Orgány

Činnost Grantové agentruy Univerzity Karlovy zabezpečují odborné orgány, které se podle svých kompetencí podílejí také na jejím grantovém financování, kontrolují dodržování právních a vnitřních předpisů, posuzují a hodnotí ukončené grantové projekty.


Grantová rada univerzity

Dozorčí rada

Oborové rady GA UK


Návrhový list pro návrh kandidáta do oborové rady GA UK

Informace pro fakultní referenty:

Vyplněný návrhový list zašlete na adresu GA UK spolu se seznamem publikací za posledních 10 let a profesním životopisem kandidáta na zpravodaje, schváleného Vědeckou radou fakulty.
Poslední změna: 9. říjen 2018 12:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám