Archiv dokumentů ke stažení

Metodická informace k provádění evidence osob zúčastněných na programech PRVOUK (verze 2.0)Průběžná zpráva za rok 2014

Opatření rektora č. 46/2014 - Termín a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze za rok 2014


Vzory formulářů (neslouží k vyplnění):

formulář průběžné zprávy za rok 2014 – varianta pro oblast humanitních a společenských věd

formulář průběžné zprávy za rok 2014 – varianta pro oblast přírodních a lékařských věd

formulář oponentního posudku k průběžné zprávě za rok 2014Změny v administraci programů PRVOUK (červen 2014)

Souhrn změn v administraci programů PRVOUK

Vypořádání návrhů na úpravu administrace programů PRVOUKBilanční zprávy za období roků 2012 a 2013

Opatření rektora č. 31/2013 – Obsah, způsob předložení a projednání bilanční zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

Vzor formuláře bilanční zprávy (Upozornění: tento vzorový formulář neslouží k vyplnění! Předvyplněné formuláře byly zaslány fakultám po 1. 1. 2014.)Průběžné zprávy za rok 2012

Opatření rektora č. 11/2012 – Termíny a další podrobnosti k předkládání průběžné zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově za rok 2012Evidence osob zúčastněných na programech PRVOUK

Metodická informace k provádění evidence osob zúčastněných na Programech rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) – verze 1.1

Metodická informace k provádění evidence osob zúčastněných na Programech rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) – verze 1.0Příloha přihlášky programu

Formulář přílohy přihlášky programu

Dopis prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost obsahující pokyny k podání přílohy přihlášky programuPřihláška programu

Formulář přihlášky programu

Dopis prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost obsahující pokyny k podání přihlášky programu

Komentář k bodům h–j přihlášky programuPodávání podnětů k návrhu struktury PRVOUK

Dopis rektora UK obsahující informace o způsobu, kterým mohou děkani, akademičtí a vědečtí pracovníci podávat podněty k návrhu struktury PRVOUKZpět na stránku PRVOUK


Poslední změna: 19. červenec 2018 15:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám