Rozšířené kolegium rektora

Rozšířené kolegium rektora UK je poradním orgánem rektora v řešení otázek týkajících se univerzity, fakult a dalších součástí. V tomto kolegiu jsou zastoupeni členové kolegia rektora, děkani fakult a ředitelé dalších součástí univerzity.

 • prof. Miroslav Bárta, Dr.
 • PhDr. Ivan Duškov
 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA - děkan
 • MUDr. Josef Fontana
 • prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. - ředitel
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - prorektor pro akademické kvalifikace
 • prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. - prorektor pro rozvoj
 • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - kvestor
 • PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. - ředitelka
 • doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. - děkanka
 • prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. - děkan
 • prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. - prorektor pro vědeckou činnost
 • Mgr. et Mgr. Hana Kosová - ředitelka
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - prorektorka pro studijní záležitosti
 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - děkan
 • Tomáš Lacina - ředitel
 • prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 • doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
 • Mgr. Martin Maňásek - ředitel pověřený vedením
 • prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. - děkan
 • doc. Jiří Mrázek, Th.D. - děkan
 • prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. - děkan
 • doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. - děkanka
 • prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. - děkan
 • Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. - děkanka
 • doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. - ředitel
 • MUDr. Milan Prášil, MBA - kancléř
 • doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. - děkan
 • Ing. Antonín Rezek - ředitel
 • doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. - děkan
 • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. - prorektorka pro evropskou problematiku
 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. - prorektor pro tvůrčí a ediční činnost
 • PhDr. Radka Římanová, Ph.D. - ředitelka
 • Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 • Ing. Michaela Schwarzová, MBA
 • doc. Sergey Slobodyan, M.A., Ph.D. - ředitel
 • prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - děkan
 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA - prorektor pro zahraniční styky a mobilitu
 • Mgr. Petr Valo
 • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. - děkanka
 • prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. - děkan
 • prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
 • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. - děkan
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
 • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. - děkan
 • Mgr. Michal Zima
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - rektor
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám