Mimořádná cena rektora


účinnost od 1. 9. 2021


Cena se uděluje studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.


Návrhy na udělení ceny zasílají děkani Odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu v elektronické podobě nejpozději do 31.října. Návrh může předložit i rektor.


Cena je stanovena ve výši minimálně 20.000,- Kč


Cena, kterou představuje diplom a finanční částka, je předána na slavnostním aktu, např. na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy, viz. Opatření rektora č. 25/2021Mimořádná cena rektorky za rok 2022

Anna Krejčová

3. LF

za záslužnou činnost

Mgr. Filip Kostelanský, Ph.D.

FaF

za mimořádné výsledky v oblasti vědy či výzkumu

Mgr. Vojtěch Frank

FF

za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit

Vojtěch Heger

PedF

za vynikající sportovní výsledky na národních a mezinárodních soutěžích

Valentyn Shkriba

FSV


za záslužnou činnost

Anežka Floriánková

FHS

za vynikající sportovní výsledky na národních a mezinárodních soutěžích


Ceny předány 20. 4. 2023


Mimořádná cena rektorky za rok 2021

MUDr. Kateřina Koudelková

3. LF

za záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost

Ronan Peter Wordsworth

FSV

za vynikající sportovní výsledky na národních a mezinárodních soutěžích

Bc. Veronika Ungrová

FF

za záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost


Ceny předány 12. 4. 2022


Mimořádná cena rektora za rok 2020

Bc. Barbora Deutschová

ETF

za záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost

Dávid Kulišiak

1. LF

za záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost

Ondřej Blecha

2. LF

za záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost

MUDr. Metoděj Renza a MUDr. Tomáš Sychra 

3. LF

za záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost


Ceny předány 23. 6. 2021


Mimořádná cena rektora za rok 2019

MUDr. Stefan Lindal Theofilakis a MUDr. Yngve Andreas Leirfall

3.LF

za mimořádné výsledky v oblasti kultury

Mgr. Michael Mikát

PřF

za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy


Ceny předány 8. června 2020


Mimořádná cena rektora za rok 2018

Bc. Irena Šedivá

FSV

za vynikající sportovní výsledky na národních a mezinárodních soutěžích

Metoděj Renza

3.LF

za záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost

MUDr. Barbora Šimáčková

LF HK

za záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost

RNDr. Vojtěch Kubelka, PhD.

PřF

za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy

Hana Gavlíková

FTVS

za záslužný čin prokazující mimořádnou občanskou statečnost


Ceny předány 8. dubna 2019


Mimořádná cena rektora za rok 2017

Bc. Eva Krchová

FSV

Bc. Tereza Kmochová

PřF

Mgr. Martin Minařík, Ph.D.

PřF

kolektiv organizátorů korespondenčních seminářů a soutěží:

Daniel Dupkala

MFF

Bc. Miroslav Hanzelka

MFF

Bc. Jan Krejčí

MFF

Mgr. Michal Láznička

FF

Bc. Jiří Setnička

MFF

Bc. Martin Sýkora

MFF

Bc. Aneta Šťastná

MFF

Mgr. Patrik Švančara

MFF

Mgr. Petra Zahajská

PřF

Bc. Martina Vaváčková

MFF


Ceny předány 18.4.2018


Mimořádná cena rektora za rok 2016

Florian Merkle

2.LF

MUDr. Lukáš Malý

3.LF

David Adam

3.LF

Barbora Procházková

LF Plzeň

Mgr. Simona Baumrtová

FTVS


Ceny předány 8.3.2017


Mimořádná cena rektora za rok 2015

divadelní spolek „Teritoriální tyjátr

FSV

Denisa Dybowiczová

3.LF

Julius Lukeš

3.LF

Mgr. Monika Horáková, DiS.

FHSCeny předány 24.2.2016


Mimořádná cena rektora za rok 2014

Sdružení studentů  „Oživme Hollar

FSV

Barbora Procházková

LFPl

Matyáš Zetek

MFF

Daniel Knotek

ETF

Bc. Tereza Jurečková

FHS

Mgr. Ondřej Klügl

FHS


Ceny byly předány ve Vlasteneckém sále 18.3.2015

Poslední změna: 2. červen 2023 10:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám