Komise pro IT

Poslání a kompetence

Komise pro informační technologie byla založena usnesením senátu ze dne 1. února 2019 jako těleso sloužící k projednávání aktuální informační problematiky

a elektronizace a to především z oblasti ICT, informačních systémů a dalších podnětů akademické obce.

Komise pro IT projednává dokumenty týkající se oblastí spojených s informačními technologiemi na UK, poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů se členy vedení UK, úzce spolupracuje s ÚVT, shromažďuje podněty z řad akademické obce a zapojuje se do tvorby koncepce inovativních procesů v oblasti IT na UK.


Konkrétně se v současné době komise zabývá následujícími tématy:

- Elektronická spisová služba

- Inovační procesy v informačním studijním systému

- Informační systém Věda

- Integrovaný ekonomicky systém

- Eduroam

- Personální systém WhoIs

CSIRT-CUNI

- Administrace síťových služeb

- Elektronické zabezpečení vstupů

- Publikační systém Document Globe

- Autentizační a adresářové služby

- projednává témata související s posláním komise z podnětu orgánů univerzity, členů akademické obce nebo z vlastního podnětu.


Předseda komise

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Anna Altová (PřF)

Bc. Marek Boňko (FSV)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Bc. Dominika Erbeková (PedF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Martina Horáková (3.LF)

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF)

David Kverka (LFP)

Pavel Linzer (PF)

Karel Mikulčák (LFP)

Kamila Otrubová (1.LF)

Leona Petlíková (2.LF)

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. (LFHK)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Ladislav Dostál (FF)

Matouš Ettler (FSV)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

Dominik Nedzbala (PF)

Mgr. Lukáš Nowak (MFF)

Alexandr Stropek (PedF)

Vojtěch Švandelík (MFF)

RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (ÚVT)

Jan Vavřiník (FHS)


Poslední změna: 16. květen 2023 12:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám