Komise pro třetí roli

Poslání a kompetence

Komise pro třetí roli působí jako pracovní a poradní orgán AS UK ve čtyřech hlavních oblastech, kterými jsou vnější prezentace univerzity, celková komunikace univerzity

k veřejnosti, včetně prezentace vědeckých výsledků, zajišťování veřejných služeb ze strany univerzity, zejména v oblastech knihovnictví a trvale udržitelného rozvoje, a navazování a rozvíjení vztahů s externímu subjekty, včetně absolventů.


Do působnosti jednání komise náleží především následující oblasti:

vnější vztahy

- komunikační strategie a její média (webové stránky, sociální sítě, mediální prezentace)

- reprezentační a propagační aktivity UK

- vizuální prezentace a propagační materiály UK

- zpřístupňování a popularizace vědeckých poznatků

knihovny a ediční služby

- fungování knihoven na UK

- rozvoj Open Access na UK

- vydavatelství UK

trvale udržitelný rozvoj

vztahy s externími subjekty

- spolupráce UK s komerční či veřejnou sférou

- zahraniční partnerství a univerzitní aliance

- vztahy s alumni

Předsedkyně komise

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

Bc. Jakub Čech (PF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Ing. Jan Hrabovský (MFF)

Františka Keprtová (ETF)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP)

Leona Petlíková (2.LF)

Bc. Martina Pustková (FHS)

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip (FF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti)

Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Bc. Jitka Černá (FSV)

Nela Fialová (FSV)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Mgr. Tomáš Konečný (FF)

Petr Milichovský (PF)

RNDr. Jiří-Jakub Zévl (PřF)


Poslední změna: 17. listopad 2023 00:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám