Legislativní komise

Poslání a kompetence

Legislativní komise projednává návrhy vnitřních předpisů UK spolu s pozměňovacími návrhy členů AS UK a návrhy vnitřních předpisů součástí UK a zaujímá k nim stanovisko, které je předpokladem jejich projednání na zasedání AS UK.

Pověření členové legislativní komise poskytují na požádání orgánů součástí UK konzultace ke zpracovávaným návrhům jejich vnitřních předpisů.


Předseda komise


Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Ondřej Kříž (KTF)

Pavel Linzer (PF)

Mgr. Eliška Mašková (FaF)

Karel Mikulčák (LFP)

ThDr. Ing. Anna Müllerová (HTF)

JUDr. Michal Říha, Ph.D. (PF)

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)

doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Mgr. Jan Bárta (RUK)

JUDr. Jaromír Fronc (PF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. (PF)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

Bc. Jaroslav Verner (PF, FSV)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Samuel Zajíček (ETF)


Poslední změna: 4. duben 2024 11:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám