Ediční komise


Poslání a kompetence

Ediční komise sbírá podněty z akademické obce týkající se těchto okruhů. Vyjadřuje se k návrhům vnitřních předpisů UK věnujících se těmto bodům. Výstup práce ediční komise slouží jako podklad pro jednání Akademického Senátu UK a také jako zpětná vazba zaměstnancům UK, kteří se dané problematice věnují.


Ediční komise slouží jako prostor pro diskusi nad tématy, které se týkají zejména těchto okruhů:

nakladatelská politika UK

- vydavatelství UK

- zpřístupňování výukových materiálů UK přes Internet

- rozvoj Open Accessu na UK

- problematika autorských práv

informační systém a ústřední knihovna UK

- repozitáře UK

- fungování knihoven na UK

- rozvoj Intranetu na UK

vnější vztahy

- jednotný vizuální styl UK

- vnější web UK

- propagační materiály UK

- popularizační a informační akce pro veřejnost pořádané UK

- prezentace UK v médiích

- sponzoring

- spolupráce UK s komerční sférou

- vztahy s alumni

Předseda komise

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Martin Béreš (ETF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

RNDr. Tomáš Masařík (MFF)

Martin Pehr (1.LF)

PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF)

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LFHK)

JUDr. Michal Říha (PF)

Daniel Slovák (2.LF)

Tomáš Sychra (3.LF)

Kristýna Švárová (FSV)

Zuzana Terry (FHS)

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)

Mgr. Kateřina Volfová (KTF)

David Vopřada, Dr. (KTF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Jan Bayram (3. LF)

Bc. Tomáš Bederka (PedF)

Bc. Miroslav Čermák (OVV)

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Michael Glogr (PF)

Kateřina Grygarová (3. LF)

Alžběta Kantorová (3.LF)

Bc. Eliška Kryčerová (FF)

Mgr. Jiří Pilip (FF)

Jednání komise ve funkčním období únor 2019 - leden 2020


  Repozitář podkladových materiálů ediční komise

  Archiv zápisů ze zasedání ediční komise


  Poslední změna: 4. červen 2019 12:22 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz ?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 560/5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208


  ALIANCE UK


  Jak k nám