Zvláštní výzva na podporu on-line aktivit studentů v době pandemie covid 19

Zvláštní výzva na podporu on-line aktivit studentů v době pandemie covid 19


Cílem této výzvy je podpořit zájmovou a spolkovou činnost na UK (případně související aktivity jednotlivců), a to zejména v oblastech:


 • on-line seznamovacích a informačních aktivit pro studenty prvních ročníků (např. oborově zaměřené poradny, společenské a teambuildingové aktivity směřující k zapojení a motivaci studentů),

 • on-line aktivit z oblasti péče o duševní zdraví studentů (např. pořádání webinářů na téma duševní zdravověda či relaxační techniky, vytváření aktivit z oblasti mindfulness),

 • on-line sportovních a propedeutických aktivity pro studenty (např. návody k cvičení, zdravějšímu životnímu stylu, podpoře a zlepšení studijních kompetencí, jako jsou třeba lekce psaní či doučování),

 • on-line aktivit na podporu či popularizaci spojenou se studiem (např. doprovodné přednášky, podcasty, studijní podpora ke zkouškám).Termíny pro zaslání žádostí (k projednání na Sociální komisi AS UK):


do 15. dubna 2021

a do 20. května 2021.Obsah žádosti:


 • identifikace spolku či organizátorů aktivity,

 • obsah aktivity, časový rozsah a cílová skupina,

 • forma aktivity a její technické a případně materiální zajištění,

 • harmonogram a orientační doba trvání,

 • rozsah finanční podpory a její zdůvodnění (nutné výdaje a případná odměna pro zpracování dané aktivity a její lektory), horní limit podpory je 20 000 Kč,

 • celkový rozpočet na tuto podporu nyní činí 200 000 Kč;

 • upřednostněny budou aktivity sloužící primárně členům akademické obce.


Proces zpracování žádostí o finanční podporu:


 • vypracované žádosti podávejte prostřednictvím formuláře online,

 • žádost bude posouzena na zasedání sociální komise AS UK, která vydá doporučení ohledně případného financování projektu a pořadí jednotlivých projektů,

 • rozhodnutí o podpoře posoudí na základě doporučení sociální komise AS UK rektor.


Poslední změna: 25. březen 2021 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám