doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

prorektor pro vnější vztahy

pr@prorektor.cuni.cz

+420 224 491 248


Rektorát UK

Odbor vnějších vztahů

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1Příslušné hlavní agendy:

 • Strategie marketingu a propagace UK

 • Univerzitní identita, média, popularizace vědy

 • Gaudeamus a další veletrhy i akce, alumni aktivity (ve spolupráci s členkou kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj)

 • Cena Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci (třetí role univerzity)

 • Krizová komunikace – „vnější“ část (ve spolupráci s kancléřem)

 • Vzdělávací popularizační centrum Didaktikon v Kampusu Hybernská


Profesní životopis:

Vystudoval na MFF UK učitelství pro střední školy (2004), téměř deset let učil na jednom pražském gymnáziu. Jeho vědecká práce se zaměřuje zejména na vlastnosti hliníkových slitin. V letech 2012 až 2022 byl proděkanem Matfyzu, kdy se podílel i na propagaci univerzity (univerzitní nealko pivo či aktivity v Kampusu Hybernská), je spoluautorem několika popularizačních knih a televizního seriálu Rande s Fyzikou, stál za záchranou hrobového místa buditele a rektora Stanislava Vydry a vedl projekt záchrany jedné z nejvýznamnějších pražských památek – svatováclavské rotundy na pražské Malé Straně, který získal řadu domácích i mezinárodních ocenění (Europa Nostra).


Pracovní zkušenosti:

 • od 2022 – prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy

 • 2012 až 2022 – proděkan pro PRopagaci, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK)

 • od 2019 – docent na KVOF MFF UK (od 2010 odborný asistent, od 2005 vědecký pracovník)

 • od 2019 – člen kolegia odborníků/oborových panelů ÉTA a ZÉTA TA ČR

 • 2004 až 2013: pedagog Gymnázium Na Vítězné pláni v Praze, částečný úvazek


Dosažené vzdělání:

 • 2018 – docent (fyzika – fyzika kondenzovaných látek, UK)

 • 2009 – Ph.D. (fyzika – obecné otázky fyziky, MFF UK)

 • 2006 – RNDr. (fyzika, MFF UK)

 • 2004 – Mgr. (fyzika – učitelství pro střední školy, MFF UK)


Výuková činnost:

Dlouholetý vyučující MFF UK, v letech 2006 až 2011 demonstrátor fyzikálních experimentů pro PřF UK a FJFI ČVUT;

vedoucí/školitel pěti obhájených Bc. prací, dvou Mgr. a jedné Ph.D. disertace.


Zahraniční stáže:

2006 až 2010 – pravidelné stáže (jeden měsíc/rok), Universität Göttingen (Institut für Materialphysik, Německo), DESY Hamburg (Německo), TU Clausthal (Německo)

2005 až 2021 – dlouhodobá odborná spolupráce s Institut für Materialprüfung und Werkstofftechnik, Clausthal-Zellerfeld (Německo)


Publikační a tvůrčí činnost:

103 publikací (z toho 78 evidovaných Web of Science) v mezinárodních impaktovaných časopisech a sbornících

5 knih (autor či spoluautor kapitol)

2 užitné vzory

1 podaný patent


Popularizační činnost:

➤ popularizační přednášky a projekty (aktuálně Didaktikon v Kampusu Hybernská, soutěž UKa! a další)

➤ od 2020 – správní rada Česká hlava Projekt, z.ú.

➤ 2019 – projekt na zmapování zlomového dění roku 1989 na MFF UK, kniha Tenkrát v Listopadu

➤ 2019 až 2021 – správní rada Elixír do škol, z.ú.

➤ 2018 až 2022 – porotce soutěže pro talentované SŠ studenty České hlavičky

➤ 2016 až 2017 – projekt mapování hrobů matematiků, fyziků a astronomů na pražských Olšanských hřbitovech, Malostranském a Vinohradském hřbitově, záchrana hrobového místa Stanislava Vydry, kniha Cesty nesmrtelných

➤ 2011 až 2015 – vzdělávací seriál České televize Rande s Fyzikou (scénář), kniha Rande s Fyzikou (Edice ČT)


Vybrané granty:

 • 2017 až 2019 – řešitel, GA ČR, č. 17-17193S “Direct and indirect influence of Sc and Zr on early precipitation stages in advanced lightweight structural Al alloys“

 • 2014 až 2016 – řešitel/vedoucí projektu, EEA Grants (EHP a Norské fondy: CZ06), „Záchrana rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze“, projekt obdržel prestižní národní (například Patrimonium pro futuro) i mezinárodní ocenění (Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Europa Nostra)

 • 2011 až 2013 – řešitel, GA ČR, č. GP P107/11/P201, “The use of both precipitation and recrystallization in preparation of Al-based alloys with tailored properties“

 • 2012 – řešitel, FRVŠ (MŠMT), „Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů mechaniky“


Vědecký profil (ORCID):

https://orcid.org/0000-0001-8835-0715


Osobní stránky:

http://www.martin-vlach.cz/


Motto:

„Pokud se má univerzita posunout, pak je nutné věci dělat pořádně, s rozmyslem a se srdcem. Samo se to prostě neudělá. A pokud není možné dělat věci pořádně, s rozmyslem a srdcem, pak je lepší je radši vůbec nedělat.“

Zájmy, koníčky:

Má rád fyziku, rotundy, pivo a městskou část Praha-Uhříněves. Ve volném čase (který skoro teď nemá) hraje na saxofon, občas na bicí a sbírá obaly od hořčic.


doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – foto ke stažení (.jpg; 2.47 MB)Poslední změna: 13. únor 2023 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám