Personalistika - životopisy

1. Úvod


Následující metodika sleduje celý proces vytváření personálních dat v SIS, od založení osoby do personálního systému university (WhoIS) až po vyplnění a přiřazení životopisu akreditaci v modulu Akreditace RVH a NAU. Metodika je určena především garantům a tajemníkům SP a její účel spočívá ve vyjasnění zodpovědnosti jednotlivých administrativních složek fakulty v procesu zavádění personálních dat do systémů univerzity.


První dvě části „ 2. Založení osoby do WhoIs“ a „3. Přidělení práv do SIS“ se týkají především osob, které dosud neměly s fakultou podávající žádost o akreditaci žádný pracovně – právní vztah (např. noví vyučující, „externí“ členové oborových rad a školitelé bez úvazku či dohody na fakultě podávající žádost o akreditaci).


Poslední část – " 4. Založení a vyplnění CV v SIS" se pak týká garanta, tajemníka a všech vyučujících působících v akreditaci nově schvalovaného SP.


Rozcestník:2. Založení osoby ve WhoIs (Personalista fakulty)


Každá osoba, která má být zanesena do modulu, musí mít nejdříve personalistou zanesena do systému WhoIs (buď jako pracovní vztah nebo vztah externí spolupracovník)V tomto kroku je rovněž nutné doplnit dosavadní vzdělání a jmenovací/habilitační řízení, neboť možnost editace těchto položek je při editaci CV v modulu „Akreditace RVH a NAU“ již uzavřena.


pozn.: Synchronizace SIS a WhoIS probíhá jednou za hodinu, tudíž je nutné počkat až hodinu od založení osoby ve WhoIs na její propsání do SIS.3. Přidělení práv do SIS, editace kontaktní adresy v aplikaci Tajemník (Fakultní správce SIS)


Poté, co je osoba ve WhoIs založena, fakultní správce SIS může osobu zavést jako učitele dané fakulty – přidělí mu unikátní kód a zpravidla mu přidělí roli v SIS a přístup do CAS


V případě zavádění členů oborových rad by měl fakultní správce SIS rovněž v aplikaci Tajemník vyplnit adresu pracoviště osoby (kvůli pozdějšímu rozesílání jmenovacích dekretů členům OR)
4. Založení a vyplnění CV v SIS (Garant/Tajemník/Vyučující)


Při splnění předchozích kroků může osoba (učitel) či garant/tajemník SP vyhledat a přidat do své akreditace personální zápis v modulu akreditace RVH a NAU - záložka personalistika


pozn.: přidávat lze pouze osoby, které mají ve WhoIs uveden vztah k fakultě uskutečňující SPPo zvolení fakulty (sekce), případně po textovém vyhledání zápisu, by se měl zobrazit řádek se jménem osoby (učitele), zde je třeba pomocí tlačítka „přidat“ přiřadit CV k akreditaci, v které osoba figuruje.


pozn.: pokud se zde nedaří osobu nalézt, je to s nejvyšší pravděpodobností dáno tím, že buď není založena ve fakultním WhoIs, nemá přidělen kód učitele či je v aplikaci tajemník zneaktivněna a je nutné se vrátit k bodu 2 a 3 této metodiky.Pokud osoba už v nějaké akreditaci fakulty figuruje, pak se po stisku ikony pro přidání otevře dialog pro přidání CV, kde se v prvním sloupci vybere akreditace, do níž chceme CV založit a v druhém sloupci akreditace, z níž chceme CV zkopírovat (předvolena je výchozí akreditace, pokud ji fakulta používá).Po stisku pro tlačítka pro založení akreditace se otevře formulář pro úpravu detailů CV, kde je možné CV buď zcela nově vyplnit (první akreditace) či ho upravit pro potřeby dané akreditace (při kopírování CV z jiné/výchozí akreditace).

pozn.: pokud z jakéhokoli důvodu nemá osoba ve WhoIs vyplněné vzdělání, uveďte ho do poslední položky v CV „Doplňující informace“.


Poslední změna: 5. únor 2020 16:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám