Komise pro třetí roli

Poslání a kompetence

Ediční komise sbírá podněty z akademické obce týkající se těchto okruhů. Vyjadřuje se k návrhům vnitřních předpisů UK věnujících se těmto bodům. Výstup práce ediční komise slouží jako podklad pro jednání Akademického Senátu UK a také jako zpětná vazba zaměstnancům UK, kteří se dané problematice věnují.


Ediční komise slouží jako prostor pro diskusi nad tématy, které se týkají zejména těchto okruhů:

nakladatelská politika UK

- vydavatelství UK

- zpřístupňování výukových materiálů UK přes Internet

- rozvoj Open Accessu na UK

- problematika autorských práv

informační systém a ústřední knihovna UK

- repozitáře UK

- fungování knihoven na UK

- rozvoj Intranetu na UK

vnější vztahy

- jednotný vizuální styl UK

- vnější web UK

- propagační materiály UK

- popularizační a informační akce pro veřejnost pořádané UK

- prezentace UK v médiích

- sponzoring

- spolupráce UK s komerční sférou

- vztahy s alumni

Předsedkyně komise

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Bc. Jakub Čech (PF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Martina Horáková (3.LF)

Ing. Jan Hrabovský (MFF)

Františka Keprtová (ETF)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

Leona Petlíková (2.LF)

Bc. Martina Pustková (FHS)

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip (FF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti)

Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Mgr. Michael Glogr (PF)

Mgr. Tomáš Konečný (FF)

Petr Milichovský (PF)

Jiří Jakub Zevl (PřF)


Poslední změna: 17. březen 2023 14:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám