Návrhy kandidátů na funkci rektora (2021)


Pro volbu kandidáta na funkci rektora byli (v pořadí dle doručení návrhu) Akademickému senátu Univerzity Karlovy podle čl. 10 odst. 7 Statutu UK navrženi:


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.


Kancelář AS UK zveřejňuje na této stránce dodané podkladové materiály.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Přílohy:

Písemný souhlas navržené kandidátky

Životopis

Volební program


Navrhovatel: Akademický senát lékařské fakulty v Plzni

Schváleno AS LFP dne 6. května 2021

Doručeno AS UK dne 29. července 2021, č. j. 161/2021

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Fakulty sociálních věd

Schváleno AS FSV dne 1. června 2021

Doručeno AS UK dne 30. června 2021, č. j. 157/2021

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Právnické fakulty

Schváleno AS PF dne 24. června 2021

Doručeno AS UK dne 14. září 2021, č. j. 172/2021

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Fakulty humanitních studií

Schváleno AS FHS dne 30. června 2021

Doručeno AS UK dne 17. září 2021, č. j. 181/2021

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát 3. lékařské fakulty

Schváleno AS 3.LF dne 15. června 2021

Doručeno AS UK dne 20. září 2021, č. j. 182/2021

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Pedagogické fakulty

Schváleno AS PedF dne 22. června 2021

Doručeno AS UK dne 21. září 2021, č. j. 190/2021

Vlastní návrh


Podporovatel: Akademický senát Katolické teologické fakulty

Schváleno AS KTF dne 15. září 2021

Doručeno AS UK dne 2. října 2021, č. j. 201/2021

Vlastní návrh

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Přílohy:

Písemný souhlas navrženého kandidáta

Životopis

Volební program


Navrhovatel: Akademický senát Filozofické fakulty

Schváleno AS FF dne 10. června 2021

Doručeno AS UK dne 30. srpna 2021, č. j. 166/2021

Vlastní návrh


Navrhovatel: Akademický senát Pedagogické fakulty

Schváleno AS PedF dne 22. června 2021

Doručeno AS UK dne 21. září 2021, č. j. 190/2021

Vlastní návrh


Poslední změna: 11. říjen 2021 15:28 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám