Ediční komise


Poslání a kompetence

Ediční komise sbírá podněty z akademické obce týkající se těchto okruhů. Vyjadřuje se k návrhům vnitřních předpisů UK věnujících se těmto bodům. Výstup práce ediční komise slouží jako podklad pro jednání Akademického Senátu UK a také jako zpětná vazba zaměstnancům UK, kteří se dané problematice věnují.


Ediční komise slouží jako prostor pro diskusi nad tématy, které se týkají zejména těchto okruhů:

nakladatelská politika UK

- vydavatelství UK

- zpřístupňování výukových materiálů UK přes Internet

- rozvoj Open Accessu na UK

- problematika autorských práv

informační systém a ústřední knihovna UK

- repozitáře UK

- fungování knihoven na UK

- rozvoj Intranetu na UK

vnější vztahy

- jednotný vizuální styl UK

- vnější web UK

- propagační materiály UK

- popularizační a informační akce pro veřejnost pořádané UK

- prezentace UK v médiích

- sponzoring

- spolupráce UK s komerční sférou

- vztahy s alumni

Předseda komise

Mgr. Filip Hruša (FTVS)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF)

Mgr. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Mgr. Tomáš Konečný (FF)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF)

Mgr. Daniel Pražák (PedF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Tomáš Sychra (3.LF)

Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (HTF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Kateřina Grygarová (3. LF)

Markéta Matějová (FF)

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Poslední změna: 8. leden 2021 16:52 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám