Rukověť senátora

Stručný nástin procesu projednávání a schvalování některých důležitých materiálů. Přesné postupy samozřejmě vycházejí ze znění příslušných právních norem, zejm. zákona č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách) a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze.


Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze

Vnitřní předpisy součástí UK v Praze

Volba kandidáta na funkci rektora UK v Praze

Soukromoprávní úkony

Dlouhodobý záměr UK v Praze

Volba předsednictva AS UK v Praze

Delegace do RVŠ

Výroční zprávy UK


Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Statut Univerzity Karlovy v Praze a další vnitřní předpisy

Poslední změna: 21. leden 2018 23:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám