Sociální komise

Poslání a kompetence

Posláním komise je spolupodílet se na vytváření takových podmínek, které podporují demokracii, sociální soudržnost a svobodu všech aktérů univerzitního života. Sociální komise AS UK se zabývá především otázkami souvisejícími s postavením studentů na Univerzitě, jejich sociální situací a podporou univerzity studentům, pracovníkům univerzity a případně dalším osobám, které se účastní života Univerzity jak v oblastech akademického života, tak v oblastech dalších. Mezi konkrétní agendy komise patří například  Koleje a menzy UK, témata související s problematikou poplatků za studium, finanční podpora studentských akcí a spolků působící na UK a v neposlední řadě problematika zaměřená na studenty se speciálními potřebami.


Kompetence:

- přijímá vyjádření a usnesení k projednávaným věcem

- nominuje členy do Rady Kolejí a menz

- poskytuje stanoviska k žádostem o finanční podporu zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (postup pro podávání žádostí)

- projednává témata související s posláním komise z podnětu orgánů univerzity, členů akademické obce nebo z vlastního podnětu.

Předseda komise

Emailová konference komise:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Bc. Marek Boňko (FSV)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

Bc. Jakub Čech (PF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Františka Keprtová (ETF)

Mgr. Richard Keračík (FF)

PhDr. Jan Křovák (FSV)

David Kverka (LFP)

Marek Lentvorský (FHS)

Pavel Linzer (PF)

Mgr. Eliška Mašková (FaF)

MUDr. Veronika Viktoria Matraszek (3. LF)

Karel Mikulčák (LFP)

Tomáš Pavelka (LFHK)

Mgr. Petra Tesařová (HTF)

Matyáš Uvíra (2.LF)

Oskar Vogl (ETF)

Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Mgr. Michael Glogr (PF)

Jakub Gogela (FF)

MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF)

Georgia Hejduková (PF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

Josef Kdolský (FF)

Tomáš Jakub Knap (PF)

Tobiáš Kout (FSV)

Lukáš Malý (PF)

Kateřina Tamchynová (PF)

Marek Veverka (FF)

Adam Vostárek (FHS)


Poslední změna: 31. říjen 2023 15:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám