Sociální komise

Poslání a kompetence

Posláním komise je spolupodílet se na vytváření takových podmínek, které podporují demokracii, sociální soudržnost a svobodu všech aktérů univerzitního života. Sociální komise AS UK se zabývá především otázkami souvisejícími s postavením studentů na Univerzitě, jejich sociální situací a podporou univerzity studentům, pracovníkům univerzity a případně dalším osobám, které se účastní života Univerzity jak v oblastech akademického života, tak v oblastech dalších. Mezi konkrétní agendy komise patří například  Koleje a menzy UK, témata související s problematikou poplatků za studium, finanční podpora studentských akcí a spolků působící na UK a v neposlední řadě problematika zaměřená na studenty se speciálními potřebami.


Kompetence:

- přijímá vyjádření a usnesení k projednávaným věcem

- nominuje členy do Rady Kolejí a menz

- poskytuje stanoviska k žádostem o finanční podporu zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (postup pro podávání žádostí)

- projednává témata související s posláním komise z podnětu orgánů univerzity, členů akademické obce nebo z vlastního podnětu.

Předseda komise

Emailová konference komise:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Bc. Marek Boňko (FSV)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

Bc. Jakub Čech (PF)

Amir Dezham (FaF)

Tereza Entlerová (3.LF)

RNDr. Andrej Farkaš (MFF)

Jan Fiala (FTVS)

Adam Karas (1.LF)

PhDr. Jan Křovák (FSV)

Marek Lentvorský (FHS)

Pavel Linzer (PF)

Karel Mikulčák (LFP)

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. (PedF)

Tomáš Pavelka (LFHK)

Leona Petlíková (2.LF)

Klára Ptáčková (ETF)

Mgr. Petra Slížková, PgDip. (FF)

Jan Tkáčik (ETF)

Matyáš Uvíra (2.LF)

Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Mgr. Jitka Černá (FF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Jakub Gogela (FF)

MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF)

Georgia Hejduková (PF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

MUDr. Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

Kateřina Tamchynová (PF)


Poslední změna: 24. květen 2024 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám