených projektů

Kliknutím na identifikační číslo projektu se zobrazí anotace daného projektu.

Odkaz v názvu projektu vede na webovou stránku daného centra.


Oblast humanitních a společenských věd


Identifikační číslo projektu

Fakulta/

součást

Název projektu

Hlavní řešitel

UNCE 204001/2012

PedF

Centrum výzkumu základního vzdělávání

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

UNCE 204002/2012

FF

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

UNCE 204003/2012

PřF

Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

UNCE 204004/2012

PřF

Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě

doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.

UNCE 204005/2012

CERGE

Center for Advanced Economic Studies (CAES)

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

UNCE 204006/2012

PF

Výzkumné centrum pro lidská práva

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

UNCE 204007/2012

FSV

Centrum pro výzkum kolektivní paměti

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

UNCE 204008/2012

KTF

Transendence a její interpretace v teologii a umění

doc. ThLic. Mireia Ryšková, Th.D.

UNCE 204009/2012

FHS

Centrum fenomenologického výzkumu

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.Oblast přírodních a lékařských věd


Identifikační číslo projektu

Fakulta/

součást

Název projektu

Hlavní řešitel

UNCE 204010/2012

3.LF

Genetické, patofyziologické a epidemiologické aspekty kardiovaskulárních chorob

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC

UNCE 204011/2012

1.LF

Centrum pro studium vzácných geneticky podmíněných onemocnění

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

UNCE 204012/2012

2.LF

Vývoj a regulace leukocytů se zaměřením na dětský věk

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

UNCE 204013/2012

PřF

Mechanismy reprogramování komplexních buněčných odpovědí

prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.

UNCE 204014/2012

MFF

Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky

prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. 

UNCE 204015/2012

3.LF

Univerzitní centrum pro výzkum energetického metabolismu

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

UNCE 204016/2012

PřF

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity

prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

UNCE 204017/2012

PřF

Molekulární interakce mezi parazity a hostiteli a nové strategie boje proti parazitálním infekcím

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

UNCE 204018/2012

PřF

Centrum supramolekulární chemie

prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.

UNCE 204019/2012

FaF

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

UNCE 204020/2012

MFF

Výzkum Země a vesmíru metodami teoretické, počítačové a experimentální fyziky

doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.

UNCE 204021/2012

1.LF

Experimentální patologie založená na genové manipulaci kmenových buňek

prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

UNCE 204022/2012

1.LF

Struktura, organizace a dynamika chromatinu

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

UNCE 204023/2012

MFF

Fyzika kondenzovaných látek a funkčních materiálů

prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

UNCE 204024/2012

1.LF

Výzkum možností individualizace léčby a snižování její morbidity s využitím moderních diagnostických metod v gynekologii

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

UNCE 204025/2012

PřF

Moderní technologie pro identifikaci a optimalizaci nádorových léčiv nové generace

doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

UNCE 204026/2012

FaF

Studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

UNCE 204027/2012

MFF

Centrum moderní informatiky

prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.Zpět na stránku soutěže UNCE


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám