O nás

Grantová agentura univerzity (GA UK) je vnitřní grantová agentura - je určena pouze pro studenty Univerzity Karlovy v magisterském a doktorském studiu.

GA UK zahájila svou činnost v roce 1993. Dnes je financována z prostředků MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum. Ten rozlišuje studentské vědecké (grantové) projekty a studentské vědecké konference. Zatímco v soutěži SVV jsou možné oba typy těchto projektů, z prostředků GA UK je možné hradit pouze vědecké (grantové) projekty. Podrobnější informace o soutěži: soutěž GAUK

Zahájení soutěže se každoročně vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Opatření rektora jsou vystaveny na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněny též na stránkách GA UK.

Realizaci grantového financování upravují Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy; činnost GA UK se řídí Grantovým řádem Univerzity Karlovy.

Administrativní zajištění činnosti GA UK zabezpečuje rektorát - odbor pro vědu a výzkum, kancelář GA UK.

Na zabezpečování grantového financování se podílejí Grantová rada univerzity, Dozorčí rada a Oborové rady GA UK - pro společenskovědní, přírodovědnou a lékařskou vědní oblast.


GA UK: English version: https://cuni.cz/UKEN-753.html


Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vydala v říjnu 2020 studii


Grantová podpora a doktorské studium:

analýza dat Grantové agentury Univerzity Karlovy

Autor: Václav Korbel

Studie CERGE-EI prováděná na anonymizovaných datech projektů prokázala, že GAUK pomáhá studentům v úspěšném dokončení postgraduálního studia. PhD studenti, kteří podali návrh projektu GAUK, měli úspěšnost dokončení studia 60%, tedy vyšší, než ti, kteří návrh projektu nepodali. Zároveň ti studenti, kteří grant GAUK obdrželi, měli úspěšnost dokončení PhD studia vyšší o dalších 10-20 % (tedy 70-80 %).


Více informací naleznete ve studii samotné ZDEPoslední změna: 15. listopad 2022 11:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám