Komise pro IT


Poslání a kompetence

Komise pro informační technologie byla založena usnesením senátu ze dne 1. února 2019 jako těleso sloužící k projednávání aktuální informační problematiky

a elektronizace a to především z oblasti ICT, informačních systémů a dalších podnětů akademické obce.

Komise pro IT projednává dokumenty týkající se oblastí spojených s informačními technologiemi na UK, poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů se členy vedení UK, úzce spolupracuje s ÚVT, shromažďuje podněty z řad akademické obce a zapojuje se do tvorby koncepce inovativních procesů v oblasti IT na UK.


Konkrétně se v současné době komise zabývá následujícími tématy:

- Elektronická spisová služba

- Inovační procesy v informačním studijním systému

- Informační systém Věda

- Integrovaný ekonomicky systém

- Eduroam

- Personální systém WhoIs

CSIRT-CUNI

- Administrace síťových služeb

- Elektronické zabezpečení vstupů

- Publikační systém Document Globe

- Autentizační a adresářové služby

- projednává témata související s posláním komise z podnětu orgánů univerzity, členů akademické obce nebo z vlastního podnětu.


Předseda komise

Mgr. Jakub Horký (PF)

Elektronická konference:


Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Eliška Černovská (FSV)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Martin Ponteš (LFHK)

Martin Pehr (1.LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Tomáš Sychra (3. LF)

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Martin Bláha (FSV)

Stanislav Bohačík (PF)

Michal Glogr (PF)

Prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (MFF)

Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (MFF)

RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (ÚVT)

Mgr. Jiří Pilip (FF)Poslední změna: 31. říjen 2019 16:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám