Komise pro vědu

Poslání a kompetence

Komise pro vědu Akademického senátu UK byla zřízena na základě usnesení pléna AS UK ze dne 4. února 2022 jako poradní orgán AS UK v oblasti vědy a výzkumu a akademických kvalifikací (habilitací a profesur). Komise pro vědu projednává dokumenty týkající se oblastí spojených s vědou a výzkumem a zároveň poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů v oblastí vědy a výzkumu a sdílení dobré praxe na jednotlivých fakultách, např. stimulací poznání, co je jako kvalitní věda chápáno v jednotlivých oborech.


Konkrétně se komise zabývá především následujícími oblastmi:

1. Strategické dokumenty k rozvoji vědy a výzkumu na UK.

2. Interní programy na podporu vědy na UK (např. Cooperatio, UNCE, Primus)

3. Vnitřní hodnocení vědy na UK, nastavení jeho parametrů, reflexe výstupů hodnocení

4. Vnější hodnocení UK (národní rámec hodnocení RVVI v jeho jednotlivých modulech a pozice UK a jednotlivých oborů v hodnocení)

5. Integrita a etika vědeckého bádání koncepce podpory open science a problematika predátorských časopisů

6. Kritéria habilitačního a jmenovacího řízení

Předseda komise

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Anna Altová (PřF)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS)

Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF)

Martina Horáková (3.LF)

Mgr. Filip Hruša (FTVS)

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF)

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK)

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)

Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

MUDr. Anna Olšerová (2.LF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Martina Pustková (FHS)

Bc. Terezie Remencová (HTF)

JUDr. Michal Říha (PF)

doc. Petr Sláma, Ph.D. (ETF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (2.LF)

Mgr. Eliška Voříšková (FaF)

Mgr. Anna Yaghobová (MFF)

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

doc. David Vopřada, Dr. (KTF)

Zápisy z jednání ve funkčním období únor 2022 - leden 2023


  Archiv zápisů ze zasedání Komise pro vědu


  Poslední změna: 23. září 2022 12:13 
  Sdílet na:  
  Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
  Máte dotaz ?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 560/5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208
  Jak k nám