Rozšířené kolegium rektorky

Rozšířené kolegium rektorky UK je poradním orgánem rektorky v řešení otázek týkajících se univerzity, fakult a dalších součástí. V tomto kolegiu jsou zastoupeni členové kolegia rektorky, děkani fakult a ředitelé dalších součástí univerzity.

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - děkan
 • prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. - děkan
 • doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. - děkan
 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. - děkan
 • prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. - ředitel
 • PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. - ředitelka
 • Ing. Marek Kalika, Ph.D. - ředitel
 • PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - děkan
 • Mgr. et Mgr. Hana Kosová
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - rektorka
 • prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - prorektor pro vědeckou činnost
 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - prorektor pro akademické kvalifikace
 • Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. - děkanka
 • Mgr. Martin Maňásek - kvestor
 • prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. - děkan
 • prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. - prorektorka pro studijní záležitosti
 • prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. - děkan
 • doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. - děkan
 • doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. - prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
 • Ing. Jan Poul
 • Ing. Antonín Rezek - ředitel
 • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. - děkan
 • doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. - děkan
 • doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D. - děkan
 • PhDr. Radka Římanová, Ph.D. - ředitelka
 • prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. - prorektor pro Informační technologie
 • doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
 • doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D. - děkanka
 • prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. - ředitel
 • Mgr. Petra Štanclová - kancléřka
 • Mgr. Petr Valo
 • doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. - prorektor pro vnější vztahy
 • doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. - děkan
 • prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. - děkan
 • prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. - prorektorka pro zahraniční záležitosti
 • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. - děkan
 • prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. - děkan
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám