Novinky

07. 04. 2021 Převod prostředků z položky Pobytové náklady


Pro 18. kolo soutěže (2021) je umožněno převádět prostředky z položky Pobytové náklady do jakékoliv jiné položky, i v plné výši, a to bez žádosti. Podmínkou je, aby změny byly účelné, hospodárné, efektivní a související se vzniklou krizovou situací (COVID-19). Změnu je nutné zaevidovat a okomentovat ve výroční / závěrečné zprávě a podmínkou je dodrženi všech limitů dle pravidel GAUK. Pokud nelze zajistit výše uvedené podmínky změny, lze prostředky vrátit GAUK.


Převod z položky Pobytových nákladů lze uskutečnit i v částečné výši. Není též podmínkou převádět finance pouze do jedné položky či v případě stipendií pouze jednomu řešiteli.08. 03. 2021 Vyhlášení výsledků 18. kola soutěže GAUK

Announcing of Results 18th round GAUK competition


Vyhlášení výsledkůV 18. kole soutežě GAUK - 2021 bylo podáno 788 přihlášek nových projektů a 487 žádostí o pokračování.


Dvě přihlášky nových projektů nebyly doporučeny děkany fakult a jedna byla zrušena řešitelem z důvodu překryvu s nově uděleným projektem GA ČR. Celkem tedy bylo hodnoceno 785 přihlášek nových projektů.


Podpořeno bylo 299 nových projektů, což činí 38,01% úspěšnost, a 486 žádostí o pokračování (jeden pokračující projekt byl ukončen bez finančních prostředků).Všichni navrhovatelé budou informováni e-mailem. Ohledně čerpání finančních prostředků kontaktujte fakultní oddělení vědy.
22. 01. 2021 Omezený provoz Podatelny a nedostupnost telefonních linek

Kvůli rekonstrukci  budovy RUK byly odpojeny telefony a Podatelna funguje v omezeném provozu - prosíme, místo listinné korespondence s námi komunikujte prostřednictvím e-mailu: gauk@ruk.cuni.cz08. 01. 2021 Přerušení projektů GA UK

Podařilo se získat stanovisko MŠMT, že doba přerušení projektu se nezapočítává do celkové doby řešení projektu (ta je maximálně 3 roky). Přerušit řešení projektu GAUK lze z následujících důvodů: mateřská a rodičovská dovolená; dlouhodobé zdravotní důvody; souběh s projektem START (týká se pouze běžících projektů GA UK). Požádat Grantovou radu UK o přerušení řešení projektu je možné pouze na celý kalendářní rok, při případném přerušení na dva roky je nutné zaslat žádost po roce znovu.


Žádosti o přerušení řešení projektu adresujte prosím na předsedu Grantové rady UK profesora Petra Volfa prostřednictvím Kanceláře GA UK.
27. 10. 2020 Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR vydává studii

Grantová podpora a doktorské studium: analýza dat Grantové agentury Univerzity Karlovy

Studie CERGE-EI prováděná na anonymizovaných datech projektů prokázala, že GAUK pomáhá studentům v úspěšném dokončení postgraduálního studia. PhD studenti, kteří podali návrh projektu GAUK, měli úspěšnost dokončení studia 60%, tedy vyšší, než ti, kteří návrh projektu nepodali. Zároveň ti studenti, kteří grant GAUK obdrželi, měli úspěšnost dokončení PhD studia vyšší o dalších 10-20 % (tedy 70-80 %).12. 10. 2020 Žádosti o změny probíhajících projektů zasílejte na GA UK do 23. 11. 2020.

Studenti 1. LF, 2. LF, 3. LF, FaF, FSV, MFF a PřF UK žádosti nezasílají přímo na GA UK, ale přes vědecká oddělení svých fakult. I u ostatních fakult je vhodné kontaktovat referenta/ku příslušného grantového/vědeckého oddělení fakulty. 07. 10. 2020 Otevření aplikace pro podávání přihlášek projektů, žádostí o pokračování a závěrečných zpráv.

U žádostí o pokračování a závěrečných zpráv uvedou řešitelé informaci o případném vlivu COVID-19 na řešení projektu a výsledky.16. 09. 2020 Informace ke vztahu soutěže GA UK a Programu Start

Deklarace vztahu programů Start a GA UK17. 08. 2020 Informace ke Smlouvám

Vážení řešitelé, dovolujeme si vás informovat, že ve smlouvách o podmínkách užití finančních prostředků, které jste od nás obdrželi pro tento rok, došlo k následujícím úpravám, které rozšiřují autorská práva řešitelů a usnadňují využití výsledků GAUK:

Čl.6. odst. 2

„V případě, kdy je výsledkem řešení projektu autorské školní dílo, zavazuje se hlavní řešitel zajistit univerzitě majetkové právo k poměrnému užití díla. Současně dává univerzita autorovi právo jednat o licenčních smlouvách s nakladateli a vydavateli za účelem užití předmětného díla pro nekomerční účely.“

Čl. 6. odst. 3 je zrušen.

Podepsané smlouvy v původním znění vracejte prosím i nadále prostřednictvím svých fakult na GA UK.07. 07. 2020 Vyhlášení výsledků záverečných zpráv soutěže GA UK za rok 2020

Řešitelé a vedoucí projektu byli informováni automatickým e-mailem z aplikace GA UK.29. 06. 2020 Vyhlášení nového kola soutěže pro rok 2021 - Opatření rektora 31/202029. 05. 2020 Nové Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy - Opatření rektora 20/202016. 04. 2020 Informace pro řešitele s ohledem na krizovou situaci (COVID-19):

Čerpání prostředků z položky "Pobytové náklady"


Grantová rada univerzity rozhodla na svém zasedání dne 16. 04. 2020, že je možné pro 17. kolo soutěže (2020) převádět prostředky z položky Pobytové náklady do jakékoliv jiné položky, i v plné výši, a to bez žádosti. Podmínkou je, aby změny byly účelné, hospodárné, efektivní a související se vzniklou krizovou situací (COVID-19). Změnu je nutné zaevidovat a okomentovat ve výroční zprávě a podmínkou je dodrženi všech limitů dle pravidel GAUK. Pokud nelze zajistit výše uvedené podmínky změny, lze prostředky vrátit GAUK.


Převod z položky Pobytových nákladů lze uskutečnit i v částečné výši. Není též podmínkou převádět finance pouze do jedné položky či v případě stipendií pouze jednomu řešiteli.


Možnost převodu se týká pouze letošního roku řešení vzhledem k pandemii COVID-19.


Pozn.: Finanční prostředky jsou dle MŠMT určené na kalendářní rok, nelze je převádět do příštího roku.


11. 03. 2020 Vyhlášení výsledků soutěže GA UK za rok 2020


V 17. kole soutežě GA UK - 2020 bylo podáno 940 přihlášek nových projektů a 477 žádostí o pokračování.

Čtyři přihlášky nových projektů nebyly doporučeny děkany fakult a dvě byly zrušeny - jedna z důvodu ukončení studia navrhovatele, jedna z důvodu překryvu s projektem GA ČR. Celkem tedy bylo hodnoceno 934 přihlášek nových projektů.


Podpořeno bylo 331 nových projektů, což činí 35,2% úspěšnost, a 474 žádostí o pokračování (275 žádostí o pokračování z roku 2019 a 199 z roku 2018). Dva pokračující projekty byly ukončeny bez finančních prostředků, jeden nebude financován na základě žádosti řešitele.


Všichni navrhovatelé budou informováni e-mailem. Ohledně čerpání finančních prostředků kontaktujte fakultní oddělení vědy.
Poslední změna: 7. duben 2021 09:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám