Komise pro vědu

Poslání a kompetence

Komise pro vědu Akademického senátu UK byla zřízena na základě usnesení pléna AS UK ze dne 4. února 2022 jako poradní orgán AS UK v oblasti vědy a výzkumu a akademických kvalifikací (habilitací a profesur). Komise pro vědu projednává dokumenty týkající se oblastí spojených s vědou a výzkumem a zároveň poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů v oblastí vědy a výzkumu a sdílení dobré praxe na jednotlivých fakultách, např. stimulací poznání, co je jako kvalitní věda chápáno v jednotlivých oborech.


Konkrétně se komise zabývá především následujícími oblastmi:

1. Strategické dokumenty k rozvoji vědy a výzkumu na UK.

2. Interní programy na podporu vědy na UK (např. Cooperatio, UNCE, Primus)

3. Vnitřní hodnocení vědy na UK, nastavení jeho parametrů, reflexe výstupů hodnocení

4. Vnější hodnocení UK (národní rámec hodnocení RVVI v jeho jednotlivých modulech a pozice UK a jednotlivých oborů v hodnocení)

5. Integrita a etika vědeckého bádání koncepce podpory open science a problematika predátorských časopisů

6. Kritéria habilitačního a jmenovacího řízení

Předseda komise

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Anna Altová (PřF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. (HTF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

Ing. Jan Hrabovský (MFF)

doc. MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)

MUDr. Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3.LF)

doc. Jiří Mrázek, Th.D. (ETF)

JUDr. Michal Říha, Ph.D. (PF)

doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (2.LF)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Petr Gangur (PF)

JUDr. Jan Hořeňovský (PF)

Kamila Kočí (3.LF)

Karel Maryško (FSV)

prof. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. (3.LF)

Jiří Pop (PF)

doc. David Vopřada, Dr. (KTF)


Poslední změna: 20. listopad 2023 20:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám