Novinky19. 03. 2023

Došlo k vyhlášení výsledků. Všichni navrhovatelé byli informováni e-mailem.

Vyhlášení výsledků 21. kola soutěže GAUK


17. 11. 2023

Šestice nadějných vědců získala ceny Grantové agentury UK Gratulujeme!


1. 7. 2023

Opatření rektora č. 36/2023

Vyhlášení 21. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2024) aneb termínový kalendář soutěže


1. 7. 2023

Opatření rektora č. 29/2023

Statut cen za mimořádný vědecký výsledek dosažený v rámci účelové podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy


28. 06. 2023

Došlo k vyhlášení hodnocení závěrečných zpráv.

Všichni řešitelé byli informováni e-mailem.


14. 03. 2023

Došlo k vyhlášení výsledků. Všichni navrhovatelé byli informováni e-mailem.

Vyhlášení výsledků 20. kola soutěže GAUK27. 02. 2023

S účinností od 1. 3. 2023 vstupují v platnost nové Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy.

Došlo k úpravě čl. 4, bod 10: Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nedoporučení grantového projektu k financování zasílá Grantové radě hlavní řešitel do 15 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.Grantová rada na svém zasedání dne 30. 09. 2022 stanovila,

-že je zrušena možnost převádět pobytové náklady z důvodu COVID-19 bez žádosti.


-Dále je zrušena možnost uvádět COVID – 19 jako důvod pro žádost o druhý odklad hodnocení.


-Grantová rada dále rozhodla o navýšení částky, do které se nemusí žádat o změnu rozpočtu, a to z 10 000 Kč na 20 000 Kč. Netýká se však přesunů do osobních nákladů – zde zůstává původní hranice 10 000 Kč.


Toto ustanovení platí od 01. 01. 2023 pro všechny projekty.01. 07. 2022

Vyhlášení nového kola soutěže pro rok 2023 (20. kolo) - Opatření rektora č. 25/202201. 07. 2022

Vyhlášení výsledků záverečných zpráv soutěže GA UK za rok 2022


Řešitelé a vedoucí projektu byli informováni automatickým e-mailem z aplikace GA UK.

Výsledky jsou též k nahlédnutí na stánkách GAUK - Přehled projektů
07. 03. 2022 Vyhlášení výsledků 19. kola soutěže GAUK

Announcing of Results 19th round GAUK competition

In English: https://cuni.cz/UKEN-754.html


Vyhlášení výsledků

V 19. kole soutěže GAUK (2022) bylo podáno 815 přihlášek nových projektů a 481 žádostí o pokračování.

Jedna přihláška nového projektu nebyla doporučena děkanem LF HK, tři přihlášky byly během hodnotícího období zrušeny na žádost navrhovatelů. Celkem tedy bylo hodnoceno 811 přihlášek nových projektů.


Celkově GAUK podpořila 784 projektů: 305 nových projektů, což činí 37,4% úspěšnost, a 479 žádostí o pokračování (2 pokračující projekty byly ukončeny bez finančních prostředků; podpořeny byly 2 žádosti přerušených projektů o pokračování z roku 2019, 205 žádostí o pokračování z roku 2020 a 272 žádostí o pokračování z roku 2021).


Všichni navrhovatelé budou informováni e-mailem. Ohledně čerpání finančních prostředků kontaktujte fakultní oddělení vědy.

30. 07. 2021 Nové Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy - Opatření rektora č. 35/2021
01. 07. 2021 Vyhlášení nového kola soutěže pro rok 2022 - Opatření rektora č. 31/202130. 06. 2021 Vyhlášení výsledků záverečných zpráv soutěže GA UK za rok 2021


Řešitelé a vedoucí projektu byli informováni automatickým e-mailem z aplikace GA UK.

Výsledky jsou též k nahlédnutí na stánkách GAUK - Přehled projektů07. 04. 2021 Převod prostředků z položky Pobytové náklady


Pro 18. kolo soutěže (2021) je umožněno převádět prostředky z položky Pobytové náklady do jakékoliv jiné položky, i v plné výši, a to bez žádosti. Podmínkou je, aby změny byly účelné, hospodárné, efektivní a související se vzniklou krizovou situací (COVID-19). Změnu je nutné zaevidovat a okomentovat ve výroční / závěrečné zprávě a podmínkou je dodrženi všech limitů dle pravidel GAUK. Pokud nelze zajistit výše uvedené podmínky změny, lze prostředky vrátit GAUK.


Převod z položky Pobytových nákladů lze uskutečnit i v částečné výši. Není též podmínkou převádět finance pouze do jedné položky či v případě stipendií pouze jednomu řešiteli.08. 03. 2021 Vyhlášení výsledků 18. kola soutěže GAUK

Announcing of Results 18th round GAUK competition


Vyhlášení výsledkůV 18. kole soutežě GAUK - 2021 bylo podáno 788 přihlášek nových projektů a 487 žádostí o pokračování.


Dvě přihlášky nových projektů nebyly doporučeny děkany fakult a jedna byla zrušena řešitelem z důvodu překryvu s nově uděleným projektem GA ČR. Celkem tedy bylo hodnoceno 785 přihlášek nových projektů.


Podpořeno bylo 299 nových projektů, což činí 38,01% úspěšnost, a 486 žádostí o pokračování (jeden pokračující projekt byl ukončen bez finančních prostředků).Všichni navrhovatelé budou informováni e-mailem. Ohledně čerpání finančních prostředků kontaktujte fakultní oddělení vědy.08. 01. 2021 Přerušení projektů GA UK

Podařilo se získat stanovisko MŠMT, že doba přerušení projektu se nezapočítává do celkové doby řešení projektu (ta je maximálně 3 roky). Přerušit řešení projektu GAUK lze z následujících důvodů: mateřská a rodičovská dovolená; dlouhodobé zdravotní důvody; souběh s projektem START (týká se pouze běžících projektů GA UK). Požádat Grantovou radu UK o přerušení řešení projektu je možné pouze na celý kalendářní rok, při případném přerušení na dva roky je nutné zaslat žádost po roce znovu.


Žádosti o přerušení řešení projektu adresujte prosím na předsedu Grantové rady UK profesora Petra Volfa prostřednictvím Kanceláře GA UK.
27. 10. 2020 Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vydává studii

Grantová podpora a doktorské studium: analýza dat Grantové agentury Univerzity Karlovy

Studie CERGE-EI prováděná na anonymizovaných datech projektů prokázala, že GAUK pomáhá studentům v úspěšném dokončení postgraduálního studia. PhD studenti, kteří podali návrh projektu GAUK, měli úspěšnost dokončení studia 60%, tedy vyšší, než ti, kteří návrh projektu nepodali. Zároveň ti studenti, kteří grant GAUK obdrželi, měli úspěšnost dokončení PhD studia vyšší o dalších 10-20 % (tedy 70-80 %).12. 10. 2020 Žádosti o změny probíhajících projektů zasílejte na GA UK do 23. 11. 2020.

Studenti 1. LF, 2. LF, 3. LF, FaF, FSV, MFF a PřF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes vědecká oddělení svých fakult. I u ostatních fakult je vhodné kontaktovat referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení fakulty. 07. 10. 2020 Otevření aplikace pro podávání přihlášek projektů, žádostí o pokračování a závěrečných zpráv.

U žádostí o pokračování a závěrečných zpráv uvedou řešitelé informaci o případném vlivu COVID-19 na řešení projektu a výsledky.16. 09. 2020 Informace ke vztahu soutěže GA UK a Programu Start

Deklarace vztahu programů Start a GA UK17. 08. 2020 Informace ke Smlouvám

Vážení řešitelé, dovolujeme si vás informovat, že ve smlouvách o podmínkách užití finančních prostředků, které jste od nás obdrželi pro tento rok, došlo k následujícím úpravám, které rozšiřují autorská práva řešitelů a usnadňují využití výsledků GAUK:

Čl.6. odst. 2

„V případě, kdy je výsledkem řešení projektu autorské školní dílo, zavazuje se hlavní řešitel zajistit univerzitě majetkové právo k poměrnému užití díla. Současně dává univerzita autorovi právo jednat o licenčních smlouvách s nakladateli a vydavateli za účelem užití předmětného díla pro nekomerční účely.“

Čl. 6. odst. 3 je zrušen.

Podepsané smlouvy v původním znění vracejte prosím i nadále prostřednictvím svých fakult na GA UK.07. 07. 2020 Vyhlášení výsledků záverečných zpráv soutěže GA UK za rok 2020

Řešitelé a vedoucí projektu byli informováni automatickým e-mailem z aplikace GA UK.29. 06. 2020 Vyhlášení nového kola soutěže pro rok 2021 - Opatření rektora 31/202029. 05. 2020 Nové Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy - Opatření rektora 20/202016. 04. 2020 Informace pro řešitele s ohledem na krizovou situaci (COVID-19):

Čerpání prostředků z položky "Pobytové náklady"


Grantová rada univerzity rozhodla na svém zasedání dne 16. 04. 2020, že je možné pro 17. kolo soutěže (2020) převádět prostředky z položky Pobytové náklady do jakékoliv jiné položky, i v plné výši, a to bez žádosti. Podmínkou je, aby změny byly účelné, hospodárné, efektivní a související se vzniklou krizovou situací (COVID-19). Změnu je nutné zaevidovat a okomentovat ve výroční zprávě a podmínkou je dodrženi všech limitů dle pravidel GAUK. Pokud nelze zajistit výše uvedené podmínky změny, lze prostředky vrátit GAUK.


Převod z položky Pobytových nákladů lze uskutečnit i v částečné výši. Není též podmínkou převádět finance pouze do jedné položky či v případě stipendií pouze jednomu řešiteli.


Možnost převodu se týká pouze letošního roku řešení vzhledem k pandemii COVID-19.


Pozn.: Finanční prostředky jsou dle MŠMT určené na kalendářní rok, nelze je převádět do příštího roku.


11. 03. 2020 Vyhlášení výsledků soutěže GA UK za rok 2020


V 17. kole soutežě GA UK - 2020 bylo podáno 940 přihlášek nových projektů a 477 žádostí o pokračování.

Čtyři přihlášky nových projektů nebyly doporučeny děkany fakult a dvě byly zrušeny - jedna z důvodu ukončení studia navrhovatele, jedna z důvodu překryvu s projektem GA ČR. Celkem tedy bylo hodnoceno 934 přihlášek nových projektů.


Podpořeno bylo 331 nových projektů, což činí 35,2% úspěšnost, a 474 žádostí o pokračování (275 žádostí o pokračování z roku 2019 a 199 z roku 2018). Dva pokračující projekty byly ukončeny bez finančních prostředků, jeden nebude financován na základě žádosti řešitele.


Všichni navrhovatelé budou informováni e-mailem. Ohledně čerpání finančních prostředků kontaktujte fakultní oddělení vědy.
Poslední změna: 19. březen 2024 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám