Příprava předmětů

PŘEDMĚTY

POKYNY pro přípravu charakteristiky předmětů v SIS


Pokyny se týkají zadávání, vyplňování údajů a editace předmětů v modulu Akreditace RVH a NAU ve Studijním informačním systému a v programu Tajemník příp. modulu Předměty v SIS.Pozn. pro zpracovatele:


  • Údaje pro charakteristiku předmětů pro akreditace se připravují primárně v programu Tajemník ev. v modulu Předměty on-line (návod na vyplňování údajů o předmětu v programu Tajemník).

  • Pro účely akreditace není třeba uvádět charakteristiky předmětů u doporučených volitelných předmětů.

  • Pro účely akreditace je nezbytné v programu Tajemník (v modulu Předměty on-line) vyplnit údaje zde uvedené (viz bod A, B níže). Ostatní údaje se do výsledného pdf nepromítají.


Obsah:


A.

Natažení předmětu do akreditačního modulu:

1) Karta předměty akreditace – filtr předmětů

2) Přidat předmět

3) Přehled údajů na kartě předměty

4) Detail předmětu

5) Zobrazované údaje vyplněné v programu Tajemník / modulu Předměty

B.

Vyplňování údajů o předmětu v programu Tajemník / modulu Předměty

C.

Požadavky na garanta předmětu

D.

Nároky na studijní opory
Poslední změna: 21. květen 2021 15:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám