Sociální komise

Poslání a kompetence

Posláním komise je spolupodílet se na vytváření takových podmínek, které podporují demokracii, sociální soudržnost a svobodu všech aktérů univerzitního života. Sociální komise AS UK se zabývá především otázkami souvisejícími s postavením studentů na Univerzitě, jejich sociální situací a podporou univerzity studentům, pracovníkům univerzity a případně dalším osobám, které se účastní života Univerzity jak v oblastech akademického života, tak v oblastech dalších. Mezi konkrétní agendy komise patří například  Koleje a menzy UK, témata související s problematikou poplatků za studium, finanční podpora studentských akcí a spolků působící na UK a v neposlední řadě problematika zaměřená na studenty se speciálními potřebami.


Kompetence:

- přijímá vyjádření a usnesení k projednávaným věcem

- nominuje členy do Rady Kolejí a menz

- poskytuje stanoviska k žádostem o finanční podporu zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (postup pro podávání žádostí)

- projednává témata související s posláním komise z podnětu orgánů univerzity, členů akademické obce nebo z vlastního podnětu.

Předseda komise

Mgr. Michael Glogr (PF)

Emailová konference komise:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Bc. Marek Boňko (FSV)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

Bc. Lalia-Irena Diopová (ETF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Martina Horáková (3.LF)

Mgr. Jan Křovák (FSV)

David Kverka (LFP)

Mgr. Tomáš Konečný (FF)

Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

Karel Mikulčák (LFP)

Kamila Otrubová (1.LF)

Bc. Terezie Remencová (HTF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Matěj Višňa (1.LF)

Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

Mgr. Eliška Voříšková (FaF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Mgr. Miroslav Čermák (RUK)

Mgr. Jakub Horký (PF)

MUDr. Drahomír Kolenčík (LFP)


Poslední změna: 24. listopad 2022 18:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám