Orgány

Činnost Grantové agentury Univerzity Karlovy zabezpečují odborné orgány, které se podle svých kompetencí podílejí také na jejím grantovém financování, kontrolují dodržování právních a vnitřních předpisů, posuzují a hodnotí ukončené grantové projekty.


Dozorčí rada


Grantová rada univerzity


Oborové rady GA UK


Informace pro fakultní referenty:

Návrhový list pro návrh kandidáta do oborové rady GA UK - pdf

Návrhový list pro návrh kandidáta do oborové rady GA UK - word


Kandidát musí být schválen Vědeckou radou delegující fakulty.

Vyplněný návrhový list zašlete na adresu GA UK spolu se seznamem vybraných nejdůležitějších publikací za posledních 10 let a profesním životopisem kandidáta na zpravodaje.

U mimouniverzitních kandidátů přiděluje číslo osoby delegující fakulta.
Poslední změna: 17. září 2021 12:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám